ซัมเมอร์อังกฤษ นักเรียนอินเตอร์ JULY 2019 

โปรโมชั่น ส่วนลด ทุนการศึกษา

 

 

 


คุณแม่กาญจนา คุณแม่น้องแบงค์ พุฒิพงศ์ & น้องบิ้ว วัชรพงษ์ เจริญพานิชยิ่ง  Harrow House International
"...เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศได้ประสบการณ์ดีๆที่ไม่ควรพลาด รับรองสนุกสนานและที่สำคัญพี่หลิวดูแลเด็กๆได้ดีมากๆ Guarantee ได้ค่ะเพราะลูกชายไปมาหลายครั้ง ชอบจริงๆ เด็กๆรักพี่หลิวทุกคน คุณหลิวทำงานด้วยใจรักค่ะ คุณแม่สัมผัสได้ค่ะ..." 
คุณแม่ วิภาพร พิเชษฐวณิชย์โชค
น้องเคน Year 8 โรงเรียน Bangkok Int. Prep. 
"... ลูก
บอกว่า "ไปเรียน 1 เดือนทำไมมันผ่านไปเร็วจัง" แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ เคนมีความมั่นใจกับการพูดภาษาจีนมากขึ้น เป็นทริปซัมเมอร์แคมป์ (ครั้งแรก) ที่ประทับใจมากขอบคุณคุณหลิวและทีมงานทุกคน ที่ดูแลเด็กๆ เป็นอย่างดีนะค่ะ..." 


คุณแม่ ภารณี เชิดวิศวพันธุ์

น้องบุ๊ค Year 8 โรงเรียน Bangkok Int. Prep.

“...Wisdom House ดี จริงๆๆค่ะ ประทับใจมากท่าทางลูกจะสนุกจนไม่อยากกลับบ้านซะแล้ว ขอบคุณที่ดูแลน้องๆเป็นอย่างดี อบอุ่นและปลอดภัย คุณหลิวที่คอยดูแลทางนี้ส่งข่าวให้ตลอด ทำให้พ่อแม่อุ่นใจ ได้เรียนทั้งภาษาและการใช้ชีวิตเอง ได้เพื่อนใหม่ ดีใจที่ตัดสินใจเลือกไปกับ Wisdom House ค่ะขอแนะนำนะคะ ดีจริงๆๆ กลับมาฝากให้ดูแลลูกๆอีกแน่นอนค่ะ.." 

คุณพ่อ กฤษฎา มโนสุจริตธรรม

คุณพ่อน้องดี่ดี ดุษฎี (อายุ 10 ปี) และ น้องไจ่ไจ๋ (อายุ 8 ปี) โรงเรียน Saint John Mary Int.
“… ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ วิสดอม เฮ้าส์ ทุกๆคน ที่ให้ความสนใจ (อย่างมาก) กับลูกๆของเรา ทั้งตารางเรียนและโปรแกรมการไปทัศนศึกษาต่างๆ ถูกวางออกมาอย่างดี ทำให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ในหลากหลายมิติฯ...”  

อ่านต่อ....ความประทับใจอื่นๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

     

 
 
 
 

การขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน
 • ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)" รับเฉพาะที่เช็คที่ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด นนทบุรีและสมุทรปราการ
 • สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิต วีซ่า/มาสเตอร์ ได้ที่แผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์ด้วยตนเอง
 • ค่ายื่นวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบก่อนยื่นทุกครั้งได้ที่ http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/
  worktoresidence/LinkAdministration/ToolboxLinks/
  officeandfeescalculator.htm?level=
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนใน ภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม
เอกสารประกอบที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า (ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  
 • แบบฟอร์มการขอวีซ่านักเรียน INZ 1012 Student visa/permit application'
  ซึ่งกรอกสมบูรณ์แล้ว
  สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.immigration.govt.nz/
  migrant/general/formsandfees/formsandguides/study.htm
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2นิ้ว (45 มม x 35 มม) 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) เล่มจริงของผู้สมัคร ซึ่งต้องมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือนหลังจากวันจบการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน / หรือ สำเนาใบสูจิบัตรของผู้สมัคร (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีบัตรประชาชน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา transcripts รวมถึงประกาศนียบัตรของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
 • หากเป็นผู้ที่ทำงานมาแล้วกรุณาแนบเอกสารรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
 • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา ระบุวันเริ่มเรียน วันจบหลักสูตร ระยะเวลา และหลักฐานของการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน
 • หลักฐานแสดงการจ่ายค่าเล่าเรียน เช่น ใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียน
 • ใบรับรองสถานที่พัก (Guarantee of Accommodation) เอกสารจากสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์รับรองการจัดเตรียมสถานที่พำนัก และการดูแลผู้สมัครตามระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์

ข้อกำหนดด้านการเงิน

 • แบบฟอร์ม INZ 1014 Financial Undertaking for a Student กรอกโดยผู้สนับสนุนการเงิน / หรือ ธนาคารของผู้สนับสนุนการเงิน ดาวโหลดได้ที่ http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/formsandfees/
  formsandguides/study.htm
   
 • ใบรับรองสถานะการเงินที่ออกโดยธนาคาร / หรือ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนฉบับจริงของผู้สนับสนุนการเงินที่แสดงจำนวนเงินขั้นต่ำประมาณ NZ$10,000(ครอบคลุมค่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเดินทางไปกลับ และอื่นๆ)
 • หากผู้รับรองทางการเงิน เป็น บิดา / มารดา กรุณาแนบ สำเนาพาสปอร์ตหรือ สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา และ แนบหนังสือรับรองอาชีพ ตำแหน่ง บริษัท/ห้างร้าน และรายได้ของผู้สนับสนุนการเงินด้วย
 • หากเป็นบุคคลอื่นที่ มิใช่ บิดา / มารดา จะต้องมี จดหมายรับรอง ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและให้ท่าน พร้อมยื่น เอกสารของผู้ค้ำประกันทางการเงินเช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส และ แนบหนังสือรับรองอาชีพ ตำแหน่ง บริษัท/ห้างร้าน และรายได้ของผู้สนับสนุนการเงิน

การตรวจสุขภาพ

เฉพาะผู้เรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้นที่ต้องตรวจสุขภาพ 

เรียน ไม่เกิน 6 เดือน

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เรียนระยะเวลา 6 – 12 เดือน

ตรวจ x-ray ปอด เพียงอย่างเดียว
ใช้แบบฟอร์ม NZIS 1096 X-ray Certificate for Temporary Entry

เรียนระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป

ตรวจ x-ray ปอด และสุขภาพทั้งหมด
ใช้แบบฟอร์ม NZIS 1007 Medical and X-ray Certificate Form

โรงพยาบาลที่สถานทูตนิวซีแลนด์รับรองในการตรวจสุขภาพ ได้แก่

รพ. บำรุงราษฏร์ (สุขุมวิท 3)
โทร 02 6671000

รพ. สมิติเวช (สุขุมวิท 49)
โทร 02 3816807

Global Doctor สีลม
โทร 02 236 8444

รพ. บางกอกเนิสซิ่งโฮม
โทร 02 686 2700

เอกสารสำคัญที่ต้องนำไปที่โรงพยาบาล 

หมายเหตุ เมื่อตรวจสุขภาพแล้วกรุณาอย่าเปิดซอง และ กรุณานำผลการตรวจกลับมาให้ทางตัวแทนเพื่อทำการยื่นวีซ่าในลำดับต่อไป ผลสุขภาพจะต้องใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียน ภายใน 3 เดือนเท่านั้น

 • การตรวจสุขภาพไม่ต้องงดอาหาร และไม่มีการเจาะเลือด แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ ก่อนไปตรวจ
 • หากกำลังเจ็บป่วยหรือไม่สบายไม่แนะนำให้ไปตรวจร่างกาย
 • สตรีงดตรวจขณะมีประจำเดือนควรเว้นหลังจากมีประจำเดือนแล้ว 4-5 วัน
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ไม่ใด้รับการอนุมัติวีซ่า ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่า ใช้จ่ายใดๆซึ่งเกิดจากการตรวจสุขภาพคืน

ยื่นใบสมัครวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ได้ที่ 
แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์ / New Zealand Immigration Service (NZIS) 
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 654 3444 โทรสาร (66) 2 654 3445
Email:
nzisbangkok@dol.govt.nzwww.immigration.govt.nz
เวลาทำการ 09.00-12.00 น. และ 13.00- 15.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

 
 
 

 


วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
126/4 ลุมพินีเพลส สาทร อาคาร B ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ เเขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กทม 10120
(สถานี BRT เทคนิคกรุงเทพ / ติดห้างแม็คโคร)

โทร: 02 286 9662 / มือถือ: 088 003 9300 , 088 003 9306
อีเมลล์:
contact@wisdomhouse.co.th เวปไซต์: www.wisdomhouse.co.th เเละ www.เรียนต่อสิงคโปร์.com  

Facebook: wisdomhousethailand / You Tube WisdomHouseEducation
Skype & Line ID: wisdomhouse.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06782 ภายใต้ชื่อ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล

       
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลตั้งเเต่ปี 2011 โดย วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล