เรียนภาษา
ที่นิวซีแลนด์

ดูรายชื่อสถาบัน

โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในนิวซีแลนด์

ดูรายชื่อสถาบัน

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ในนิวซีแลนด์

ดูรายชื่อสถาบัน

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์

Kerikeri High School

เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand Specialist Agent รับรองคุณวุฒิ โดย Education New Zealand (ENZ) ฝ่ายการศึกษาของสถานฑูตนิวซีแลนด์ เรียนต่อในโรงเรียนมัธยม โพลีเทคนิค มหาวิทยาลัย เรียนภาษาอังกฤษ บริการทุกระดับ สมัครเรียน ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับสถาบัน เเละดำเนินการขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อนิวซีแลนด์อย่างครบวงจร

ในแต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติจำนวน มากกว่า 100,000 คนได้เลือกเดินทางมา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ นักเรียนจะได้รับการต้อนรับที่ดีไม่ใช่เพียงแต่การต้อนรับเข้าสู่สถาบันในระดับต่างๆของนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นการยินดีต้อนรับเข้า สู่ชุมชนรอบข้างที่ใหญ่มากขึ้น อีกด้วย  นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่เรียนต่อนิวซีแลนด์   นักเรียนนานาชาติจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ที่ดีมากทั้งในและนอกโรงเรียนในขณะที่เรียนต่อนิวซีแลนด์ ครอบครัวโฮมสเตย์ ชาวนิวซีแลนด์มีความภาคภูมิใจในการทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านของตนเองและทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  รัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ให้การกำกับดูแลระบบการ พักอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์และทุกครอบครัว โฮมสเตย์มีการ ปฏิบัติตาม “ระเบียบปฏิบัติ ” อย่างเคร่งครัด ครอบครัวโฮมสเตย์ทั้งหมดยังได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากสำนักงาน ตำรวจนิวซีแลนด์อีกด้วย 
 
โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์
โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจำแบบมีหอพักในตัว (Boarding School) หรือว่าเป็นแบบอยู่กับ Homestay ครอบครัวชาวนิวซีเเลนด์ ทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนอย่างแท้จริง สงบ สะอาด มีความปลอดภัยสูง ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาและค้นหาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเเสดงออก ความปลอดภัยและมีอิสระภาพทางความคิด ที่เป็นแนวทางการเรียนที่แบบฉบับเฉพาะตัวของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ 

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนอย่างแท้จริง ประเทศสงบ สะอาด มีความปลอดภัยสูง ใกล้ชิดธรรมชาติ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาและ ค้นหาตนเอง และให้เรียนด้วยความคิดสร้างสรรค์ เรียนต่อในระดับมัธยมของนิวซีแลนด์ สามารถช่วยให้บุตรหลานของท่านได้ รับในสิ่งที่ เกินความคาดหมาย หากนักเรียนทุ่มเทกับการเรียนภาษาอังกฤษทั้งที่ โรงเรียน และที่บ้านอย่างเต็มที่  ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ มักจำกัดจำนวนผู้เรียนในชั้นไม่เกิน25 คน สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนจะได้ใช้เวลามากมายกับ ครู อาจารย์ ที่คอยให้ความเอาใจใส่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ได้ดีมากยิ่งขึ้น  นักเรียนจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ และนักเรียนนานาชาติ จากหลากหลายประเทศ ทำให้ได้รับการกระตุ้นให้ มี ส่วนร่วมใน การเรียนรู้ทุกๆด้าน และการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะทำให้ มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายแห่งมิตรภาพต่างวัฒนธรรมที่อาจยั่งยืนไปชั่วชีวิต  นักเรียนจะรู้สึกว่าตนเองได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อได้มีโอกาศ เรียนต่อนิวซีแลนด์  รู้สึกมีความปลอดภัย และได้เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกับสังคมชาวนิวซีแลนด์ปัจจุบันมีผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน นักวิชาการชื่อดังทั้งหลายท่านนิยมส่งบุตรหลานเรียนต่อนิวซีแลนด์กันเป็นจำนวน มาก เนื่องจากความมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์นั่นเอง  

โรงเรียนมีการจ้างบุคลากรที่ให้ความทุ่มเทในการเรียนการสอน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนเเละพักอาศัย กับครอบครัวที่สอดคล้องกับความต้องการเมื่อได้มาเรียนต่อนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่เหล่านี้ทุ่มเท พยายาม เพื่อสร้างความมั่นใจ ว่านักเรียนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจาก การ เรียนต่อนิวซีแลนด์ของเขา 

การศึกษาทุกระดับในนิวซีแลนด์ได้รับการกำกับดูแลโดยรัฐบาล
การเรียนต่อนิวซีแลนด์นั้น มีลักษณะเด่นด้วยการรับประกันคุณภาพในระดับสูงสุด การศึกษาใน ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ทั้งหมดต่างได้รับการ ทบทวนและพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และผลการทบทวนนั้นๆมีการประกาศให้ ทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งความโปร่งใสนี้ แสดงให้เห็นได้ว่า ไม่ว่าสถาบันการศึกษาที่เลือกที่ไหนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใด นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วโลก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ ของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนรัฐบาล และให้การเรียนการสอน คุณวุฒิระดับชาติ ที่ได้นั้นเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก สำหรับการศึกษาในทุกระดับชั้น มีการควบคุมโดยรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์  เพื่อให้คงมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงและ สามารถโอนถ่ายคุณวุฒิเพื่อเข้าศึกษาต่อไปยังประเทศอื่นๆได้อย่างง่ายดาย  ดังนั้นการ เรียนต่อนิวซีแลนด์จึงมีมาตรฐาน สูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นักเรียนที่เรียน โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ ที่มีอายุระหว่าง15 ปีขึ้นไป จัดได้ว่าเหมาะสมในการเริ่มเข้าเรียนในระบบของ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ที่สามาถเพิ่มพูนทักษะ ในการอ่านเขียน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ได้ดี  (จากการ ประเมิน ของOECD ตาม โครงการPISA ) 

สถาบันสอนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์
การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีเเลนด์นั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการท่องจำในห้องเรียน วิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงวิพากษ์ เช่นเดียวกับการทำงานกลุ่มและทำโครงงาน ซึ่งทั้งหมดนั้นจะมาจากประสบการณ์ในชีวิตจริง นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้ภาษาเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
เรียนต่อนิวซีแลนด์ในระดับมหาวิทยาลัย ในนิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลอยู่ทั้งหมด 8 แห่ง กระจายไปยังเมืองต่างๆทั่วทั้งนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยเเต่ละเเห่งมีความโดดเด่นในเเต่ละสาขาการเรียนไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องเลือกว่าหลักสูตรที่ต้องการเรียนนั้นๆ เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยเเห่งใดบ้าง นอกจากนี้ที่ตั้งของเมืองก็เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้เรียน ในการเลือกมหาวิทยาลัยที่นิวซีเเลนด์อีกด้วย เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่เเห่ง ดังนั้นคุณภาพของ มหาวิทยาลัยในนิวซีเเลนด์ จึงอยู่ในระดับสูงเเละมีคุณภาพมากอีกด้วย ดังนั้นการเรียนต่อนิวซีเเลนด์ นั้นจึงเป็นการรับประกันคุณภาพไปในตัวว่า มหาวิทยาลัยในนิวซีเเลนด์  นั้นมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีเเละน่าตัดสินใจไปเรียนต่อที่นิวซีเเลนด์ ได้อย่างไม่ยากนัก
 
เรียนต่อนิวซีแลนด์ทำให้ไม่ห่างไกลจากบ้าน
การเดินทางจากกรุงเทพฯไปนิวซีแลนด์นั้น  ใช้เวลาเพียง ประมาณ 12  ชั่วโมง และ ในสัปดาห์หนึ่งๆมีหลายสายการบินเชื่อมต่อจากกรุงเทพฯไปยังเมืองต่างๆที่นิวซีแลนด์มากมาย  หากต้องการ พักผ่อน ระหว่างวันหยุดหลังจากการเรียนแล้ว นิวซีแลนด์ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการพักผ่อนของครอบครัวได้เป็น อย่างดีเยี่ยม 

ข้อมูลจาก Education New Zealand 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้