ซัมเมอร์อังกฤษ นักเรียนอินเตอร์ JULY 2019 

โปรโมชั่น ส่วนลด ทุนการศึกษา

 

 

 


คุณแม่กาญจนา คุณแม่น้องแบงค์ พุฒิพงศ์ & น้องบิ้ว วัชรพงษ์ เจริญพานิชยิ่ง  Harrow House International
"...เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศได้ประสบการณ์ดีๆที่ไม่ควรพลาด รับรองสนุกสนานและที่สำคัญพี่หลิวดูแลเด็กๆได้ดีมากๆ Guarantee ได้ค่ะเพราะลูกชายไปมาหลายครั้ง ชอบจริงๆ เด็กๆรักพี่หลิวทุกคน คุณหลิวทำงานด้วยใจรักค่ะ คุณแม่สัมผัสได้ค่ะ..." 
คุณแม่ วิภาพร พิเชษฐวณิชย์โชค
น้องเคน Year 8 โรงเรียน Bangkok Int. Prep. 
"... ลูก
บอกว่า "ไปเรียน 1 เดือนทำไมมันผ่านไปเร็วจัง" แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ เคนมีความมั่นใจกับการพูดภาษาจีนมากขึ้น เป็นทริปซัมเมอร์แคมป์ (ครั้งแรก) ที่ประทับใจมากขอบคุณคุณหลิวและทีมงานทุกคน ที่ดูแลเด็กๆ เป็นอย่างดีนะค่ะ..." 


คุณแม่ ภารณี เชิดวิศวพันธุ์

น้องบุ๊ค Year 8 โรงเรียน Bangkok Int. Prep.

“...Wisdom House ดี จริงๆๆค่ะ ประทับใจมากท่าทางลูกจะสนุกจนไม่อยากกลับบ้านซะแล้ว ขอบคุณที่ดูแลน้องๆเป็นอย่างดี อบอุ่นและปลอดภัย คุณหลิวที่คอยดูแลทางนี้ส่งข่าวให้ตลอด ทำให้พ่อแม่อุ่นใจ ได้เรียนทั้งภาษาและการใช้ชีวิตเอง ได้เพื่อนใหม่ ดีใจที่ตัดสินใจเลือกไปกับ Wisdom House ค่ะขอแนะนำนะคะ ดีจริงๆๆ กลับมาฝากให้ดูแลลูกๆอีกแน่นอนค่ะ.." 

คุณพ่อ กฤษฎา มโนสุจริตธรรม

คุณพ่อน้องดี่ดี ดุษฎี (อายุ 10 ปี) และ น้องไจ่ไจ๋ (อายุ 8 ปี) โรงเรียน Saint John Mary Int.
“… ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ วิสดอม เฮ้าส์ ทุกๆคน ที่ให้ความสนใจ (อย่างมาก) กับลูกๆของเรา ทั้งตารางเรียนและโปรแกรมการไปทัศนศึกษาต่างๆ ถูกวางออกมาอย่างดี ทำให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ในหลากหลายมิติฯ...”  

อ่านต่อ....ความประทับใจอื่นๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

     

 
 
 
ระบบการศึกษาจีน
 
“การศึกษาต้องพัฒนาสู่ความทันสมัย เปิดสู่โลกและอนาคต”
教育要面向现代化、面向世界、面向未来
เติ้ง เสี่ยวผิง, 1983
 
ระบบการศึกษาของจีนถือเป็นระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนักเรียนที่ศึกษาอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาของจีนนั้นคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 20 จากทั่วโลก รัฐบาลจีนจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมาก เหนือกว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ ตั้งแต่ปี 1986 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีพร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาแก่นักเรียนจีน โดยในปัจจุบัน คาดว่าจะมีประชากรราวร้อยละ 93 ของประชากรทั่วประเทศที่จบการศึกษาภาคบังคับนี้ นอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับและภาคเอกชนมีบทบาทในการลงทุนหรือการบริหารจัดการการศึกษาอีกด้วย
ระบบการศึกษาจีนมีลักษณะคล้ายกับของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ไทย และประเทศอื่นๆ จึงมีความสะดวกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเดินทางมาศึกษาต่อประเทศจีน อีกทั้งยังมีสถาบันการศึกษาหลายระดับเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะในเมืองสำคัญๆ ของจีน เช่นกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกวางโจว และเมืองเซี่ยเหมิน เป็นต้น
 
ระบบการศึกษาของจีน
 
อายุ
ระดับการศึกษา
การศึกษาภาคบังคับ
18-22
มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นสูง
15-18
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
การศึกษาขั้นสูง
12-15
มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคบังคับ
6-12
ประถมศึกษา
 
1. อนุบาลสำหรับเด็กอายุระหว่าง3 -5 ปี ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
2. ประถมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 6-11 ปี ระยะเวลาศึกษา 6 ปี โดยโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งนี้ โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่เปิดเช่นกัน
3. มัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 11-17 ปี ระยะเวลาศึกษา6 ปี แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
3.1) มัธยมตอนต้น ระยะเวลาศึกษา 3 ปี แบ่งได้เป็น
    • สายสามัญศึกษา
    • สายอาชีวศึกษา
    • โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่
3.2) มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. อุดมศึกษา มีทั้งในลักษณะของสถาบัน (Institutes) วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี จะศึกษา 4-5 ปี แล้วแต่สาขาวิชา (อาจมีการทำวิทยนิพนธ์) ปริญญาโทศึกษา 2-3 ปี และปริญญาเอกประมาณ 3 ปี ซึ่งทั้งปริญญาโท-เอกกำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา
5. การศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอก โครงการวิจัยหลังจบปริญญาเอกของทางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในจีน มีกำหนด 2 ปี

 
การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
จีนมีระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เข้มงวดและแข่งขันสูงมาก โดยในปี 2008 นั้นมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 6,076,600 คน โดยนักศึกษาจีนต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่ทางรัฐบาลกำหนด ในขณะเดียวกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเรียนในหลักสูตรภาษาจีนจะต้องผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาจากมหาวิทยาลัยก่อนประมาณ 1-2 ปี แล้วจึงทำการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)ให้ได้ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย(ประมาณระดับ 4-6) และยังมีมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่งที่มีหลักสูตรนานาชาติ
 
ภาคการศึกษาในสถาบันศึกษาส่วนใหญ่แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
  • ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน – มกราคม
  • ภาคการเรียนที่ 2 ตั้งแต่ ปลายกุมภาพันธ์ – มิถุนายน โดยหนึ่งภาคการศึกษาระยะเวลาประมาณ 20 สัปดาห์ทั้งนี้อาจมีหลักสูตรการศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มี 3 ภาคการศึกษา
โครงการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ
โครงการ 211 (Project 211)
โครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี สมัยที่ 9 ซึ่งเป็นแผนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเป็นโครงการทางการศึกษาที่สำคัญอันดับต้นๆของรัฐบาลในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมาตราฐานแก่สถาบันการศึกษาหรือเขตการศึกษาที่สำคัญ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 100 แห่งที่อยู่ในโครงการ (รัฐบาลตั้งเป้าหมายจะพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งหมด 300 แห่ง) โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านคือ
1. การพัฒนาศักยภาพของการศึกษา โดยการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการฝึกสอนแก่นักเรียนทั้งทางด้านจิตใจ ความรู้ และบุคลิกภาพ
2. การพัฒนาสถาบันการศึกษา ให้เป็นศูนย์ในการอบรบพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสังคม วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
3. การพัฒนาบริการพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐ โดยการก่อตั้งเครือข่ายการศึกษและการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สำคัญผ่านอินเตอร์เน็ต การวางระบบห้องสมุดและเอกสาประกอบการศึกษา และระบบสื่อการเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
 
โครงการ 985 (Project 985)
โครงการนี้ก่อตั้งมาจากคำกล่าวของประธานาธิบดี เจียง เจ๋อหมิน ในเดือนพฤษภาคม 1998 โดยมีการจัดหมวดมหาวิทยาลัยที่มีมาตราฐานการศึกษาในระดับแนวหน้าของจีน และจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาจากรัฐบาลกลาง โดยโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในแต่ละช่วงจะมีการจัดสรรงบประมาณให้ 3 ปี 

กลับไปเมนูบน

 
 

 


วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
เลขที่ 26 เจซี เควิน ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา สาทร กทม 10120 (หน้าสถานี BRT อาคารสงเคราะห์) 
โทร: 02 286 9662 - 3 / มือถือ: 088 003 9300 , 088 003 9306 / แฟกซ์: 02 286 9664
อีเมลล์:
contact@wisdomhouse.co.th เวปไซต์: www.wisdomhouse.co.th เเละ เรียนต่อสิงคโปร์.com  

Facebook: wisdomhousethailand / You Tube WisdomHouseEducation
Skype & Line ID: wisdomhouse.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06782 ภายใต้ชื่อ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล

       
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลตั้งเเต่ปี 2011 โดย วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล