หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เเบบระยะยาวเเละระยะสั้น
รวมถึงโครงการซัมเมอร์เเคมป์เเบบกลุ่ม มีพี่เลี้ยง1. หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive Course)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ นักเรียนที่ต้องการใช้เวลาเรียนอย่างเต็มที่ เพี่อสามารถพัฒนาทักษะภาษาในระยะเวลาอันสั้น หรือต้องการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ มัธยมศึกษา หรือหลักสูตรภาษา หลักสูตรนี้จะเรียนตั้งแต่ 20–30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันจันทร์-ศุกร์
 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 
สำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ใบเบื้องต้นเพื่อเตรียมความหร้อมก่อนการเรียนต่อหลักสูตรภาษาอื่นๆในระดับ สูงขึ้นไป เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาได้ในทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานภาษาในระดับมากหรือน้อยก็ตามผู้เรียนสามารถเริ่มเรียน ได้ทันที
   
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเเบบระยะสั้น (Short-Time English Program) 

หลักสูตรมีทั้งโปรแกรมเรียนภาษาช่วงภาคฤดูร้อนหรือภาคปกติ ที่มีระยะเวลาเรียนตั้งเเต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไปเเต่ไม่เกิน 3 เดือน อาจเรียนเต็มเวลาหรือเเค่ครึ่งวันก็ได้ หลักสูตรภาษานี้หากไม่เรียนเต็มวันก็อาจเลือกเรียน ครึ่งวันในภาคเช้า และ ทำกิจกรรมหรือ ทัศนศึกษาท่องเที่ยวหรือไม่มีเรียนในภาคบ่าย ชั่วโมงเรียนส่วนมากไม่เกิน 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ท่องเที่ยว เพื่อฝึกภาษานอกชั้นเรียน หรือเพื่อประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวต่างแดน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

4. หลักสูตรภาคฤดูร้อน หรือ ซัมเมอร์เเคมป์ Summer Camp ต่างประเทศ - เเบบกลุ่ม มีพี่เลี้ยงเดินทางด้วย 

หลักสูตรเรียนภาษาช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ที่มีหลักสูตรเรียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ในภาคเช้า และ กิจกรรมเสริมทักษะ หรือทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเเละสันทนาการในภาคบ่าย รวมถึงการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาเเละการเสริมสร้างประสบการณ์การเดินทาง เเบบมีพี่เลี้ยงดูเเลตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ต่างประเทศ การเรียนเเละท่องเที่ยวมีจุดประสงค์เพื่อฝึกภาษานอกชั้นเรียนมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ หรืออาจใช้ชีวิตกับครอบครัวโฮมสเตย์ของประเทศนั้นๆด้วย
 
กิจกรรมซัมเมอร์เเคมป์เหมาะสำหรับนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 9 -18 ปี ที่อยากลองใช้ชิวิตช่วงสั้นๆระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา และทดลองการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สนุกสนาน เพลิดเพลินกับโปรแกรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ได้ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ   เป็นการสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่การเรียนต่อต่างประเทศแบบระยะยาวในอนาคต 

โครงการซัมเมอร์ต่างประเทศเปิดรับสมัครในช่วงเวลาต่างๆดังนี้ 
เดือน มีนาคม-เมษายน

เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
เดือน ตุลาคม

ดูรายละเอียดโครงการซัมเมอร์แคมป์ทุกประเทศ 
ซัมเมอร์ อังกฤษ
ซัมเมอร์ สิงคโปร์ 
ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์
ซัมเมอร์จีน
ซัมเมอร์ ไต้หวัน


 
 

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาวเเละระยะสั้น รวมถึงโครงการซัมเมอร์เเคมป์เรียนภาษาจีน

1. หลักสูตรภาษาจีนแบบระยะยาว (Long-term Chinese Program)

นักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาจีนแบบระยะยาว ได้ตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 1 ปีขึ้นไป เรียน 15-20 คาบต่อสัปดาห์ ภาษาจีนกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนแบบเข้มข้นและได้ผลเร็ว โดยผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนก็สามารถเรียนได้  แบ่งระดับตามทักษะภาษาจีนของผู้เรียนแต่ละคนและนักศึกษาสามารถเลือกลงวิชา เสริมทักษะในช่วงเวลาว่างซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย เช่น ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษ ไทเก๊ก ภาษากวางตุ้ง ภาษาจีนธุรกิจ ติวสอบ HSK และอื่นๆ ปัจจุบันหลักสูตรภาษาจีนแบบระยะยาวเปิดสอนในสถาบันเอกชนที่เปิดรับได้ตลอดทุกสัปดาห์ จนถึงสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาจากทั่วโลกนับแสนลงเรียนหลักสูตรภาษาจีนในแต่ละปี หลักสูตรประเภทนี้ส่วนมากแล้วสามารถถ้าเรียนในมหาวิทยาลัยของจีน สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ภาคการศึกษาต่อปีได้แก่ ภาคฤดูใบไม้ผลิ (ปลายกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน) ปิดรับสมัครในเดือนมกราคม / ภาคฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน ถึง มกราคม) ปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าพักในหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้ เดินทางสะดวก และได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนต่างชาติมากมาย 
 
2. หลักสูตรภาษาจีนแบบเข้มข้น (Long-term Chinese Intensive Course)
 
สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนแบบเข้มข้นขึ้นไปอีกหลักสูตรเข้มข้นที่เรียนไม่น้อยกว่า 30 คาบต่อสัปดาห์ เรียนคาบทั้งช่วงเช้าและบ่าย เหมาะกับผู้ที่มีเวลาเรียนจำกัด หรือต้องการเรียนเพื่อสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย และต้องการได้ผลการเรียนภาษาในเวลารวดเร็ว หลักสูตรภาษาจีนระยะยาวทั่วไปแต่การเรียนการสอนจะเข้มข้นและเร็วกว่ามาก ดังนั้นผู้ที่ต้องการเรียนในหลักสูตรนี้ควรเตรียมความพร้อมกับการเรียนเป็นอย่างดี และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
 
3. หลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อน (Summer Chinese Program)
 
ระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อน ในช่วงเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม มหาวิทยาลัยในจีนต่างๆนิยมเปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนภาษาจีนภาคฤดูร้อน และมักมีกิจกรรม และการทัศนศึกษาเสริมการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อน สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 7 สัปดาห์  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนไทยในช่วงปิดภาคเรียนในช่วงตุลาคม หรือ มีนาคม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนภาษาจีน และเรียนรู้วัฒนธรรมของจีน สอดแทรกด้วยกิจกรรมสนุกๆ ตลอดการเดินทาง 

4. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น (Short-term Chinese Program)

 
นักศึกษาที่ไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนตามภาคเรียนปกติในระยะยาว หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นเป็นทางเลือกที่ดีในการเรียนภาษาในประเทศจีน หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นเปิดสอนในสถาบันสอนภาษาเอกชนที่มีมาตรฐานสูงในประเทศจีน มักจะเปิดสอนตามสถายันภาษาเอกชน ตามเมืองใหญ่ เช่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง หรือกวางเจา นักศึกษาสามารถสมัครเรียนช่วงใดก็ได้ และสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปี และสามารถกำหนดระยะเวลาเรียนได้ตามที่ต้องการ หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียนจากทางฝั่งยุโรป และอเมริกา การเรียนการสอนเป็นกันเอง และใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ของสถาบันสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้ง่าย และเป็นการเริ่มต้นการเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเสริมความมั่นใจในการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน

สถาบันภาษาของทุกประเทศ

FLS International เทนเนสซี่ บอสตัน ลอคฮาเวน (เพนซิลวาเนีย) แคลิฟอร์เนีย ลาสเวกัส ลอสเเองเจลีส เรียนภาษาอังกฤษ

Kaplan International English วิทยาเขตกว่า 20 แห่งทั่วอเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา Kaplan International English เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการในการศึกษาภาษาอังกฤษ และ โปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศอื่นๆ Kaplan International English หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในการเรียนการสอนให้นักเรียนของเรามีโอกาสและมีความสำเร็จในการเรียน โดยที่สถาบันมีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม

OHC English: USA นิวยอร์ก บอสตัน ไมอามี่ OHC English: USA สถาบันที่สมบูรณ์แบบในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักสูตรและโปรแกรมภาษาอังกฤษที่หลากหลายและได้รับความนิยมมากที่สุด ได้รับการรับรองหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสมาคมต่างๆมากมายที่มากที่สุดในโลก เรียนภาษาในอเมริกา

สถาบันสอนภาษา ILSC เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศแคนาดามานานกว่า 20 ปี และได้สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติมากมาย ต่อมา ILSC จึงได้ขยายเครือข่ายของเรา ไปในหลายประเทศทั่วโลก

GEOS Languages Plus สถาบันสอนภาษาในแคนาดา เรียนต่อแคนาดา เมือง โตรอนโต คาลการี มอนทรีออล แวนคูเวอร์ วิคตอเรีย ออตตาวา

Kaplan International English สถาบันสอนภาษา ในแคนาดา เรียนภาษาที่เเคนาดา เรียนต่อแคนาดา เมือง โตรอนโต แวนคูเวอร์ หลักสูตร Intensive English เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน ในขณะที่การเรียน

เรียนภาษาที่เเคนาดา ที่เมืองเเวนคูเวอร์ เเละ โตรอนโต แคนาดา

สถาบัน Anglo Continental เมือง บอร์นมัธ ประเทศอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเมืองที่ปลอดภัย อยู่ในเมืองขนาดกลางและอยู่ไม่ไกลจากลอนดอนมากนัก โรงเรียนสามารถจัดหาบ้านโฮมสเตย์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและปลอดภัยของผู้คนของเมืองบอร์นมัธ เปิดรับสอนภาษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป

สถาบันภาษา Oxford House College ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด สแตสฟอร์ด-อัพพอน-เอวอน และ Richmond ที่อังกฤษ

Oxford School of English เมืองออกซ์ฟอร์ด เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูงและหลักสูตรการการสอบที่เกี่ยวข้อง OSE ได้รับการรับรองโดย ISI และ British Council

Stafford House International เมืองแคมบริดจ์ แคนเทอเบอรี่ ไบรท์ตัน และ ลอนดอน

สถาบันภาษา Ozford เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย

Phoenix Academy เป็น สถาบันสอนภาษา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

สถาบันสอนภาษา Perth International College of English หรือ PICE ที่เมืองเพริ์ธ ออสเตรเลีย ค่าเดินทางและค่าครองชีพไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเมืองหลักอื่นๆในออสเตรเลีย เมืองเพริ์ธอยู่ใกล้ประเทศไทย ใช้เวลาเดินทางเพียง 6 ชม เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย

สถาบัน Shafston International College ที่บริสเบน และที่โกลโคร์ส เพื่อเรียนภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพ นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปี สามารถเลือกเรียนตามระยะเวลาสั้นหรือยาวได้ตามต้องการ เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย

Oxford House College เมือง ซิดนีย์ บริสเบน เมลเบิร์น โกลด์โคสท์ แคนส์ เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย

Kaplan International Colleges เมืองและรัฐ วิทยาเขตกว่า 20 แห่งทั่วออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย

ILSC Language Schools เมือง บริสเบน ซิดนีย์ เมลเบิร์น แอดิเลด

เรียนภาษากับ Kaplan International Colleges วิทยาเขตกว่า 20 แห่งทั่วอังกฤษ

เรียนภาษากับ Kaplan International Colleges เมือง โอ๊คแลนด์

สถาบันภาษา UP Education ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ สามารถรับนักเรียนที่อายุ 13 ปีขึ้นไป

สถาบันภาษา Worldwide School of English ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์

Christchurch College of English (CCEL) เมืองโอ๊คแลนด์ เเละเมืองไครสต์เชิร์ส เรียนต่อนิวซีเเลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีเเลนด์ เรียนต่อนิวซีเเลนด์

สถาบันภาษา ELC English Language Company เมือง กัวลาลัมเปอร์ เรียนภาษาที่มาเลเซีย เรียนต่อมาเลเซีย เรียนภาษา ใน City หรือที่มหาวิทยาลัย KDU กัวลัมเปอร์ มาเลเซีย หลักสูตรของสถาบันแห่งนี้เต็มไปด้วยความน่าสนใจและความสนุกสนาน โดยจะเน้นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน ทางสถาบันใช้หนังสือเรียน และเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสนทนาในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็น บทบาทสมมติ สถานการณ์จริงของชีวิต หรือในขณะที่ทำโปรเจคร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆจากนานาประเทศ

Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) เป็นมหาวิทยาลัย มาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เรียนต่อมาเลเซีย เรียนภาษาที่มาเลเซีย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการศึกษาขั้นสูงของมาเลเซีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการผสมผสานทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่สำคัญด้านธุรกิจในสังคมโลก เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นหัวใจสำคัญ

Erican College สถาบันภาษา มาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เรียนต่อมาเลเซีย เรียนภาษาที่มาเลเซีย เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของเอเชีย จึงทำให้สถาบัน Erican College เป็นตัวเลือกที่ยอดนิยมของนักเรียน โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ในหลากหลายสาขาวิชาที่สถาบันได้คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้สถาบัน Erican College ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาของสถาบันเต็มไปด้วยคุณภาพ

Sunway University มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เรียนต่อมาเลเซีย เรียนภาษาที่มาเลเซีย

เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เรียนต่อมาเลเซีย เรียนภาษาที่มาเลเซีย เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่มาเลเซีย หลักสูตรปริญญา Business Studies ของสถาบัน Westminster International College ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวในฐานะผู้บริหารในอนาคต ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของการค้า อุตสาหกรรม และการบริหารองค์กร โดยหลักสูตรนี้ในการเรียน 5 ภาคการศึกษาแรก

สถาบันภาษา เรียนภาษาจีน Mandarin House เรียนภาษาจีนที่เมือง เซี่ยงไฮ้  ปักกิ่ง Mandarin House  มุ่งเน้นเฉพาะการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนที่มีคุณภาพสูง และได้เรียนรู้กับนักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศยุโรป และอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ มีนักเรียนกว่า 5 หมื่นคนจากกว่า 100 ประเทศจากทั่วโลกได้มาโรงเรียนหลักสูตรภาษาจีน ที่ Mandarin House สถาบันมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติให้ได้เรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันยังเป็นศูนย์สอบ HSK ที่ได้รับการรับรองโดย Hanpan

Powered by MakeWebEasy.com