เเพคเกจเรียนภาษาเเบบเดี่ยว เรียนระยะสั้นที่สิงคโปร์ มาเลเซีย เเละเรียนในโรงเรียนมัธยมนิวซีเเลนด์ ออสเตรเลีย เเละอังกฤษ

 เเพคเกจเรียนภาษาอังกฤษเเละที่พัก ที่สิงคโปร์เเละ มาเลเซีย เเบบ 4 สัปดาห์ ที่สถาบันภาษาหรือมหาวิทยาลัย 

การเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์เเละ มาเลเซียนั้นเป็นการตัดสินใจที่ง่ายและใช้งบประมาณไม่สูงมากเนื่องจากการเข้าประเทศไม่เกิน 30 วัน นักเรียนไม่ต้องทำวีซ่าจึงสามารถเตรียมการสมัครเรียนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
พาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์เเละ มาเลเซียเเบบนักท่องเที่ยวเเละเรียนได้ไม่เกิน 30 วัน

สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทุกวันจันทร์ โดยเลือกเรียนในสถาบันภาษา หรือมหาวิทยาลัย เพื่อทดลองการเรียนระยะสั้นช่วงปิดเทอมได้  (หากต้องการเรียนมากกว่า 30 วัน ต้องทำวีซ่าโดย น.ร ไทยไม่ต้องใช้ statement ในการขอวีซ่า เดินทางได้ตลอดทั้งปี)

 เรียนซัมเมอร์ เเพคเกจเรียนภาษาระยะสั้น โปรแกรมทดลองเรียนระยะสั้น ตั้งเเต่ 3 สัปดาห์ - 1 เทอมในโรงเรียนมัธยมของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย เเละ นิวซีเเลนด์  

เปิดโอกาสให้มีการจัดการเรียนระยะสั้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เเละ โรงเรียนมัธยมของอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆนักเรียนท้องถิ่นในระดับชั้นการศึกษาเดียวกัน นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงวิชาการที่หลากหลาย เช่น  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ดนตรี กีฬา และอื่นๆ เช่นกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬา โปรแกรมทางสังคม เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าในช่วงการเรียนระยะสั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษเเบบใช้งานได้จริง ในขณะที่ได้สัมผัสกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับของประเทศนั้นๆอย่างเต็มรูปเเบบ นักเรียนจะได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ห้องเรียนที่ทันสมัย หอพักภายในวิทยาเขตของโรงเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬามากมาย 

นักเรียนได้รับการทดสอบระดับภาษาอังกฤษเมื่อมาถึงที่โรงเรียนแล้วและจะถูกจัดให้เข้าเรียนคลาสเรียนกับนักเรียนคนอื่นที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกัน  การเรียนการสอนแบบระยะสั้นนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์ในการเรียนในห้องเรียนจริงๆหรือเพื่อการเรียนต่อในระยะยาวในอนาคต

 หลักสูตรระยะสั้น ของโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ
ช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ และ ปิดเทอมฤดูร้อน 2-8 สัปดาห์ - 1 เทอม

1)  หลักสูตรระยะสั้นช่วงฤดูใบไม้ผลิ (April) ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 - 3 สัปดาห์
2) หลักสูตรระยะสั้นช่วงฤดูร้อน (July-August) ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-8 สัปดาห์ (เเล้วเเต่โรงเรียน) 

เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนยังหลักสูตรระหว่างช่วงปิดภาคเรียนของอังกฤษ  ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมถึงคลาสเรียนวิชาการต่างๆ เช่นวิชาเลข วิทยาศาสตร์ การกีฬา ดนตรี ละคร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านศิลปะต่างๆ จุดเด่นของหลักสูตร คือวิชาการ สังคมที่หลากหลาย โปรแกรมกีฬา นักเรียนจะได้เข้าร่วมทริปเพื่อทัศนศึกษายังที่ต่างๆในทุกสัปดาห์  
หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษนักเรียนลงเรียนในระหว่างปิดภาคเรียนจึงไม่จำเป็นต้องใส่ชุดยูนิฟอร์ม

 หลักสูตรระยะสั้น ของโรงเรียนในประเทศนิวซีเเลนด์ สำหรับช่วงเปิดภาคเรียน 3 สัปดาห์ - 1 เทอม

โรงเรียนในนิวซีแลนด์เปิดเทอมทุกๆ 3 เดือน เปิดภาคเรียนปีละ 4 รอบ นักเรียนที่เรียนระยะสั้นในโรงเรียนมัธยมนิวซีเเลนด์ ควรลงเรียนในช่วงเทอมที่ 1, 2 และ 3 เท่านั้น เนื่องจากเทอมที่ 4 นักเรียนต้องเตรียมสอบปลายภาค โรงเรียนส่วนมากจึงไม่สามารถรับนักเรียนระยะสั้นในช่วงเทอมที่ 4 

·        เทอมที่ 1 เริ่มประมาณ มกราคม/กุมภาพันธ์ 
·        เทอมที่ 2 เริ่มประมาณ เมษายน /พฤษภาคม  
·        เทอมที่ 3 เริ่มประมาณ มิถุนายน  
·        เทอมที่ 4 เริ่มประมาณ กันยายน

 หลักสูตรระยะสั้น ของโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย สำหรับช่วงเปิดภาคเรียน 2-10 สัปดาห์ - 1 เทอม
นักเรียนที่เรียนระยะสั้นในโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย  สามารถเข้าเรียนได้ในช่วงการเรียนการสอนปกติ เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนท้องถิ่นในระดับชั้นเดียวกัน สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 2-10 สัปดาห์ตามความต้องการ ควรลงเรียนในช่วงเทอมที่ 1, 2 และ 3 เท่านั้น เนื่องจากเทอมที่ 4 นักเรียนต้องเตรียมสอบปลายภาค โรงเรียนส่วนมากจึงไม่สามารถรับนักเรียนระยะสั้นในช่วงเทอมที่ 4 

·        เทอมที่ 1 เริ่มประมาณ มกราคม 
·        เทอมที่ 2 เริ่มประมาณ เมษายน  
·        เทอมที่ 3 เริ่มประมาณ กรกฎาคม
·        เทอมที่ 4 เริ่มประมาณ ตุลาคม

New

Oxford Summer Courses 2 สัปดาห์

Oxford Summer Courses ที่เมือง Oxford และ Cambridge เรียนหลักสูตร Summer ที่มีให้เลือกมากกว่า 40 สาขาวิชา สำหรับนักเรียน อายุ 9-24 ปี จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด รวมถึงโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง เช่น Eton College สำหรับนักเรียนรุ่นเยาว์ที่จะพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง เช่น Harrow, Eton และ St John's Beaumont

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿292,000 ฿292,000
 

 

New

Adventure Camp โรงเรียนประจำ Myddelton College 2 สัปดาห์

โปรแกรมซัมเมอร์ระยะสั้นแบบเดี่ยว ช่วงเดือน July – August ค่าย Adventure & Wellness Camp *เปิดรับนักเรียนชายและหญิงทุกคนที่มีอายุระหว่าง 10-17 ปี *  สนับสนุนให้นักเรียนใช้ความรู้ ทักษะ และ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับโครงการ 2 สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานใจกลางเวลส์ การเรียนรู้ในช่วง 2 สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่เตรียมไว้ สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ พายเรือแคนู โยคะ และปีนเขา นักเรียนจะได้ค้นพบความท้าทาย และค้นพบจุดแข็งใหม่ๆ ขณะสร้างมิตรภาพและสร้างความทรงจำตลอดชีวิต โปรแกรมของเราจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมมุมมองใหม่และการเคารพในธรรมชาติ และการใช้เวลานอกบ้านบ้างอาจส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาความเป็นอิสระในตัวนักเรียน เพิ่มความมั่นใจ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿157,500 ฿157,500
 

 

New

ซัมเมอร์ UK Mander Portman Woodward (MPW) College 2 สัปดาห์

Mander Portman Woodward (MPW) College โปรแกรมภาคฤดูร้อนที่ SUMMER ROGRAMMES / หลากหลายสาขาวิชา ได้เเก่ ADVANCED MATHEMATICS, ART AND DESIGN, BUSINESS, FINANCE AND ECONOMICS, COMPUTING, ROBOTICS AND AI, LAW, POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS, MATHEMATICS, PHYSICS AND ENGINEERING, MEDICINE AND SCIENCES, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY สำหรับนักเรียนที่สนใจการเรียนในช่วงปิดเทอม June - July

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿177,750 ฿177,750
 

 

New

ซัมเมอร์ UK CATS Global Schools 2 สัปดาห์

CATS Global Schools ประกอบด้วยโรงเรียนประจำแบบมีหอพักในตัว โรงเรียนมัธยม โรงเรียนศิลปะ Art & Design โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนภาคฤดูร้อนหลายแห่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿148,764 ฿148,764
 

 

New

Summer UK เรียนในโรงเรียน Adcote Schol ร่วมชั้นกับเพื่อนอังกฤษ 4-6 สัปดาห์

โรงเรียนประจำหญิงล้วน Adcote School for Girls เป็นโรงเรียนประถม-มัธยม สามารถลงเรียนระยะสั้น Immersive program เรียนระยะสั้นร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน หรือระยะยาวตั้งแต่ 1/2 เทอมเป็นต้นไป เเละมีหลักสูตรช่วงปิดเทอม Summer อีกด้วย โรงเรียนอยู่ที่เมือง Shrewsbury ที่ตั้งอยู่ใกล้เมือง เบอร์มิงแฮม, แมนเชสเตอร์ และ ลิเวอร์พูล หากเดินทางจาก เบอร์มิงแฮม ใช้เวลาเพียง 1 ชั๋วโมง รับนักเรียนหญิง อายุระกว่าง 8-17 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324,380 ฿324,380
 

 

New

ซัมเมอร์ UK เรียนในโรงเรียนมัธยม St Lawrence ร่วมชั้นกับเพื่อนอังกฤษ เมษายน 2024 เเบบเดี่ยว 5 สัปดาห์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมของอังกฤษ เเละได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆนักเรียนชาวอังกฤษในระดับชั้นเดียวกัน นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงวิชาการที่หลากหลาย เช่น  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ดนตรี กีฬา และอื่นๆ เช่นกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬา โปรแกรมทางสังคม เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าในช่วงการเรียนระยะสั้น นักเรียนจะได้มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในขณะที่ยังได้สัมผัสกับหลักสูตรการเรียนการสอนของอังกฤษอย่างเต็มรูปเเบบ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿352,800 ฿352,800
 

 

Best Seller

เเพคเกจเรียนภาษาที่สิงคโปร์ แบบเดี่ยว 4 สัปดาห์ MDIS *ไม่รวมที่พัก*

วิทยาลัย MDIS สิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลากหลายสาขา วิทยาลัย MDIS ที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีเเคมปัสของตัวเอง พร้อมหอพักในตัว วิทยาลัย MDIS สามารถให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับการเรียนการสอนและสามารถปฏิบัติงานได้จริงในอุตสาหกรรมต่างๆที่วิทยาลัย MDIS ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72,336 ฿72,336
 

 

Best Seller

สถาบัน TMC Academy Singapore ประเทศสิงคโปร์ รับนักเรียน 8 ปีขึ้นไป

วิทยาลัย TMC Academy สิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา เตรียมสอบ AEIS ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลากหลายสาขา ภาษาอังกฤษเปิดรับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป + English & Math สำหรับ 11-13 ปี / เเละหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿101,277 ฿101,277
 

 

Best Seller

เเพคเกจเรียนภาษาที่สิงคโปร์ แบบเดี่ยว 3 สัปดาห์ KAPLAN ไม่ต้องขอวีซ่า

สถาบัน Kaplan Higher Education Singapore เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ โดยความร่วมมือและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย, ยุโรปและอเมริกันที่มีชื่อเสียงชั้นนำทางด้านการศึกษา Kaplan Higher Education เปิดสอนโปรแกรมวิชาการสายอาชีพมากมายที่มุ่งเน้น และออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและมีคุณสมบัติ เหมาะสมสำหรับการทำงานในอนาคต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72,040 ฿72,040
 

 

Best Seller

เเพคเกจเรียนภาษาที่สิงคโปร์ แบบเดี่ยว ไม่เกิน 4 สัปดาห์ LSBF ไม่ต้องขอวีซ่า

สถาบัน LSBF London School of Business and Finance Singapore เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง LSBF เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ LSBF ได้สร้างสรรค์บรรยากาศและปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เติบโตและประสบความสำเร็จ ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนที่มาจากทุกมุมโลก เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของคุณในอนาคต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿95,810 ฿95,810
 

 

Best Seller

เเพคเกจเรียนภาษาอังกฤษในมาเลเซีย เเบบ 4 สัปดาห์ ELC

สถาบัน ELC English Language Company กัวลาลัมเปอร์ และที่ KDU University College, Utropolis, Glenmarie ประเทศมาเลเซีย  เป็นหนึ่งในสถาบันของกลุ่มสถาบัน ELCI ที่เปิดสอนอยู่หลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสถาบันแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ ว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงและมีโปรแกรมการสอนภาษาทีดีเยี่ยม ทั้งในประเทศออสเตรเลีย, รัสเซีย, จีน และเวียดนาม โดยสถาบัน ELC แห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่เมืองซิดนีย์ สถาบัน ELC ที่ซิดนีย์ได้รับการโหวตให้เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในซีกโลกใต้ในปี 2011 ปี  เเละก่อนหน้านี้ถึง 4 ปีซ้อนเมื่อปี 2007-2010 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,025 ฿39,025
 

 

Best Seller

เเพคเกจเรียนภาษาอังกฤษในมาเลเซีย เเบบ 4 สัปดาห์ APU

มหาวิทยาลัย Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) ที่มาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ APU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับต้นๆของมาเลเซีย มีหอพักของมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ ปริญญาตรี โท เอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿51,000 ฿51,000
 

 

New

ซัมเมอร์เเบบเดี่ยวอังกฤษ Burlington 2024

สถาบันภาษา Burlington School เมือง ลอนดอน แบบมีหอพักในสถาบัน ซัมเมอร์อังกฤษ เเบบเดี่ยว สามารถเดินทางเองได้ตลอดทั้งปี Burlington School เมือง ลอนดอน แบบมีหอพักในสถาบัน  เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในลอนดอนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ด้วยการสั่งสมประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติกว่า 32 ปี  พร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก สถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของ British Council, English UK และ Trinity College of London ด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ห้องเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน จึงรับประกันได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการ และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่เเละผู้คนในท้องถิ่น ทั้งด้านวัฒนธรรม และแนวทางในการใช้ชีวิตตามแบบฉบับของคนอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180,840 ฿180,840
 

 

Best Seller

SSTC

สถาบัน SSTC เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรติวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS, หลักสูตรประถม Year 1-6, หลักสูตรมัธยมต้น Year 7-10, IGSCE, GCE O / หลักสูตรมัธยมปลาย A Level, หลักสูตรระยะสั้น Diploma, และ ปริญญาตรี   

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118,340 ฿118,340
 

 

Best Seller

เเพคเกจเรียนภาษาอังกฤษในมาเลเซีย เเบบ 4 สัปดาห์ Sunway University

โปรแกรม summer camp Vacation English เรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย Sunway University เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย วันที่ 4-28 กรกฎาคม 4 สัปดาห์ ราคา 6,500 ริงกิต รวมคลาสเรียนภาษาที่พักห้องเดี่ยว และบริการรับส่งสนามบิน สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไปที่สามารถเดินทางตามลำพังได้โดยไม่มีพี่เลี้ยง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65,000 ฿65,000
 

 

New

ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2024 เเบบเดี่ยว 4 สัปดาห์ ในโรงเรียนมัธยม

เรียนในโรงเรียนมัธยมเเบบระยะสั้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์ เเละได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ระดับชั้นเดียวกัน นักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงวิชาการที่หลากหลาย เช่น  วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ดนตรี กีฬา และอื่นๆ เช่นกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬา โปรแกรมทางสังคม เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าในช่วงการเรียนระยะสั้น นักเรียนจะได้มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงด้วยภาษาอังกฤษเเบบใช้งานได้จริง ในขณะที่ยังได้สัมผัสกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับของประเทศนั้นๆอย่างเต็มรูปเเบบ 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿103,960 ฿103,960
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้