หลักสูตรที่น่าสนใจ-เรียนระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรที่น่าสนใจ-เรียนระดับมัธยมศึกษา


เรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยม

การได้มีโอกาสไปศึกษาต่อมัธยมในต่างแดนถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิต  เนื่องจากวัยมัธยมเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างมาก ควรเลือกโรงเรียนที่นักเรียนสามารถปรับตัวและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างสนุก สนานเหมาะสมกับวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ

ประเภทของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจำแนกได้ตามลักษณะของการรับนักเรียน เช่น สหศึกษา ชายล้วน หญิงล้วน หรือแบ่งตามศักยภาพในการดูแลนักเรียน อาทิ โรงเรียนประจำไป-กลับ หรือแบ่งตามความลักษณะเด่นด้านวิชาการเฉพาะ เช่น เน้นด้านดนตรี กีฬา เกษตรกรรม หรือด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เน้นการเตรียมนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมโดยเฉพาะเเละโรงเรียนที่เป็นระบบสอนสองภาษา

ข้อดีของการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
คือการได้มีโอกาสเรียนรู้และใช้ภาษาที่สองได้อย่างลึกซึ้ง และครอบคลุมในเกือบทุกด้าน รวมถึงการสำเนียง และการออกเสียงก็เป็นไปได้อย่างธรรมชาติมากกว่า หลังจากจบหลักสูตรแล้ว วุฒิการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การพิจารณาตอบรับจากมหาวิทยาลัยจึงเป็นไปได้ง่ายกว่า และรวดเร็ว มีนักการศึกษาได้ทำการค้นคว้าไว้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเภทโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กล่าวว่า นักเรียนหญิงที่เรียนในโรงเรียนหญิงล้วนมีแนวโน้มที่จะมีผลสมฤทธิ์ในการ เรียนที่ดี ในขณะที่นักเรียนชายจะมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่ดีกว่าหากเรียนในโรงเรียนสหศึกษา  แต่การศึกษาชิ้นนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนเดียว ซึ่งยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอีกหลายด้าน อาทิสภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนที่มาจากต่างบ้านต่างเมือง เพื่อนร่วมชั้น ความใสใจของโรงเรียน สภาพอากาศ เป็นต้น

ผู้ปกครอง และนักเรียน ควรมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงจุดมุ่งหมายในการเดินทางไปศึกษาต่อต่าง ประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคจากความไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในต่างแดน ควรทำความเข้าใจกับบรรยากาศการเรียนการสอนของประเทศนั้นๆ หลักสูตรเตรียมเข้าระดับมัธยมศึกษาอาจเป็นการเรียนภาษาอังกฤษผสมผสานเข้ากับพื้นฐานวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อการปรับตัวที่ดียิ่งขึ้นก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศนั้นๆ 

หลักสูตรเตรียมตัวทางด้านภาษาอังกฤษระยะสั้นหรือเรียนวิชาการระยะสั้นในโรงเรียนมัธยม 
สามารถเลือกลงได้ตั้งแต่ 1 เทอมเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน หลักสูตรเตรียมความพร้อม อาจจะเปิดสอนในโรงเรียนที่นักเรียนได้ลงเรียนไว้ หรือ เป็นโรงเรียนภาษาเอกชนที่แนะนำโดยสถาบันการศึกษา ข้อดีของหลักสูตรนี้คือผู้ปกครองที่ยังไม่แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านพร้อมสำหรับการเรียนต่างประเทศ หรือไม่ สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมมัธยมระยะสั้นเพื่อให้บุตรหลานได้ลองสัมผัสกับการเรียนการสอนให้คุ้นเคยเสียก่อนแล้วจึงตัดสินใจส่งบุตรหลานต่อในระดับมัธยมศึกษาในระยะยาวต่อไปได้

เรียนต่อโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ - โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์
โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์จัดได้ว่ามีคุณภาพสูงอันดับต้นๆของเอเชีย การเรียนการสอนเข้มข้น ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษ และจีน เดินทางสะดวก การเรียนต่อมัธยมของรัฐบาล ซึ่งต้องผ่านข้อสอบกลาง หรือ AEISหรือ เลือกเรียนต่อมัธยมเอกชน ที่มีหลักสูตรให้เลือกอย่างหลากหลาย

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนอย่างแท้จริง ประเทศสงบ สะอาด มีความปลอดภัยสูง ใกล้ชิดธรรมชาติ โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ เน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาและค้นหาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีคุณพ่อ คุณแม่คนดัง นักวิชาการชื่อดังหลายท่านนิยมส่งบุตรหลานเรียนต่อนิวซีแลนด์กันเป็นจำนวน มาก เนื่องจากความมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์นั่นเอง

โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย
โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียมีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ทั้งโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล และเอกชน ในทุกรัฐชองออสเตรเลีย ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบภาษามาก่อน ก็สามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียได้ เนื่องจากทางโรงเรียนมัธยมมีศูนย์ภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติในการปรับพื้น ฐาน โรงเรียนมีความพร้อมในการรับนักเรียนต่างชาติ อุปกรณ์การเรียนครบครัน อาจารย์ใส่ใจและติดตามผลการเรียนของนักเรียนสม่ำเสมอ และนักเรียนจากหลากหลายประเทศเลือกที่จะเรียนต่อมัธยมในออสเตรเลีย เนื่องจากอากาศที่อุ่นสบาย บรรยากาศเป็นกันเอง อาหารการกินรสชาติถูกปาก ทำให้นักเรียนต่างชาติปรับตัวง่าย และมีความสุขในการเรียน และใช้ชีวิตในออสเตรเลีย

โรงเรียนมัธยมในอเมริกา
โรงเรียนมัธยมในอเมริกาที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้จะเป็นโรงเรียนเอกชน รับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Grade 7 - 12 หรือมัธยม 1 – 12 ผู้ปกครองสามารถเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมเอกชนในอเมริกา ทั้ง ที่เป็นโรงเรียนไปกลับ และโรงเรียนประจำ ซึ่งมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายในทุกรัฐ โรงเรียนมัธยมในอเมริกา มาตรฐานการเรียนการสอนชั้นเยี่ยม และโดดเด่น นอกจานี้ยังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และเน้นด้านกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนปรับตัวเช้าเพื่อนๆ และสังคมที่มีความต่างด้านความคิดได้

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมในอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นแม่แบบของระบบการศึกษาของโลก ในด้านมาตรฐานของระบบการศึกษา โรงเรียน และ บุคคลากร นอกเหนือจากความแช็งแกร่งด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ มุ่งปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความเป็นผู้นำ คุณธรรม เป็นสิ่งสำคัญ โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้นั้น จะเป็นโรงเรียนประจำของเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกด้านที่จะให้การดูแลนักเรียนต่างชาติ เป็นอย่างดี พร้อมหอพักที่สะอาด ปลอดภัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองสามารถวางใจได้กับการดูแลพิเศษของโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมในแคนาดา
โรงเรียนมัธยมในแคนาดาหากเป็นโรงเรียนรัฐบาล จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และบริหารงานโดยกรรมการเขตของโรงเรียน มีคุณภาพดี โรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกแห่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนต่างชาติมีหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาดามากกว่า 90% โรงเรียนเอกชนในแคนาดา เป็นโรงเรียนที่มีอยู่ในทุกมณฑล สามารถเลือกโรงเรียนชายล้วน, หญิงล้วน หรือสหศึกษาได้ แต่อัตราส่วนนักเรียนต่างชาติจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล มีหอพักอยู่หลายโรงเรียน และหลายแห่งสามารถเลือกอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดาได้

โรงเรียนมัธยมในจีน
โรงเรียนมัธยมในจีนปัจจุบัน เริ่มมีผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน เรียนต่อโรงเรียนมัธยมในจีนกันมากขี้น ข้อดีที่ชัดเจนคือการเรียนภาษาจีน ที่สามารถฝึกได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความมั่นใจในการสี่อสารภาษาจีนได้ตลอดชีวิต รวมทั้งค่าเรียน ค่าครองชีพที่ไม่ต่างจากบ้านเรา และหลักสูตรที่เข้มข้น โดยเฉพาะ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามแนวตะวันออกในด้านความกตัญญู ขยัน อดทน และหนักแน่น เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการเรียนการสอนของจีน

วุฒิการศึกษาแบบนานาชาติ
A'level / O'level /IB เปิดสอนได้ยังโรงเรียนมัธยมได้ทั่วโลก โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องเรียนที่ประใด

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา

Ross School นิวยอร์ค โรงเรียนเอกชนแบบมีหอพักในตัว อยู่ห่างจากเมืองนิวยอร์คนิวยอร์คประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถเดินทางไปนิวยอร์คได้อย่างสะดวก

CATS Academy Boston รัฐแมสซาชูเซต เมืองบอสตัน CAT Academy เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชน  เปิดสอนระดับ Year 9 - 12 สำหรับนักเรียนชายและหญิง มีหอพักในตัว และทางเลือกในการพักแบบครอบครัวโฮมสเตย์  โรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ทันสมัย นักเรียนทุกคนและครูได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและได้ดูแลกันได้อย่างใกล้ชิด

Ross School นิวยอร์ค โรงเรียนเอกชนแบบมีหอพักในตัว อยู่ห่างจากเมืองนิวยอร์คนิวยอร์คประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถเดินทางไปนิวยอร์คได้อย่างสะดวก โรงเรียนรับนักเรียนจาก Year 6 – Year 12 ไปจนถึงหลักสูตร Post Graduate สำหรับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย คณะอาจารย์จะเน้นด้านวิชาการอย่างเข้มงวด ร่วมกับกีฬาและศิลปะเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ต่อไป โรงเรียนมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนจำนวนน้อยทำให้ห้องเรียนมีขนาดเล็ก นักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลและได้รับคำปรึกษาแบบใกล้ชิด ครูทุกคนจำชื่อนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนเอกชนแบบมีหอพักในตัว โรงเรียนเปิดรับนักเรียนจาก Year 7 – Year 12 ไปจนถึงหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย คณะอาจารย์จะเน้นด้านวิชาการอย่างเข้มงวด ร่วมกับกีฬาและศิลปะเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ต่อไป โรงเรียนมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนจำนวนน้อยทำให้ห้องเรียนมีขนาดเล็ก นักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลและได้รับคำปรึกษาแบบใกล้ชิด ครูทุกคนจำชื่อนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนเอกชนแบบที่พักโฮมสเตย์ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนจาก Year 7 – Year 12 ไปจนถึงหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย คณะอาจารย์จะเน้นด้านวิชาการอย่างเข้มงวด ร่วมกับกีฬาและศิลปะเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ต่อไป โรงเรียนมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนจำนวนน้อยทำให้ห้องเรียนมีขนาดเล็ก นักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลและได้รับคำปรึกษาแบบใกล้ชิด ครูทุกคนจำชื่อนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนมัธยมรัฐบาล เเคนาดา Abbotsford School District 34 เขตการศึกษา Abbotsford รัฐบริติสโคลัมเบีย เมืองนี้อยู่ทางตะวันออกของเมืองแวนคูเวอร์ โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล เขตการศึกษาแอบบอตส์ฟอร์ด Abbotsford School District รัฐบริติสโคลัมเบียตั้งอยู่ใจกลาง Fraser Valley มีโรงเรียนทั้งหมด 46 แห่ง ที่มีนักเรียนเต็มเวลาและนอกเวลามากกว่า 19,200 คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 135,000 คน มีนักเรียนต่างชาติทั้งสิ้นประมาณ 350 คน จำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลากว่า 2,200 คน ซึ่งมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ

โรงเรียนมัธยมเอกชน มีหอพักในตัว Bodwell High School ในตัวเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติสโคลัมเบีย เรียนต่อแคนาดา เรียนภาษา แคนาดา โรงเรียนมัธยมเเคนาดา โรงเรียนในเเคนาดา โรงเรียนเเบบมีหอพักในตัว

โรงเรียนมัธยมเเคนาดา เอกชน มีหอพักในตัว Bronte College เมือง Mississauga รัฐออนทาริโอ เเคนาดา

โรงเรียนมัธยมรัฐบาล Burnaby School District 41 เขตการศึกษาเบอร์นาบี เกรทเทอร์แวนคูเวอร์ รัฐบริติสโคลัมเบีย

โรงเรียนมัธยมรัฐบาล เเคนาดา Golden Hill School Division No 75 เขตการศึกษาโกลเดนฮิลล์ เมืองคัลการี่ รัฐอัลเบอร์ต้า

โรงเรียนมัธยมเเคนาดา เอกชน เเบบมีหอพักในตัว Shawnigan Lake School เมือง Shawnigan Lake รัฐบริติสโคลัมเบีย เป็นโรงเรียนประจำ สำหรับนักเรียนระดับมัธยม Grade 8-12  

โรงเรียนมัธยมเเคนาดา เอกชนหอพักในตัว St. Michaels University School เมืองวิคตอเรีย รัฐบริติสโคลัมเบีย

โรงเรียนมัธยมรัฐบาล Vernon School District #22 เขตการศึกษาเวอร์นอน เมืองเวอร์นอน ในเขต Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย

โรงเรียน Cantebury College ที่เมือง Waterford รัฐ ควีนส์แลนด์ โรงเรียนสหศึกษา ที่พักแบบโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ในเขตวอเตอร์ฟอร์ด เมือง Logan อยู่ระหว่างเมืองบริสเบน และเมืองโกลล์โครสต์

เป็นกลุ่มโรงเรียนคุณภาพสูงของออสเตรเลียหลายแห่ง สำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ต้องการเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย ทั้งแบบที่เป็นโรงเรียนประจำและแบบโฮมสเตย์ ในเมืองซิดนีย์ เมืองบริสเบน Hervey bay, Ipswich, Toowoomba

St Aidan's Anglican Girls' School โรงเรียนหญิงล้วน ออสเตรเลีย เมืองบริสเบน รัฐควีนสแลนด์

โรงเรียนประจำอังกฤษ ACS Cobram International School ที่อังกฤษ ในเขต Cobram เมือง Surrey ใกล้กับ ลอนดอน  โรงเรียนประจำอังกฤษ โรงเรียนมัธยมอังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ

โรงเรียนประจำในอังกฤษ หลักสูตรเตรียมความพร้อม Bishopstrow College เมือง Bishopstrow ห่างจากลอนดอน 90 นาที

โรงเรียนประจำ หญิงล้วน ในอังกฤษ Harrogate Ladies' College เมือง Harrogate, North Yorkshire อังกฤษ โรงเรียนมัธยมสตรีอังกฤษ

โรงเรียนประจำในอังกฤษ LVS Ascot School เขต Ascot ใกล้กับสนามบิน Heathrow เมือง ลอนดอน โรงเรียนมีนักเรียนกว่า 900 คน มีทั้งเรียนท้องถิ่นจากเขต Surrey และ ลอนดอนเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนท้องถิ่นต่อนักเรียนต่างชาติที่ 95:5 หรือประมาณ 50 คน สามารถรับนักเรียนประจำได้ที่ 200 คน  มีหอพักสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุ 7 ปีขึ้นไป 

โรงเรียน Mill Hill School ลอนดอน โรงเรียนประจำอังกฤษ โรงเรียนมัธยมอังกฤษ  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา โรงเรียนมีสัดส่วนของนักเรียนท้องถิ่นประเทศอังกฤษอยู่ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์

โรงเรียนประจำอังกฤษ Queen Elthelburga's Collegiateเมือง ยอร์ค โรงเรียนประจำในอังกฤษ

โรงเรียนประจำ หญิงล้วน อังกฤษ Roedean School เมืองไบร์ทตัน ห่างจากลอนดอน 2 ชม.

โรงเรียนประจำในอังกฤษ Sherborne International College เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชน สหศึกษาแบบโรงเรียนประจำมีหอพักในตัว ที่อังกฤษ อยู่ที่เมืองเชอร์บอร์น ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนประมาณ 2 ช.ม

โรงเรียนประจำหญิงล้วน ในอังกฤษ โรงเรียนเซนต์แมรี่ St Mary's Cambridge เมืองเคมบริดจ์ อังกฤษ

วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ร่วมกับ โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย (Zhejiang Zhuji Ronghuai School) เมืองจูจี้ ใกล้กับเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง 

โรงเรียนประจำ Sunway International School เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียที่ใช้ระบบการเรียนการสอนเป็นระบบของแคนาดา อังกฤษ และ IB เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โรงเรียน Sunway International School เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 1 -11, IB Diploma หรือเทียบเท่า Grade 12

Epsom College Malaysia โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เเบบประจำ เรียนระบบอังกฤษ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โรงเรียนเอกชนในเครือ ACG Schools 5 เเห่ง เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ทึ่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ เมืองโอ๊คเเลนด์ เรียนต่อนิวซีเเลนด์

โรงเรียนมัธยม Avondale College โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล นิวซีเเลนด์ ที่พักแบบโฮมสเตย์ เมือง โอ๊คแลนด์

Cambridge High School โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล ที่พักแบบโฮมสเตย์ เมือง เคมบริดจ์ เกาะเหนือ

โรงเรียนมัธยม Diocesan School for Girls โรงเรียนเอกชน ประจำหญิงล้วน นิวซีเเลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ เเบบหอพักในตัว หรือโฮมสเตย์ ห่างจากโอ๊คเเลนด์ 30 นาที

Epsom Girls Grammar School โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล นิวซีเเลนด์ ที่พักแบบหอพักเเละ โฮมสเตย์ เมือง โอ๊คแลนด์

Kerikeri High School โรงเรียนมัธยมรัฐบาล นิวซีเเลนด์ ที่พักแบบโฮมสเตย์ โรงเรียนมัธยมรัฐบาลขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง Kerikeri เขต Bay of Islands เกาะเหนือ

King's College โรงเรียนประจำเอกชน เเบบมีหอพักในตัว เมือง โอ๊คแลนด์ นิวซีเเลนด์

โรงเรียน Kristin School โรงเรียนเอกชน นิวซีเเลนด์ สหศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ ออกไปประมาณ 50 นาที เปิดสอนในระบบการศึกษาแบบนิวซีแลนด์ และ ระบบ IB เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน IB มากที่สุดในแถบ Australasia ที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์

Mouth Roskill Grammar School โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล ที่พักแบบโฮมสเตย์ เมือง โอ๊คแลนด์

Nelson college for Boys โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล โรงเรียนประจำเเบบมีหอพักในตัว เมือง เนลสัน เกาะใต้ นิวซีเเลนด์

Nelson College for Girls โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล โรงเรียนประจำเเบบมีหอพักในตัว เมือง เนลสัน เกาะใต้

Rangitoto College โรงเรียนมัธยมรัฐบาล ที่พักแบบโฮมสเตย์ เมือง Browns Bay ห่างจากโอ๊คเเลนด์ 20นาที

Riccarton High School โรงเรียนมัธยมรัฐบาล ที่พักแบบโฮมสเตย์ เมือง ไครสต์เชิร์ช

Sacred Heart College โรงเรียนมัธยม ประจำ เอกชน ชายล้วน มีหอพักในตัว เมือง โอ๊คแลนด์

โรงเรียนมัธยมเอกชน หญิงล้วน ที่พักแบบโฮมสเตย์ เมืองโอ๊คเเลนด์

St Paul's Collegiate โรงเรียนมัธยมเอกชน หอพักในตัว เมืองแฮมิลตัน เกาะเหนือ

St Peter's Cambridge School โรงเรียนมัธยมเอกชน หอพักในตัว เมือง เคมบริดจ์ เกาะเหนือ

West Lake Boys' High School โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล เเบบชายล้วน ที่พักแบบโฮมสเตย์ เมือง โอ๊คแลนด์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้