ซัมเมอร์ UK เรียนในโรงเรียนมัธยม Adcote School for Girls ร่วมชั้นกับเพื่อนอังกฤษ 4-6 สัปดาห์

คุณสมบัติสินค้า:

โรงเรียนประจำหญิงล้วน Adcote School for Girls เป็นโรงเรียนประถม-มัธยม สามารถลงเรียนระยะสั้น Immersive program เรียนระยะสั้นร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน หรือระยะยาวตั้งแต่ 1/2 เทอมเป็นต้นไป เเละมีหลักสูตรช่วงปิดเทอม Summer อีกด้วย โรงเรียนอยู่ที่เมือง Shrewsbury ที่ตั้งอยู่ใกล้เมือง เบอร์มิงแฮม, แมนเชสเตอร์ และ ลิเวอร์พูล หากเดินทางจาก เบอร์มิงแฮม ใช้เวลาเพียง 1 ชั๋วโมง รับนักเรียนหญิง อายุระกว่าง 8-17 ปี

Share


Adcote School for Girls

โรงเรียนประจำในอังกฤษ หญิงล้วน เมือง Shrewsbury
โรงเรียนประถม-มัธยม สามารถลงเรียนระยะสั้นหรือระยะยาว เเละมีหลักสูตรช่วงปิดเทอม Summer Immersive program เรียนระยะสั้นร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน

แนะนำสถาบันการศึกษา
โรงเรียนประจำ หญิงล้วน ในอังกฤษ Adcote School for Girls 

โรงเรียนประจำ หญิงล้วน ในอังกฤษ Adcote School for Girls เป็นโรงเรียนประถม-มัธยม มีหอพักในตัว ที่รับเฉพาะนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 8-18 ปี สำหรับนักเรียนที่อยู่หอพักประจำเปิดรับตั้งแต่ อายุ 8 ปีขึ้นไป 

ในโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง การทำให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและรู้สึกสบายใจ นักเรียนของเราได้รับส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความกระตือรือร้นในความอยากรู้อยากเห็น เพลิดเพลินกับโอกาสที่จะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของเราเอง และการใช้ทรัพยากรของโลกและรอบตัวของเรา

โรงเรียน Adcote เปิดสอนภาคประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น และนักเรียนต่างชาติ ขณะนี้เรามีจำนวนนักเรียนทั้งหมดกว่า 270 คน มีนักเรียนประมาณ 75 คนเป็นนักศึกษานานาชาติจาก 20 ประเทศทั่วโลกที่แตกต่างกัน

ข้อดีของการเรียนโรงเรียนหญิงล้วน
โรงเรียนที่มีแต่นักเรียนหญิงได้ชื่อว่ามีผลการสอบคะแนนสูงที่สุดของผลการสอบตารางลีก และมักได้ค่าเฉลี่ยของผลการสอบระดับประเทศที่สูงกว่า นักเรียนหญิงแต่ละคนจะต้องเป็น หัวหน้าหอ เป็นหัวหน้าทีมกีฬาและอื่น ๆ นักเรียนหญิงของวันนี้จะเป็นผู้นำของวันพรุ่งนี้ และโรงเรียนหญิงมีสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้หญิง การเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงวิธีการที่จะสร้างความรับความรับผิดชอบ แต่ยังได้เรียนรู้วิธีการรับความเสี่ยงและสร้างแรงบันดาลใจและนำไปสู่คนอื่นๆ มันเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

โรงเรียนประจำ หญิงล้วน ในอังกฤษ Adcote School for Girls มีความยืดหยุ่นในการรับเข้าเรียน จึง สามารถลงเรียนระยะสั้นหรือระยะยาวตั้งแต่ 1/2 เทอมเป็นต้นไป เเละมีหลักสูตรช่วงปิดเทอม Summer อีกด้วย 
 
โรงเรียนประจำ หญิงล้วน ในอังกฤษ Adcote School for Girls  เป็นโรงเรียนกินนอนแบบดั้งเดิมของอังกฤษ มีหลักสูตรหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดและตามหลักสูตรแห่งชาติในหลายสาขาวิชา รวมทั้ง คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยโปรแกรมต่างๆน่าตื่นเต้นและน่าสนใจผ่านทางหลักสูตรแบบผสมผสาน ซึ่งทั้งสองมีส่วนร่วมและท้าทายนักเรียนในทุกขั้นตอนของการพัฒนาทางปัญญา

นักเรียนทุกคนของเรามีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและบรรลุวัตถุประสงค์กับความคาดหวังสูง
เมื่อรวมกับทักษะพิเศษและการทุ่มเทของคณะครู ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้แบบไดนามิกที่นักเรียนสามารถบรรลุผลได้ดีที่สุด ความสำเร็จของการเรียนนวัตกรรมใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นโดยรายงานการตรวจสอบของบริติชเคานซิลล่าสุดและคุณภาพของ "โรงเรียนจุดหมายปลายทาง" – นักเรียนไปลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักรและโรงเรียนระดับสูง

จุดเด่นของโรงเรียน
เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนแบบใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนต่างชาติในการเตรียมตัวทางด้านภาษาและวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถาบันอื่นๆที่ต้องการผลการเรียนที่สูงกว่า เนื่องจากผลการเรียนยังไม่เป็นที่เพียงพอหรือระดับภาษายังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดในการเข้าเรียนโดยตรง

โรงเรียนมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนให้บรรลุถึงเป้าหมายส่วนตัวได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีความยืดหยุ่นในการรับเข้าเรียน จึง สามารถลงเรียนระยะสั้นหรือระยะยาว ตั้งแต่ 1 เทอมเป็นต้นไป 

นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากห้องเรียนขนาดเล็กในแต่ละชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะช่วยให้ใช้เวลาในการเรียนกับครูในแต่ละระดับสูงมาก และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้อย่างดี สำหรับนักเรียนทุกคน

โรงเรียนสามารถวางรากฐานสำหรับผู้เรียนอย่างเป็นอิสระ ซึ่งพัฒนาจากความหลงใหลในชีวิตและการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาในการทำงานเป็นทีมทั้งในและนอกห้องเรียน

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง
โรงเรียนประจำ หญิงล้วน ในอังกฤษ Adcote School for Girls อยู่ในเมือง Shrewsbury ที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์มากมาย  สามารถเดินทางได้ภายในหนึ่งชั่วโมงไปยังเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษต่างๆเช่น เบอร์มิงแฮม, แมนเชสเตอร์ และ ลิเวอร์พูล หากเดินทางจากเมืองเบอร์มิงแฮม ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง

โรงเรียนประจำ หญิงล้วน ในอังกฤษ Adcote School for Girls ในเมือง Shrewsbury ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนประมาณ 2.50 ชั่วโมง 

หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดรับนักเรียนต่างชาติเป็นนักเรียนประจำสำหรับอายุ 8 -17 ปี ทั้งระยะสั้นเเละยาว
 • English language
 • Academic and boarding preparation from 1/2 term to 1 year - Junior, Middle and Senior College Programmes
 • IGCSE/IGCSE/A Level
 • Immersive program เรียนระยะสั้นร่วมกับนักเรียนในภาคเรียนปกติ 4-6 สัปดาห์  ระหว่าง วันที่ 15 April – 11 May 2024 
 • โปรแกรม Summer Camp ระหว่างเดือน July – August เพื่อเป็นการเรียนก่อนเข้าสู่การเปิดเทอมใหญ่ของโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งอังกฤษ  เป็นโปรแกรมรวมทุกอย่างที่ออกแบบมา สำหรับเด็กนักเรียนอายุ 7-12 ปี 
  โปรเเกรมการได้เรียนรู้กลางแจ้งพร้อมกิจกรรมระหว่างการทัศนศึกษาที่น่าตื่นเต้น นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ สร้างความมั่นใจและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจจากชั้นเรียน "Edutainment" ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ซึ่งเรารวมวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ากับกิจกรรมการศึกษาที่สนุกสนาน ในระหว่างที่อยู่กับเราบุตรหลานของคุณจะเข้าร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความเป็นอิสระสร้างความคล่องตัวทักษะการสื่อสารและการประสานงาน


ภาคการศึกษา

1 ปีการศึกษาประกอบไปด้วย 3 เทอมได้แก่
AUTUMN TERM September - December
SPRING TERM January – April
SUMMER TERM April – July และ ซัมเมอร์ 5 สัปดาห์ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม (เทอมซัมเมอร์)

รายละเอียดที่พัก
หอพักนักเรียนของโรงเรียนประจำ หญิงล้วน ในอังกฤษ Adcote School for Girls
เรายินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่หอพักตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไปหอพักตั้งอยู่ในบริเวณของโรงเรียน เรามีการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่มีระเบียบวินัยในโรงเรียนที่เป็นส่วนตัวและมีความเป็นอิสระ ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน นักเรียนจะได้เพลิดเพลินกับมิตรภาพความสนุกสนานและมีชีวิตชีวาของกิจกรรมในหอพักที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา  นักเรียนทุกคนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในร่มและกลางแจ้ง ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง ห้องพักที่เงียบสงบ และพื้นที่สำหรับทำการบ้าน และ Wi-Fi 

นักเรียนประจำของ โรงเรียน Adcote School for Girlsจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการจัดการเกี่ยวกับหน้าที่การเรียนและการใช้ชีวิต  ในทางเดียวกันนักเรียนประจำจะได้เปรียบทางด้านวิชาการที่ชัดเจน เพราะได้ทำกิจวัตรประจำวันในสภาพแวดล้อมที่มีกรอบและเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันเป็นทีม นักเรียนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์มากมาย ของกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งจะมีขึ้นนอกโรงเรีย่นและในโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าโรงเรียนคือบ้านของพวกเขา นักเรียนจะได้พบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเต็มรูปแบบของความเป็นไปได้ทั้งหมดในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักเรียนประจำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย ในสภาพแวดล้อมที่อยู๋ร่วมกันและเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ส่วนอาจารย์ประจำหอพัก (houseparents) ของเราจะได้รับการสนับสนุนจากทีมคณาจารย์ประจำโรงเรียน และทีมแพทย์ประจำโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนประจำสารพัดอย่างสมำเสมอในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงการจัดท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์และการท่องเที่ยวแบบ ไป-กลับในวันเดียวกัน ซึ่งอาจารย์หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำผู้มีประสบการณ์จะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

 รายละเอียด รูปภาพ และ VDO ของโรงเรียน

 

 

ราค่าเรียน ปี 2024


เอกสาร – หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน

 • ใบสมัครของสถาบันที่กรอกโดยสมบูรณ์เเล้ว
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา และ ทรานสคริป ฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบ สามารถส่งวุฒิการศึกษาล่าสุด และใบคาดว่าจะจบ ในการสมัครก่อนได้)
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
 • ผลการสอบ IELTS / TOEFL หรืออื่นๆ (หากไม่มีต้องทำข้อสอบภาษาอังกฤษของโรงเรียน)
 • สูติบัตร (ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • สำเนาพาสปอร์ต ของบิดา และมารดา
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)


ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ยังไม่รวม

·        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 50,000-60,000 บาท (ราคาแล้วแต่สายการบิน กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง)
·        ค่าวีซ่านักเรียน ค่าธรรมเนียม USD 490 (ค่าวีซ่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง)
·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัว สัปดาห์ละ GBP 50- GBP 70 สำหรับเด็กนักเรียนประจำ
·        ค่าประกันสุขภาพ 

สมัครเรียนกรุณาเตรียมตัวทำเรื่องประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้า หรือเตรียมตัวและเอกสารไว้แต่เนิ่นๆ

ทาง วิสดอม เฮ้าส์ ให้บริการสมัครเรียน ติดต่อประสานงาน จัดทำวีซ่า จองหาที่พัก สมัครเรียน หาตั๋วนักเรียน ให้ทั้งหมดโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้