ซัมเมอร์สิงคโปร์ ตุลาคม 2022

คุณสมบัติสินค้า:

#ฉีกกฎการเรียนเเบบเดิมๆ! ไม่ซ้ำใคร! #เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จัดค่าย CAMP CHALLENGE! ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนสิงคโปร์ #เดินทางด้วยการบินไทย ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนสิงคโปร์ ส่งเสริมพัฒนาการ สร้างทัศนคติเเละทักษะทางสังคม ผ่านกิจกรรมทีมเวิร์ค โดยการใช้ภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้งานได้จริงผ่านการเเสดงบทบาทสมมุติ สื่อสารความคิด วิเคราะห์ นำเสนอ ไอเดียตลอดทั้งโปรแกรม สนุกสนานกับ Kitchen Science Workshop โปรแกรมนี้ไม่ได้เน้นทักษะการภาษาเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสร้างคุณสมบัติและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและมีทักษะทางสังคมที่ดีอีกด้วย เรียนภาษาอังกฤษเน้นการใช้งานได้จริง

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

Summer สิงคโปร์ / ซัมเมอร์ สิงคโปร์ ตุลาคม 2022
#เข้าค่ายของนักเรียนสิงคโปร์ #ที่เดียวในประเทศไทย  #ไม่ซ้ำใคร ฉีกกฏการเรียนเบบเดิมๆ

#ฉีกกฎการเรียนเเบบเดิมๆ!  
#เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จัดค่าย CAMP CHALLENGE! ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนสิงคโปร์
#เดินทางด้วยการบินไทย 

ซัมเมอร์สิงคโปร์ 9-18 ตุลาคม 2022
ราคาสุดคุ้ม! 82,900 บาท

รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา 10 วัน

เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จัดค่าย CAMP CHALLENGE!

ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนสิงคโปร์ ส่งเสริมพัฒนาการ สร้างทัศนคติเเละ ทักษะทางสังคม ผ่านกิจกรรมทีมเวิร์ค โดยการใช้ภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้งานได้จริงผ่านการ
เเสดงบทบาทสมมุติ สื่อสารความคิด วิเคราะห์ นำเสนอ
ไอเดียตลอดทั้งโปรแกรม สนุกสนานกับ Kitchen Science Workshop

  ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ ตุลาคม 2022  

 กรุ๊ปลีดเดอร์ประจำโครงการ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ ตุลาคม 2022 "พี่หลิว - จารุรินทร์ ชยะประจักษ์" ผู้ก่อตั้ง วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เเอนด์ ทราเวล 


ตารางการเดินทางสายการบินไทย

1) ขาไป TG 403 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2022
ออกจากกรุงเทพเวลา 8.00 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ เวลา 11.15 น.

2) ขากลับ TG 404 อังคารที่ 18 ตุลาคม 2022
ออกจากสนามบินสิงคโปร์เวลา 12.25 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 13.45 น.

แพคเกจซัมเมอร์ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ ตุลาคม 2022 

สิ่งที่รวมในโครงการ


• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทยหรือเทียบเท่า รวมค่าภาษีสนามบิน นำ้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• อาหาร 3 มื้อ
• ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทาง
• ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรเเกรม
• ที่พัก
• เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เเอนด์ ทราเวล
• พี่เลี้ยงคนไทย ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และไกด์สิงคโปร์
• ไม่รวมค่าตรวจ Covid ค่าที่พักเเละอาหาร ที่นอกเหนือจากในโปรเเกรม กรณีที่ต้องพักเเยกต่างหาก

**ไม่รวม**
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก


เงื่อนไขการจองโครงการ

• กรอกใบสมัครทางออนไลน์ ได้ที่ www.wisdomhouse.co.th/summer_online_application  
• ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท เมื่อจองโครงการ
• ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ
• ชำระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมด ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2022
• ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2022  
• ผู้สมัครยินยอมและรับทราบเงื่อนไขการยกเลิกโครงการทุกประการ   กรุณาดูรายละเอียดได้ที่  www.wisdomhouse.co.th/termscondition  
• นักเรียนที่เดินทางเข้าสิงคโปร์ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยเเสดงเป็น QR Code (สามารถดาวโหลดได้จาก App หมอพร้อม) 
• หากนักเรียนติด covid ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทจะดูแลนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างดีที่สุด นักเรียนไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกลับคืนมาและไม่สามารถขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ทุกกรณี

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06782 


Camp Challenge เป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนว่าเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนอย่างเเท้จริงวิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ร่วมกับค่ายเยาวชนของประเทศสิงคโปร์ Camp Challenge! ฉีกกฎการเรียนเเบบเดิมๆ!

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมเเคมป์ "หลักสูตรพัฒนาเยาวชน" ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวก กับโปรแกรมคุณภาพขององค์กร Camp Challenge ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 27 ปี เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์

Camp Challenge องค์กรจัดค่ายเยาวชนขนาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัล The National Youth Achievement Award (NYAA) ในระดับ Gold Award  องค์กรนี้ยังได้ทำงานร่วมกับลูกเสือของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งยังจัดค่ายเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศ จีน สิงคโปร ์มาเลเซีย และอินโดนีเซียอีกด้วย

Camp Challenge เป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนว่าเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนอย่างเเท้จริง โปรแกรมนี้ไม่ได้เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสร้างคุณสมบัติและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและมีทักษะทางสังคมที่ดีอีกด้วย สอนโดยครูฝึกที่ได้รับการฝึกฝนและผ่านหลักสูตรการดูแลเยาวชนและสามารถจัดกิจกรรมที่ท้าทาย ภายใต้การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด ที่ผ่านมาตรฐานจากทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนกว่า 12 ขั้นตอน

ค่ายเยาวชนจัดขึ้นที่แคมป์Sentosa เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีห้องเรียน ห้องปฐมนิเทศ พื้นที่สร้าง Team Building และลานกิจกรรมแบบกลุ่มสามารถรองรับนักเรียนได้ 400 คน

นักเรียนโครงการซัมเมอร์ จะได้ทำกิจกรรมที่ Camp Challenge เเละ ทำกิจกรรม Kitchen science โดยการใช้ภาษาอังกฤษ เน้นการใช้งานจริง เเสดงออกผ่านกิจกรรมสุดท้าทายต่างๆ เน้นการร่วมการทำกิจกรรมเเบบทีมเวิร์ค

  ดูรูปภาพค่าย Camp Challengeที่พักของนักเรียน 
พักโรงเเรม D'Resort Downtown East 
www.dresort.com.sg

โรงเเรมรีสอร์ทตากอากาศสำหรับครอบครัว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติแห่งแรกของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ในเขตที่สวยงามร่มรื่น แวดล้อมด้วยสวนและพื้นที่สีเขียว ขนาด 387 ห้อง 

ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีของ Pasir Ris Park อยู่ใกล้ชายหาด หาด Pasir Ris ที่ยาวที่สุดในสิงคโปร์  ใกล้สวนนำ้ Wild Wild Wet เเละห้างสรรพสินค้า ปลอดภัย สะอาด มีการดูเเลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม

ห้องพักเเชร์ 4 คนต่อ 1 ห้อง / แยกห้องพักชาย-หญิง / มีห้องนำในตัว เเละ Wifi ทุกห้อง

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ สิงคโปร์ ตุลาคม 2022 ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ สิงคโปร์ ตุลาคม 2022  


 ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ของวิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เเอนด์ ทราเวล

สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของสิงคโปร์ ที่พลาดไม่ได้!!!

 • จุดชมวิว Merlion Park พบกับ สิงโตทะเลเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
 • ชมโรงละคร Esplanade หรือ “ตึกทุเรียน”
 • มารินา เบย์ แซนด์ บ่อนำ้พุอธิษฐาน
 • ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เเละ มาเลเซียฟู้ดสตรีท
 • เที่ยวชมสวนพฤกษชาติ Garden by the Bay เเละโดมกระจก
 • ทัวร์ Jewel Changi ใหม่ล่าสุด ชมนำ้ตกในร่มขนาดใหญ่ เเละ Canopy Walk
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนออร์ชาร์ด เเละ Factory Outlet
 • สวนนำ้ Wild Wild Wet สวนนำ้ขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด
 • ห้าง Suntec City สัมผัสนำ้พุแห่งโชคลาภ
 • ไชน่าทาวน์ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

  ชมวีดีโอทั้งหมดของทุกโครงการ  /     ชมความประทับใจทั้งหมด  

 

 

 

น้องแพงกี้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย.ถ้าทำของหายน้องก็จะบอกว่า..? 
#ซัมเมอร์สิงคโปร์
หมิงไม่กลัวการเข้าค่ายอีกต่อไปการทำให้หายกลัวได้คือการอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด #ซัมเมอร์สิงคโปร์สองพี่น้องเคนโด & พัตเตอร์ บอกความประทับใจเเละการได้เรียนรู้เกี่ยวกับซัมเมอร์สิงคโปร์เยอะเลยครับ


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้