ซัมเมอร์สิงคโปร์ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีเเลนด์ เรียนต่อสิงคโปร์ มัธยมอังกฤษ

 

 
 
 
โปรโมชั่น ส่วนลด ทุนการศึกษา
 
 
 
 
 
 

 
 
หลักสูตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา
 
หลักสูตรประเภทนี้เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะสายอาชีพแบบเฉพาะทาง ในเชิงปฏิบัติและสามารถนำกลับมาทำงานได้จริง มีความพร้อมในการทำงานสูง ไม่ว่าจะเป็นในออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ หรือสิงคโปร์ หลักสูตรประเภทนี้เป็นที่นิยมกันมากสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือคนที่ทำงานแล้วของประเทศนั้นๆ
 
อีกทั้งยังมีหลักสูตรใรหลากหลายสาขาวิชาชีพที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้อีกด้วย หลักสูตรเหล่านี้มีมาตรฐานสูงนักศึกษาต่างชาติยังมีโอกาสได้รู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อาจารย์ที่มาสอน จะเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในแวดวงอุตสาหกรรมนั้นๆ จึงทำให้เข้าใจถึงสภาพการทำงานในเชิงปฏิบัติได้อย่างถ่องแท้ จึงเป็นข้อได้เปรียบของนักศึกษาต่างชาติที่จะได้รับประสบการณ์แบบ Hand-On Experience อย่างแท้จริง และยังได้มีโอกาสฝึกงานจริงระหว่างที่เรียนอยู่อีกด้วย
 
หลักสูตรอาชีวะศึกษา ยอดนิยมของนักศึกษาไทย ได้แก่ บริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ การโรงแรม การท่องเที่ยว ทำอาหาร ขนม พยาบาล การบิน และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายสาขาวิชาชีพ
 
คุณวุฒิของหลักสูตรวิชาชีพในแต่ละประเทศจะมีการแบ่งระดับ หรือชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น BTEC National Diplomas ในอังกฤษเวลส์และไอร์แลนด์เหนือ,Certificate II, III,IV ในออสเตรเลียเป็นต้น ปัจจุบัน คุณวุฒิของหลักสูตรอาชีวศึกษา เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และนักศึกษาสามารถเทียบโอนคุณวุฒิเหล่านี้เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
 
TAFE ในประเทศออสเตรเลีย
 
โปรแกรมที่เปิดสอนโดยสถาบันของรัฐบาลที่เป็นที่ยอดนิยมและมีนักเรียนท้องถิ่นเรียนมากที่สุดเเละค่าเรียนไม่แพงมากได้แก่
Technical and Further Education หรือเรียกอย่างย่อๆว่า TAFE ที่อาจรวมถึง วิทยาลัย โรงเรียนเอกชนอีกจำนวนมากและอาจรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
 
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐบาลจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหลังจากการผ่านการฝึกอบรม
ซึ่งยังได้รับการรับรองในระดับประเทศด้วย
 
เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนในระบบนี้จากประเทศออสเตรเลีย
นักเรียนจะได้สองคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญมากสำหรับแรงงานในปัจจุบัน
 
การเรียนผ่านหลักสูตรวิชาชีพช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้และทักษะนอกห้องเรียนและนำไปใช้ได้จริงๆในการทำงานผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการทำมากกว่าเพียงแค่การอ่านจากตำรา ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อบรรลุพื้นฐานการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นหรือเปลี่ยนอาชีพ หรือเป็นทางเลือกในการเข้าต่อทางการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย
 
หลักสูตรการฝึกอบรมนี้เป็นทางเชื่อมต่อในระดับการศึกษาที่สูงกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียนเป็นสำคัญ
มหาวิทยาลัยยังอาจให้โอนหน่วยกิตของการเรียนในระดับประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญา นั้นๆเพื่อเข้าตรงไปยังระดับปริญญาตรีหรือโทได้อีกด้วย
 
 
 
 

 

 

 
   
วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
เลขที่ 26 เจซี เควิน ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา สาทร กทม 10120 (หน้าสถานี BRT อาคารสงเคราะห์) 
โทร: 02 286 9662 - 3 / มือถือ:  088 003 9300 , 088 003 9306  / แฟกซ์: 02 286 9664   
อีเมลล์:
contact@wisdomhouse.co.th / www.wisdomhouse.co.th
 Skype & Line ID: wisdomhouse.th /  Facebook: wisdomhousethailand  /   You Tube  WisdomHouseEducation
 
 
เรียนต่อแคนาดา
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06782 ภายใต้ชื่อ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล 

สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลตั้งเเต่ปี 2011 โดย วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล