เเพคเกจเรียนภาษาที่สิงคโปร์ แบบเดี่ยว ไม่เกิน 4 สัปดาห์ TMC Academy ไม่ต้องขอวีซ่า

คุณสมบัติสินค้า:

วิทยาลัย TMC Academy สิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา เตรียมสอบ AEIS ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลากหลายสาขา ภาษาอังกฤษเปิดรับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป + English & Math สำหรับ 11-13 ปี / เเละหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

Share


เเนะนำสถาบัน TMC Academy เรียนต่อสิงคโปร์ 


มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 30 ปี เป็นสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี 1981 เป็น 1 ใน 6 สถาบันการศึกษาเอกชน (PEI) แห่งแรกที่ได้รับรางวัล EduTrust Certification 4 ปีอันทรงเกียรติจากคณะกรรมการเพื่อการศึกษาเอกชน (CPE) ของสิงคโปร์ในปี 2010
 
สถาบันได้ทบทวนหลักสูตรของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งของเรากับสมาคมและองค์กรอุตสาหกรรมช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และสร้างเครือข่ายมากมาย สิ่งนี้นำการเรียนรู้นอกห้องเรียนและปลูกฝังทักษะในโลกแห่งความเป็นจริงให้กับนักเรียนของเรา

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสในการเปลี่ยนอาชีพ เราเสนอคุณวุฒิวิชาชีพและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอีกด้วย เมื่อพูดถึงสวัสดิการของนักเรียน ทีมงานบริการนักเรียนที่ทุ่มเทของเราจะดูแลนักเรียนของเราเป็นอย่างดี โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับพวกเขาในการสำเร็จการศึกษาด้วยความอุ่นใจ

อาจารย์ผู้สอน 
คณะคณาจารย์มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์มากมาย ไม่เพียงแต่ในการเรียนการสอนที่เน้นมาตรฐานสูงสุด แต่ยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในห้องเรียน เราลงทุนในการฝึกอบรมอาจารย์ผู่สอนอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถถ่ายทอดหลักสูตรให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
ภายในสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด Wireless Internet ภายในสถาบันเพียบพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี มีห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียน ห้องเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ห้องสมุด กิจกรรมนันทนาการที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้านการเรียน การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย และการก้าวไปสู่การทำงาน
  
ที่ตั้งของสถาบัน TMC Academy ที่สิงคโปร์  
สถาบันตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองสิงคโปร์สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความคิดที่ว่าประสบการณ์ของนักเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ตั้งอยู่ที่ Paya Lebar ใกล้กับ PLQ (Paya Lebar Quarters)
ที่อยู่: 805 Geylang Rd, สิงคโปร์ 389683
สถานี: MRT Paya Lebar ทางออก D


เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์การเรียนรู้ TMC Academy
หลักสูตร Certificate in General English Level 1-2 และ Academic English Level 3-4
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

TMC Academy และยังคงนำเสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เข้มงวดและมีคุณภาพสูง เริ่มต้นจากการพัฒนาพื้นฐานจนถึงระดับที่แข็งแกร่ง โดยการฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษของทางสถาบันสามารถเชื่อมต่อหลักสูตรต่างๆที่ เช่นหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS มัธยม ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท 

 ตารางการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ: จันทร์-ศุกร์ วันละ 5 ช.ม
  • Level 1-2 เรียนช่วงเช้า 8.45 - 11.45 am และช่วงบ่าย 1.00-3.00 pm
  • Level 3-4 เรียนช่วงบ่าย 1.00-3.00 pm และ 3.15 – 6.15 pm

1) หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Certificate in General English  Level 1-2
เป็นหลักสูตรภาษา ที่เน้นทางด้วยไวยากรณ์ ภาษา การออกเสียง ข้อความและการใช้งาน/บริบท โดยมีเนื้อหาอยู่ในลำดับที่บูรณาการและวางแผนไว้อย่างรอบคอบ ผ่านงานที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและโครงการที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่หน่วยภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและยังเตรียมนักเรียนให้กลายเป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระและกำกับตนเอง

ในระดับภาษาเบื้องต้น เน้นไปที่ภาษาอังกฤษทั่วไป นักเรียนจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของทักษะภาษาอังกฤษที่พวกเขาสามารถใช้ในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมต่างๆ ในรูปแบบและการแสดงออกที่เรียบง่าย เข้าใจภาษาพื้นฐานระดับต้นถึงกลาง และ เขียนภาษาอังกฤษ แสดงออก/สื่อสารในสถานการณ์ประจำวัน ในทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและทักษะการพูด 
-ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา : 3-12  เดือน
-วันเริ่มเรียน: Feb / May/ Aug
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

2)  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English Level 3-4
ครอบคลุมทักษะทางภาษาและกิจกรรมต่างๆ ที่เจาะจงตามบริบททางวิชาการ รวมถึงการอ่านเป็นส่วนสำคัญ การสรุป การฟังบรรยาย เรียงความและการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเรียนรวมถึงการจดบันทึก การรับและถ่ายโอนข้อมูลจากข้อความ ตารางและไดอะแกรม การสรุปข้อโต้แย้ง เอกสารการวางแผนและวิทยานิพนธ์ และทักษะด้านไอทีที่เหมาะสม

เน้นทักษะเพิ่มเติมทางวิชาการ เน้นการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง ตลอดจนไวยากรณ์ ชั้นเรียนได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสมากมายในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น ในระดับกลาง-ระดับขั้นสูง เข้าใจคำพูดและการเรียนภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ  แสดง/สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ได้รับ'ทักษะการเรียน' ซึ่งรวมถึง บันทึกการรับ การรวบรวม และการนำเสนอข้อมูล การคิดเชิงวิจารณ์ การวางแผน และดำเนินการวิจัย  ทักษะการเรียนรวมถึงการจดบันทึก การรับและถ่ายโอนข้อมูลจากข้อความ ตารางและไดอะแกรม การสรุปข้อโต้แย้ง เอกสารการวางแผนและวิทยานิพนธ์ และทักษะด้านไอทีที่เหมาะสม
-ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา : 3-12  เดือน
-วันเริ่มเรียน: Feb / May / Aug
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

3) Holiday Short Course ภาษาอังกฤษระยะสั้น อายุ 8 ปีขึ้นไป+ ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์
เรียนภาษาอังกฤษ 1 ถึง 4 สัปดาห์  สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ในระหว่างที่ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Certificate in General English Level 1-2 และ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English Level 3-4 เปิดอยู่  นักเรียนสามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดเพื่อลงหลักสูตรภาษาระยะสั้น เผื่อฝึกภาษาอังกฤษและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงเวลาปิดเทอมหรืออื่นๆได้
-ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา : 1 ถึง 4 สัปดาห์  
-วันเริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

4) หลักสูตรติวสอบ AEIS เพื่อสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ Admission to Government Schools (Primary 2-5 และ Secondary 1-3) ** สามารถเรียน 4 สัปดาห์ได้ **
เป็นคอร์สติวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสิงคโปร์ Admission to Government Schools   เป็นการติววิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ (ซึ่งการเรียนโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ จะมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเรียนโรงเรียนเอกชนอื่นๆ เพราะรัฐบาลสนับสนุนค่าเรียนด้วย)  
- ระยะเวลาเรียน 1-6 เดือน
- เปิดรับ :  ทุกเดือน หรือ เรียนระยะสั้นเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

 ข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบัน รูปภาพเเละ VDO

 

 


 รายละเอียด รูปภาพ และ VDO ของ TMC Academy  

ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
·        ค่าออกเอกสารวีซ่านักเรียนจาก ICA สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 1 เดือนขึ้นไปที่ SGD 90 / และค่าตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์อีกประมาณ SGD 55 (ราคานี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวสัปดาห์ละ SGD 150-SGD 200 ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
·        ที่พักแบบโฮมสเตย์ รวมค่าผู้ปกครอง Guardian (รวมอาหาร ค่าซักรีด และ น้ำไฟทั้งหมด) ค่าที่พักประมาณ  SGD 2,000-SGD 2200 / เดือน (นักเรียน 1-4 คนต่อ 1 ห้อง)
·        ที่พักแบบโฮสเทล Hostel ไม่รวมอาหาร (รวมค่าน้ำ ค่าไฟ) สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปและ สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือนขึ้นไป ราคาประมาณ SGD 2,500-3,500 /เดือน (นักเรียนแชร์ห้อง 1-2 คน) แชร์พื้นที่ส่วนกลาง
·        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยประมาณ ราคาขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน 10,000 – 15,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน (เรียนน้อยกว่า 1 เดือนไม่ต้องทำวีซ่า) 
1.    ใบสมัครเรียน  
2.    สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน

เอกสารในการทำวีซ่านักเรียน (หากเรียนมากกว่า 1 เดือนเป็นต้นไป)
3.    Transcript ของ 3 ปีย้อนหลัง (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
4.    หนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการจบชั้นเรียนล่าสุด
5.    สูติบัตรต้นฉบับ+แปลเป็นภาษาอังกฤษ (English translated birth certificate)
6.    สำเนาพาสปอร์ตของคุณพ่อและคุณแม่
7.    ไฟล์ รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว
8.    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

*เรียนระยะยาว ต้องขอวีซ่านักเรียนก่อนเข้าประเทศและต้องทำเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน*


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้