เรียนภาษา
ที่ออสเตรเลีย

ดูรายชื่อสถาบัน

โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อสถาบัน

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อสถาบัน

ซัมเมอร์เเคมป์

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นจุดหมายการศึกษาชั้นนำของโลก มากมายด้วยสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับโลก คัดสรรสาขาวิชาเรียนอันหลากหลายให้นักศึกษาต่างชาติได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ผู้คนมากมาย  เมืองที่เป็นศูนย์กระจายความเจริญ หรือเมืองในแถบภูมิภาคที่มีมนต์เสน่ห์ ล้วนร่วมมือกันฝึกฝนทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญแก่นักศึกษาเพื่อผลักดันให้การเรียนต่อออสเตรเลียโดดเด่นในระดับนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติที่มาจากทุกมุมโลก จะได้ค้นพบว่าคุณสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วยประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาที่ไม่เหมือนใคร  การศึกษาในประเทศออสเตรเลียจะทำให้คุณได้รับทักษะชีวิตที่หลากหลายที่ไม่อาจหาได้จากที่บ้าน ทักษะที่ประเมินค่าไม่ได้ เช่น การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำทีมที่มีผู้คนหลากหลาย และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง การผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกรอบการรับรองคุณภาพทางการศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานระดับชาติเอาไว้ เช่นเดียวกับความสอดคล้องกันของความคิดเห็นด้านคุณภาพและการตรวจสอบประสิทธิภาพ นักเรียนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง 

การศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 
ครอบคลุมภาคการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง อาชีวศึกษา และผู้ให้บริการฝึกอบรม

การรับรองคุณภาพของหลักสูตร 
ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานกำกับดูแลและคุณภาพแห่งชาติสำหรับการศึกษาระดับสูง คือ สำนักงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TEQSA) ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับสูงทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยและไม่ใช่มหาวิทยาลัย พร้อมตรวจสอบคุณภาพและกำหนดมาตรฐาน  นอกจากนี้ยังให้การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของนักศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) ดังต่อไปนี้ เช่น คุณภาพชีวิตของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด คุณภาพของประสบการณ์การศึกษาของนักศึกษา การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์  

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย

การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียเป็นอะไรที่มากกว่าการท่องจำในห้องเรียน วิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงวิพากษ์ เช่นเดียวกับการทำงานกลุ่มและทำโครงงาน ซึ่งทั้งหมดนั้นจะมาจากประสบการณ์ในชีวิตจริง นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้ภาษาเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน

โรงเรียนประถมและมัธยมที่ออสเตรเลีย
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุครบ 16 ปี
ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลียได้แก่โรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนที่ไม่ใช่ของรัฐบาล (รวมโรงเรียนสอนศาสนา เช่น คาทอลิก และอิสลาม) และโรงเรียนที่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาปรัชญาการศึกษา เช่น Montessori และ Steiner โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนครู  
โรงเรียนออสเตรเลียให้มากกว่าการให้ความรู้กับนักเรียน แต่ยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้รู้จักชีวิต พัฒนาการด้านทักษะการสื่อสาร การฝึกฝนตนเอง และความเคารพตัวเอง คนรอบข้างและโลก

โรงเรียนในออสเตรเลียมีหลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี สุขภาพและการศึกษาด้านกายภาพ เน้นการศึกษาแบบครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม การแสดงออก และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียนที่ช่วยพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ และช่วยพัฒนาทักษะและคุณภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง


เรียนต่อออสเตรเลียในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งหมด 43 แห่ง (มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 40 แห่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนแบบพิเศษอีก 1 แห่ง) นอกจากมหาวิทยาลัยของเรา ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นอีกหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรระดับอุดมศึกษามีอยู่สามประเภทหลัก คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในออสเตรเลียถือเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีควบสองใบโดยจะได้รับวุฒิปริญญาตรีสองสาขาเมื่อเรียนจบ ซึ่งพบมากในสาขาศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียมีหลากหลายหลักสูตรให้เลือก ตั้งแต่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการและการพาณิชย์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการศึกษาออสเตรเลียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการบัญชีและการเงิน

การศึกษาและการอบรมทางวิชาชีพของออสเตรเลีย (VET)
มีรากฐานจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรมต่างๆ 
ไม่ว่าคุณจะต้องการทำงานเลยหลังเรียนจบหรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วุฒิการศึกษาในระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) สามารถพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ วุฒิการศึกษาของ VET จะได้จากสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่เรียกว่า วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) เช่นเดียวกันกับสถาบันของเอกชน รัฐบาลออสเตรเลีย (รัฐบาลกลางและรัฐ) ให้การสนับสนุนเงินทุน พัฒนานโยบาย และสนับสนุนการกำกับดูแลและการประเมินคุณภาพของภาคส่วนนี้ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมและนายจ้างจะสนับสนุนด้านนโยบายการฝึกอบรมและการจัดลำดับความสำคัญ และการพัฒนาคุณสมบัติที่จะนำไปสู่ทักษะในการทำงาน ในออสเตรเลีย อาจารย์ผู้สอนใน VET ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ที่ทันต่อยุคสมัย และปรับเปลี่ยนหลักสูตรของพวกเขาให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม นั่นก็หมายความว่าคุณจะไม่ได้เรียนเฉพาะทฤษฎีแต่ยังได้ศึกษาความเป็นจริงของอาชีพนั้น ๆ อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้ในห้องเรียน แต่จะได้รับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมที่ล้ำค่า ในสภาพแวดล้อมการทำงานของแท้ ซึ่งเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลกแห่งความจริงที่ทำให้เชื่อได้ว่าวุฒิการศึกษาที่คุณได้รับเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่คุณเลือก

อ้างอิงจาก studyinaustralia.gov.au

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้