New
Best Seller

ซัมเมอร์อังกฤษ รอบนักเรียนอินเตอร์ เมืองเคมบริดจ์ 2-24 July 2022

คุณสมบัติสินค้า:

ซัมเมอร์ อังกฤษนักเรียนอินเตอร์ 2-24 July 2022 Summer UK JULY 2022 SUMMER UK JULY 2022 เรียนในโรงเรียน Cambridge Melchior College เมืองเคมบริดจ์ วันที่ 2-24 July 2022 รอบนักเรียนอินเตอร์

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

 
 ซัมเมอร์อังกฤษ รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2022

 
เรียนภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว ทำกิจกรรม พักหอในโรงเรียนประจำ กับโปรเเกรมของโรงเรียน Cambridge Melchior College เมืองเคมบริดจ์ เมืองการศึกษาชั้นนำของโลก

โปรแกรมซัมเมอร์ในโรงเรียน Cambridge Melchior College 
เมืองเคมบริดจ์ เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมท่องเที่ยวและทำกิจกรรมมากมาย

 • วันที่ 2-24 July 2022
 • รับนักเรียนอายุ 10-17 ปี
 • บินตรงสายการบิน Eva Air / รวมซิมการ์ดของอังกฤษ
 • เรียนเเละพักหอพักในโรงเรียนประจำ
 • เที่ยวเมืองดังของอังกฤษ ลอนดอน เคมบริดจ์, Ely, Arrington
 • ราคาสุดคุ้ม! 188,900 บาท
 • โปรโมชั่น สมัครพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดคนละ 1,000 บาท!! 

   ดาวโหลดโบรชัวร์ ซัมเมอร์อังกฤษนักเรียนอินเตอร์ July 2022

กรุ๊ปลีดเดอร์ประจำโครงการ ซัมเมอร์ อังกฤษ รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2022
  "พี่หลิว - จารุรินทร์ ชยะประจักษ์" ผู้ก่อตั้ง วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เเอนด์ ทราเวล 

  ตารางการเดินทางสายการบิน EVA AIR ตารางการเดินทางสายการบิน EVA AIR บินตรง กรุงเทพ-ลอนดอน

1) ขาไป BR 67 วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2022
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงลอนดอนเวลา 19.25 น. (วันเดียวกัน) 

2) ขากลับ BR 68 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2022 
ออกจากลอนดอน เวลา 21.35 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.05 น. (ของวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022) 

ราคาแพคเกจ ซัมเมอร์ อังกฤษ รอบนักเรียนอินเตอร์ July 2022
**รวม**
 • ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของอังกฤษ  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม x 1 ใบ 
 • ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม / โรงเรียนซักผ้าให้พร้อมชุดเครื่องนอน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน  
 • เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
 • พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนดูแลตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 

 
**ไม่รวม**
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก
 • ไม่รวมค่าตรวจ Covid Test ก่อนกลับไทยตามนโนบายของรัฐบาล ไทย
 • ไม่รวมค่าโรงเเรมกักตัวที่ไทย 

รายละเอียดการสมัคร
 • กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.wisdomhouse.co.th/form/6/summer_online_application
 • ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท เมื่อจองโครงการ
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 8 เดือนขึ้นไป
 • เรียกเก็บเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2022
 • ชำระค่าโครงการที่เหลือก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2022
 • ผู้สมัครยินยอมและรับทราบเงื่อนไขการยกเลิกโครงการทุกประการ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomhouse.co.th/termscondition
 • นักเรียนที่เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น เช่น Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Janssen เเละมีหลักฐานเเสดง
 • หากนักเรียนติด covid ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทจะดูแลนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างดีที่สุด ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกลับคืนมาและไม่สามารถขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ทุกกรณี

  เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์เเคมป์ 
https://www.wisdomhouse.co.th/termscondition 

*สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ที่ต้องการจองโครงการ Summer Camp เเบบกลุ่ม จำเป็นจะต้องรับทราบเงื่อนไขและให้ความยอมรับ ก่อนการจองทุกโครงการ*
 
1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีจำนวนนักเรียนขั้นต่ำไม่ถึงที่กำหนด โดยบริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด

3. ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆก็ตาม

4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้วและต้องการยกเลิก
ท่านจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน แต่ต้องยินยอมโดนหักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้ เช่น ค่ามัดจำโครงการ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าทำวีซ่า และค่ามัดจำตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าเรียน ที่ทางบริษัทได้ชำระไปแล้วแก่สายการบิน สถานทูต และทางองค์กรที่ต่างประเทศ

4.1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือที่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้  คืน 100%

4.2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือที่หักค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกร้องคืนมาได้  30%

4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการต่างๆที่ท่านได้ชำระแล้ว
โดยทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทำได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆและเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกของตัวแทนนั้นๆ

6. ค่าบริการ เเละค่าดำเนินงาน ของ วิสดอม เฮาส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ที่ได้ดำเนินงานไปเเล้วจะขอเรียกคืนหรือชดเชยกลับมาไม่ได้ทุกกรณี 

7. ค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่างๆ จะถูกคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆ การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ โรคระบาด Covid การปิดประเทศ การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ  โดยที่ผู้เดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ และทำให้โครงการของเราหยุดชะงักด้วยเหตุสุดวิสัย

9. โรคระบาด Covid ในขณะก่อนเดินทาง ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ หรือหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว  หากนักเรียนได้ติด Covid ไม่ว่าจะเป็นในช่วงใดของการเข้าร่วมโครงการ ก็ตาม ผู้ปกครองไม่สามารถเรียกค่าเสียหายคืนกลับมาได้และ ไม่สามารถฟ้องร้องขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ 

10. หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ในขณะที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

สมัครโครงการซัมเมอร์เเคมป์ทางออนไลน์

โรงเรียนมัธยม Cambridge Melchior College เมืองเเคมบริดจ์ 

วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จัดโปรแกรมซัมเมอร์รอบนักเรียนอินเตอร์  ร่วมกับ โรงเรียน Cambridge Melchior College (CMC) เมืองเคมบริดจ์


เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมท่องเที่ยวและทำกิจกรรม กีฬาต่างๆ พักหอพักในโรงเรียนประจำ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียน Cambridge Melchior College (CMC)

กับหลักสูตร ESL (English as a second language) ที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เน้นทักษะการพูด ฟัง เเละเขียน การออกไอเดีย เเละการเเสดงความคิดเห็น

หลักสูตรการเรียนนี้เป็นไปตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมของอังกฤษ ที่ทำบทเรียนให้เป็นเรื่องสนุก

เน้นการใช้งานตามบริบทที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับกิจกรรมและโปรแกรมทัศนศึกษาของวันนั้นๆ ทำให้นักเรียนเข้าใจเเละสนุกกับการสำรวจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของอังกฤษได้ดียิ่ง

แยกชั้นเรียนตามระดับภาษาของผู้เรียน เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติตลอดทั้งหลักสูตร ในเมืองเคมบริดจ์ เมืองการศึกษาชั้นนำของโลก สัมผัสวัฒนธรรมเเละการใช้ชีวิตเเบบชาวอังกฤษเเท้ๆ!!

โรงเรียน Cambridge Melchior College (CMC)

ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงาม ในเขตวิลลิ่งแฮม ห่างจากใจกลางเมืองเคมบริดจ์เพียง 15 นาที โรงเรียนอยู่ใกล้กับชุมชน ร้านค้า ร้านกาแฟ คลีนิค สามารถเดินทางจากเมืองเคมบริดจ์ไปยังลอนดอนได้ภายในไม่ถึง 1 ชั่วโมง

โรงเรียนพร้อมต้อนรับนักเรียนจากนานาชาติในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม เช่น ห้องสมุด หอพักในโรงเรียน สนามกีฬา เเละ สันทนาการต่างๆ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมต้นเเละมัธยมปลายในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ

ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของอังกฤษ โรงเรียนได้จัดโปรแกรมภาษาอังกฤษร่วมกับการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสันทนาการที่หลากหลายในช่วงบ่ายและช่วงเย็น เพื่อต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลก เปิดสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล จึงสามารถพัฒนาทักษะการศึกษาและภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

* นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแยกตามระดับตามภาษา เรียนเเละพักร่วมกับเพื่อนต่างชาติทุกห้อง 

   ดูรูปภาพของโรงเรียน

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์อังกฤษ นักเรียนอินเตอร์ July 2022   ดาวโหลดโบรชัวร์ ซัมเมอร์อังกฤษนักเรียนอินเตอร์ July 2022

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของอังกฤษ !! 
เที่ยวมหานครลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด เจาะลึกเคมบริดจ์ เมืองมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก พลาดไม่ได้กับกิจกรรมขี่ม้า การผจญภัยในป่า ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ที่ Harry Potter สตูดิโอสุดมันส์!!  

มหานครลอนดอน
เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและขึ้นชื่อของโลก ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบ ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของอังกฤษ ชมหอนาฬิกาบิ๊กเบ็นอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงลอนดอน ชมสะพานทาวเวอร์บริดจ์ที่สวยงาม เข้าชมบริติสมิวเซียม ช๊อปปิ้งย่านการค้า Piccadilly Circus, จตุรัส Trafalgar Square & Nelson’s Column, ถนน Oxford Street, Kensington, West End เเละอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยวเมืองและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก
ชมอาคารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่ี่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ เคมบริดจ์เป็นเมืองสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของงานด้านวัฒนธรรมตลอดทั้งปี หนึ่งในสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ "ถ่อเรือท้องแบน" ที่แม่นำ้ River Cam ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองในทัศนียภาพที่สวยงาม ชมคิงส์คอลเลจ ควีนส์คอลเลจ สะพานคณิตศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องใช้ตะปูเพราะอาศัยการคำนวณอย่างพิถีพิถัน ชม Trinity College ที่นักวิทยาศาสตร์เซอร์ไอแซกนิวตันเข้าศึกษาที่นี่ ชมพิพิธภัณฑ์ Fitzwilliam พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเคมบริดจ์


ท่องเที่ยวไปยังเมืองชายทะเลที่ Hunstanton ในเขต Norfolk
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ ชม Wimpole Hall & Garden สถาปัตยกรรมการออกแบบที่น่าทึ่งผ่านหลายยุคสมัยทั้งภายในและนอกสไตล์อังกฤษที่หรูหราและให้อาหารสัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้อีกด้วย

    ชมวีดีโอทั้งหมดของทุกโครงการ  /       ชมความประทับใจทั้งหมด  

 

 

Orange ได้ประสบการณ์ดีๆเเละเพื่อนใหม่มากมาย นอกจากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ #ซัมเมอร์อังกฤษนักเรียนอินเตอร์สัมภาษณ์ Love โดย Alexander พร้อมข้อคิดดีๆในการมาซัมเมอร์ #ซัมเมอร์อังกฤษนักเรียนอินเตอร์ น้องแบงค์-ธนบดี กีฬาสร้างเพื่อนคือแบบนี้เองสินะ #ซัมเมอร์อังกฤษนักเรียนอินเตอร์  

Powered by MakeWebEasy.com