เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เป็นสัดส่วนมากที่สุดที่เลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่วิทยาลัยทั้งรัฐบาลเเละวิทยาลัยเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัย ในการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรอื่นๆที่เป็นหลักสูตรเกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีจำนวนนักเรียนต่างชาติในทุกประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ เพื่อเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อมาเลเซีย เรียนต่อสิงคโปร์และเรียนต่อจีน 

เหตุใดนักเรียนต่างชาติจำนวนมากจึงเลือกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ประเทศต่างๆ 
  • ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • โอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย
  • เทคโนโลยีล้ำสมัย
  • โอกาสในการวิจัย
  • ความยืดหยุ่นในการเรียน
  • มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  • การศึกษาระดับโลกและอนาคตการทำงานระยะยาว
  • ประสบการณ์ชีวิตในวิทยาเขตเเละนอกวิทยาเขต 

ไม่ว่าจะเป็นการ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อมาเลเซีย เรียนต่อสิงคโปร์และเรียนต่อจีน ประเทศเหล่านี้มีระบบมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีโปรแกรมที่โดดเด่นในแทบทุกสาขา ในระดับปริญญาตรีมีโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมในสาขาวิชาแบบดั้งเดิม และในสาขาวิชาชีพ 

ในระดับบัณฑิตศึกษานักเรียนมีโอกาสทำงานโดยตรงกับผู้มีความคิดที่ดีที่สุดในสาขาวิชาของตนโดยมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับการวิจัยและโอกาสทางการศึกษา ปริญญาเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องความเป็นเลิศ

โอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย
มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายพันแห่งให้เลือกมากมาย ด้วยเหตุนี้ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงมีบางสิ่งสำหรับทุกคน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแห่งเน้นหลักการศึกษาแบบกว้างๆ เน้นทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน อีกทั้งยังเชี่ยวชาญในศิลปะสังคมศาสตร์หรือสาขาเทคนิค ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าคุณจะวางแผนเรียนอะไรคุณจะมีโปรแกรมมากมายในสาขาวิชาเฉพาะของคุณให้เลือก

เทคโนโลยีล้ำสมัย
วิทยาลัย เเละ มหาวิทยาลัย ไม่วาจะเป็นการเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อมาเลเซีย เรียนต่อสิงคโปร์และเรียนต่อจีน สถาบันเหล่านั้นมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการวิจัยและเทคนิคและในการจัดหาอุปกรณ์และทรัพยากรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับนักเรียน แม้ว่าสาขานั้นๆไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมโดยตรง แต่ก็สามารถสร้างโอกาสที่จะมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อทำการวิจัยตลอดจนรับและประมวลผลข้อมูล คุณจะพบวิธีติดต่อกับนักวิจัยครูและผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณทั่วโลก

โอกาสในการวิจัยการสอนและการฝึกอบรม
นักเรียนจะได้รับประสบการณ์อันมีค่าผ่านการสอนหรือการวิจัย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากเสนอโอกาสในการฝึกอบรมและการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ช่วยสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ / หรือผู้ช่วยวิจัยในโครงการพิเศษที่สำรวจแง่มุมต่างๆของสาขาวิชา  นักศึกษาต่างชาติเป็นนักวิจัยที่มีค่ามากที่สุดในมหาวิทยาลัย เนื่องจากพวกเขานำทักษะและแนวคิดใหม่ๆ มาสู่ห้องเรียนและห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการ องค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ของการศึกษา ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในอาชีพการงานในอนาคต  เเละอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาของคุณที่ไม่สามารถทำได้ผ่านการเรียนเพียงอย่างเดียว

ในขั้นสูงของการศึกษาระดับปริญญาหรือหากคุณกำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตคุณจะสามารถปรับแต่งหลักสูตรของคุณให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางวิชาการความต้องการและความสนใจเฉพาะของคุณ เมื่อคุณเลือกหัวข้อสำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาหรือวิทยานิพนธ์คุณสามารถเน้นย้ำแนวคิดที่สำคัญสำหรับคุณสาขาของคุณและประเทศของคุณได้อีกด้วย

การศึกษาระดับโลกและอนาคตการทำงานระยะยาว
ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นที่ต้องการการตลาด นายจ้างหลายคนแสวงหาความรู้ความสามารถในการปรับตัวและประสบการณ์ที่หลากหลายที่นักศึกษาต่างชาติได้รับจาก การเรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อมาเลเซีย เรียนต่อสิงคโปร์และเรียนต่อจีน บริษัทต่างชาติกำลังพยายามที่จะเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้น พวกเขามักมองหาการจ้างพนักงานที่ไม่เพียงแต่มีทักษะทางภาษาหลากหลายวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยสื่อสารเจรจาและดำเนินธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

นักศึกษาต่างชาติเป็นที่ต้องการสูงจากที่อื่นเช่นกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัท ต่างชาติมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการสรรหาจากกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติที่แข็งแกร่ง โอกาสในการทำงานในระยะยาวของคุณสามารถเพิ่มขึ้นได้จากประสบการณ์ของคุณผ่านการพัฒนาความมั่นใจในตนเองความเป็นอิสระและทักษะข้ามวัฒนธรรมซึ่งเป็นคุณลักษณะที่นายจ้างทั่วโลกต้องการสูง 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
สำหรับนักเรียนไทยที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะไม่สามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งของประเทศที่มีปริญญาตรีแบบ 3 ปีได้ จึงจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ  ข้อดีคือนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนจะเป็น class ขนาดเล็กเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนแบบโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน และให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง และยังทำให้ครูเอาใจใส่ต่อเด็กเป็นรายบุคคลได้ดีอีกด้วย

เมื่อเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเเล้วนักเรียนจะได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ต้องการ โดยได้ในหนังสือตอบรับตามข้อตกลงพิเศษจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับหลักสูตรที่นักเรียนเรียนอยู่ โดยจะได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะมีผลทันทีสำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม และเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตร และผ่านมาตรฐานที่กำหนดตามคะแนนและผลภาษาอังกฤษที่ต้องการแล้ว จะสามารถก้าวต่อไปสู่หลักสูตรระดับปริญญาที่ได้เลือกไว้ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเพิ่มตัวเลือกจากความเป็นไปได้โดยเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆได้เช่นเดียวกัน 
 
International Foundation
โปรแกรมการศึกษาด้านวิชาการที่เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่การเรียนปีที่หนึ่ง (หรือปีที่สอง) ระดับปริญญาตรีในหลายสาขา ณ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเอกชนที่ใดที่หนึ่งที่มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อนักศึกษาจะได้รับการยอมรับในการเข้าตรงกับหลายมหาวิทยาลัยชื่อดัง ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เปิดรับเช่น บัญชี สถาปัตยกรรม บริหาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม สุขภาพ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

A-levels at university
การศึกษา A-levelที่แรกที่มีการสอนภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย  เหมาะสาหรับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูงในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาขั้นสูงหรือโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ

International Year One  / Ungergradudate Year One 
โปรแกรม International Year One / Diploma เที่ยบเท่ากับการเรียนปีหนึ่ง ในระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้เข้าตรงสู่ปีสองในรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารและวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยที่มีการร่วมมือกับคอลเลจ หรือในมหาวิทยาลัยนั้นๆ 
ดูรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
ดูรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา
ดูรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
ดูรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในนิวซีเเลนด์
ดูรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเเคนาดา
ดูรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในจีน
ดูรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
ดูรายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

Santa Barbara City College เมืองซานตาบาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย เรียนต่ออเมริกา

Navitas สถาบันสอนหลักสูตรเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกา เรียนต่ออเมริกา เมืองบอสตัน เมืองโลเวลล์ เมืองดาร์ทเมาธ์ รัฐแมสซาชูเซสส์ / เมืองโบวลิ่งกรีน รัฐเคนตักกี้ / เมืองเดอแฮม รัฐนิวแฮมป์เชียร

Lane Community College เรียนต่ออเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองยูจีนในมลรัฐโอเรกอน ซึ่งเป็นเมืองแห่งวิทยาลัยที่มีทั้งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอนและมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสท์คริสเตียนตั้งอยู่ มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศในด้านการศึกษาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาเเละปริญญาตรี คุณจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครในเมืองวิทยาลัยที่เป็นมิตร ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงได้! 

สถาบัน INTO ในอเมริกา เรียนต่ออเมริกา หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย INTO USA เสนอโอกาสทางการศีกษาให้นักเรียนต่างชาติในการเติมเต็มจุดหมายด้านการศึกษาและประสบความสาเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนา ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย partners ของ INTO USA เราได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ชั้นยอดที่เราจัดหาไว้เพื่อความต้องการเฉพาะของนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์การศึกษาที่ไม่รู้ลืม

Sino-British College (SBC) เป็นวิทยาลัยนานาชาติที่ก่อตั้งโดย มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - University of Shanghai for Science and Technology (USST) โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน (MoE) USST เป็นมหาวิทยาลัยในจีนเพียงแห่งเดียว และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรทางตอนเหนือของอังกฤษ 9 แห่ง จากในกลุ่ม NCUK

Nankai University มหาวิทยาลัยนานไค เมืองเทียนจิน นานไคเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์สอนเป็นภาคภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศจีนและในระดับนานาชาติ

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) หรือชื่อย่อว่า “ตงฉ่าย” เมืองต้าเหลียน เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดทั้งหลักสูตร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้