ซัมเมอร์อังกฤษ รอบนักเรียนอินเตอร์

โปรโมชั่น ส่วนลด ทุนการศึกษา

 

 

 


คุณแม่กาญจนา คุณแม่น้องแบงค์ พุฒิพงศ์ & น้องบิ้ว วัชรพงษ์ เจริญพานิชยิ่ง  Harrow House International
"...เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศได้ประสบการณ์ดีๆที่ไม่ควรพลาด รับรองสนุกสนานและที่สำคัญพี่หลิวดูแลเด็กๆได้ดีมากๆ Guarantee ได้ค่ะเพราะลูกชายไปมาหลายครั้ง ชอบจริงๆ เด็กๆรักพี่หลิวทุกคน คุณหลิวทำงานด้วยใจรักค่ะ คุณแม่สัมผัสได้ค่ะ..." 


คุณแม่ ภารณี เชิดวิศวพันธุ์

น้องบุ๊ค Year 8 โรงเรียน Bangkok Int. Prep.

“...Wisdom House ดี จริงๆๆค่ะ ประทับใจมากท่าทางลูกจะสนุกจนไม่อยากกลับบ้านซะแล้ว ขอบคุณที่ดูแลน้องๆเป็นอย่างดี อบอุ่นและปลอดภัย คุณหลิวที่คอยดูแลทางนี้ส่งข่าวให้ตลอด ทำให้พ่อแม่อุ่นใจ ได้เรียนทั้งภาษาและการใช้ชีวิตเอง ได้เพื่อนใหม่ ดีใจที่ตัดสินใจเลือกไปกับ Wisdom House ค่ะขอแนะนำนะคะ ดีจริงๆๆ กลับมาฝากให้ดูแลลูกๆอีกแน่นอนค่ะ.." 

คุณพ่อ กฤษฎา มโนสุจริตธรรม

คุณพ่อน้องดี่ดี ดุษฎี (อายุ 10 ปี) และ น้องไจ่ไจ๋ (อายุ 8 ปี) โรงเรียน Saint John Mary Int.
“… ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ วิสดอม เฮ้าส์ ทุกๆคน ที่ให้ความสนใจ (อย่างมาก) กับลูกๆของเรา ทั้งตารางเรียนและโปรแกรมการไปทัศนศึกษาต่างๆ ถูกวางออกมาอย่างดี ทำให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ในหลากหลายมิติฯ...”  

อ่านต่อ....ความประทับใจอื่นๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

     

 
 
 
 
วีซ่านักเรียน
 
สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่หลักสูตรระดับการเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆระดับประถมและมัธยมจนถึงระดับวิชาชีพฝึกอบรมระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป
 • แบบฟอร์ม157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัคร (รวมทั้งบุคคลในครอบครัวที่รวมอยู่ในใบสมัครเดียวกันที่มีอายุ 18ปีขึ้นไป )
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะต้องชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค (เฉพาะที่ซื้อในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการเท่านั้น) หรือชำระโดย‘แบงก์ดราฟท์’ (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขตปริมณฑล) โดยสั่งจ่าย‘สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ’เป็นเงินสกุลบาทเท่านั้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตามโปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm
 • รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง1รูปของผู้สมัครทุกท่านที่ใด้ระบุไว้ในใบสมัคร
 • หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของผู้สมัครทุกท่านซึ่งต้องมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก6เดือน
 • บัตรประชาชนไทย(สำหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้านและ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร
 • เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัครเช่นทะเบียนสมรสสูติบัตรทะเบียนบ้านเป็นต้น
 • เอกสารแสดงการรับราชการทหารและ/หรือรับรองการพ้นจากการรับราชการทหารในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน
 • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
 • สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปีแต่น้อยกว่า 18 ปีที่จะติดตามผู้สมัครไปประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการตอบรับการเขัาศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)
 • เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมารวมถึงประกาศนียบัตรของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆของการศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัยและรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts
 • ผลการตรวจสุขภาพของผู้ขอวีซ่าหลักและของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
 • การตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไปการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้นผู้สมัครจะได้รับจดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านให้ดำเนินการตรวจสุขภาพโดยจดหมายนั้นจะระบุรายละเอียดและโค๊ดหมายเลขของผู้สมัครซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนำส่งผลการตรวจสุขภาพโดยทางอีเล็คโทรนิคเท่านั้น (ระบบนี้เรียกว่าE-Health) ท่านสามารถดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย www.thailand.embassy.gov.au
 • หลักฐานของการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน (Overseas Student Health Cover - OSHC) ของผู้สมัครและบุคคลในครอบครัวที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
ข้อกำหนดด้านการเงิน
 • หลักฐานซึ่งแสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอหรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง (และสมาชิกในครอบครัวแม้ไม่มีจุดประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน) ในระยะเวลา12เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
  ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อครอบคลุม
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย / กลับภูมิลำเนาของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวและ
 • ค่าเรียนและ
 • ค่าครองชีพโดยประมาณ
  - 18,000ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อบุคคล/ต่อปี
  - 6, 300ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีสำหรับคู่สมรส
  - 3,600ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีบวก8,000ดอลลาร์ต่อปีเป็นค่าเล่าเรียนบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง5-18ปี
  - 2,700ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีบวก8,000ดอลลาร์ต่อปีสำหรับค่าเล่าเรียนในกรณีของเด็กอายุระหว่าง5-18ปี
  สำหรับบุตรคนต่อไป
  การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ยกเว้นเงินสดการแสดงหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณาจะกระทำได้ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้ผันแปรเป็นหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบที่ใช้เป็นการวางมัดจำหรือคํ้าประกันการกู้ยืมผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริงซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง
  * หมายเหตุพันธบัตรรัฐบาลใบหุ้นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานด้านการเงินในการพิจารณาขอวีซ่านักเรียนได้
ผู้สมัครที่อายุต่ำว่า18ปี
 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอระบุข้อความยินยอมการเดินทางของผู้เยาว์จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียหรือทำการนัดหมายเพื่อลงนามยินยอมโดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตออสเตรเลียเป็นพยานชึ่งในกรณีนี้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่มิได้เดินทางพร้อมบุตรต้องทำนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าติดต่อขอรับแบบฟอร์มนี้ได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่ได้สิทธิการดูแลตามกฏหมายในฐานะผู้ปกครองให้แสดงเอกสารราชการเพื่อการยืนยันซึ่งรวมถึงการที่ได้ยื่นขอวีซ่าผู้ปกครอง/การ์เดียน (Guardian Visa) ที่จะครอบคลุมระยะเวลาเดียวกับวีซ่าของนักเรียนหรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ18ปีอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมยื่นแบบฟอร์มรับทราบการดูแลผู้เยาว์ (Under 18 Welfare Form)
  ในกรณีที่มีการติดต่อให้ผู้สมัครมีญาติในประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ปกครองให้แนบเอกสารดังนี้คือเอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์, หลักฐานว่าผู้ปกครองที่เป็นญาตินี้มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์, ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ, เอกสารที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฏหมายตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลียหรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ18ปีอย่างใดอย่างหนึ่ง, และกรอกแบบฟอร์มการดูแลผู้เยาว์ (Under 18 Welfare Form)
 • ใบรับรองการสอบประวัติของญาติที่นักเรียนจะไปพำนักอาศัยในประเทศออสเตรเลียนี้จะต้องขอจากจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่บุคคลนั้นได้พำนักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลารวมตั้งแต่12เดือนขึ้นไปในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากฟอร์ม47P (ใบรับรองการสอบประวัติจากกรมตำรวจ) หรือ
 • เอกสารจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียรับรองการจัดเตรียมสถานที่พำนักและการดูแลผู้สมัครไว้แล้วตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
  เอกสารรับรองการศึกษา

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร
การพิจารณาใบสมัครโดยประมาณจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ7-10วันทำการนับจากวันยื่นใบสมัครการพิจารณาใบสมัครอาจล่าช้าในกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์หรือในกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติของการประพฤติมิชอบหรือการประกอบอาชญากรรมหรือเอกสารสิทธิการปกครองบุตรผู้เยาว์ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่จำต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมซึ่งผู้สมัครจะได้รับการแจ้งถึงสาเหตุของการล่าช้า

อ้างอิงจาก : http://vfs-au.net 
 
 

 


วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
126/4 ลุมพินีเพลส สาทร อาคาร B ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ เเขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กทม 10120
(สถานี BRT เทคนิคกรุงเทพ / ติดห้างแม็คโคร)

โทร: 02 286 9662 / มือถือ: 088 003 9300 , 088 003 9306
อีเมลล์:
contact@wisdomhouse.co.th เวปไซต์: www.wisdomhouse.co.th เเละ www.เรียนต่อสิงคโปร์.com  

Facebook: wisdomhousethailand / You Tube WisdomHouseEducation
Skype & Line ID: wisdomhouse.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06782 ภายใต้ชื่อ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล

       
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลตั้งเเต่ปี 2011 โดย วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล