ซัมเมอร์ไต้หวัน เมษายน 2023

คุณสมบัติสินค้า:

ซัมเมอร์ไต้หวัน เมษายน 2023  เรียนภาษาจีนเต็มวัน เที่ยวไทเปเเบบเจาะลึก เรียนภาษาจีน ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง ราคาสุดคุ้ม! 85,000 บาท รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป เรียนเต็มวัน คลาสภาษาจีนไวยากรณ์ คลาสบทสนทนาภาษาจีน คลาสวัฒนธรรม ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของไทเปทุกๆวันหลังเลิกเรียน เที่ยวเต็มวัน 3 วัน เมือง Beitou, Keelung เเละ Tamsui พักโรงเเรม City Inn Hotel Plus ที่ถูกโหวดให้เป็นที่ 1 ของ tripadvisor หลายปีซ้อน 

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

SUMMER TAIWAN ซัมเมอร์ไต้หวัน เมษายน 2023

เรียนภาษาจีนเต็มวัน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป
เที่ยวไทเปเจาะลึก ที่พักดี อาหารอร่อย ดูเเลอย่างใกล้ชิด 

ซัมเมอร์ไต้หวัน เมษายน 2023  เรียนภาษาจีนเต็มวัน เที่ยวไทเปเเบบเจาะลึก เรียนภาษาจีน ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง 

⭐️ ซัมเมอร์ไต้หวัน เรียนภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ไทเป ที่พักดี ดูเเลดี อาหารอร่อย 
 • ราคาสุดคุ้ม! 85,000 บาท
 • รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป
 • เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ไทเป ประเทศไต้หวัน
 • เรียนเต็มวัน คลาสภาษาจีนไวยากรณ์ คลาสบทสนทนาภาษาจีน คลาสวัฒนธรรม
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของไทเปทุกๆวันหลังเลิกเรียน
 • เที่ยวเต็มวัน 3 วัน เมือง Beitou, Keelung เเละ Tamsui
 • พักโรงเเรม City Inn Hotel Plus ที่ถูกโหวดให้เป็นที่ 1 ของ tripadvisor หลายปีซ้อน 


   ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ ไต้หวัน เมษายน 2023 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 
The Chinese Language Center (CLC) of Shih Chien University 實踐大學華語中心

มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยนก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เเฟชั่น
ออกเเบบ ดีไซน์ ด้วยปรัชญาที่ว่า "ความรู้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เมื่อมีความรู้แล้วจึงสามารถทำการใดๆได้สำเร็จ" มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 The most fashionable campus ด้วยอาคารเรียนที่ออกเเบบด้วยดีไซด์โดดเด่นเฉพาะตัว

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน เปิดสอนการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมให้เเก่ผู้สนใจ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องมัลติมีเดีย อาคารหอสมุดที่ทันสมัย สนามกีฬารวมถึงมีบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ร้านค้า ร้านอาหาร
มินิมาร์ท  สถาบันมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง  มีจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเเละกีฬาหลังเลิกเรียนทุกวัน ทำให้นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินเเละไม่น่าเบื่อ

เรียนภาษาจีนเเละท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆของไทเปเเบบเจาะลึก

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง การเรียนการสอนสนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนกับครูผู้สอนตลอดเวลา เรียนภาษาจีนเเบบเต็มวันเเละทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กัน วาดหน้ากาก หมากรุกจีนเเละอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ทำให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เกิดความกระตือรือร้น รักภาษาจีนและอยากเรียนรู้ภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนภาษาจีนในอนาคตอย่างยั่งยืน

ไทเปเป็นเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน เป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีระดับสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไทเปมีเส้นทางรถไฟ ทางหลวง สนามบิน เเละการคมนาคมที่ทันสมัยเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ จึงทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ไทเปที่มีตึกสมัยใหม่ที่น่าทึ่งโดยเฉพาะตึกไทเป 101 ประเทศไต้หวันได้ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตรและมีนำ้ใจ มีสถานท่องเที่ยวสวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีชื่อเสียงทางด้านอาหารและขนมต่างๆอร่อยถูกปากคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

* มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Dazhi เดินเพียง 5 นาที
* จากสถานี Dazhi สามารถเดินทางไปยัง Taipei Main Station ได้ภายใน 20 นาที

  รูปภาพของมหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 


 ที่พัก City Inn Hotel Plus Fuxing N. Road 
www.cityinn.com.tw
ที่พักทันสมัย ใหม่ สะอาดปลอดภัย สไตล์ Zen ออกเเบบโดยนักตกแต่งระดับประเทศไต้หวัน อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง 2 สถานีรถไฟฟ้าเท่านั้น
 • ห้องพัก 2-4 คนต่อ 1 ห้อง / แยกชาย-หญิง / มีห้องนำ้ในตัว
 • มีห้องซักผ้า-อบผ้า-รีดผ้าฟรี

 ตารางการเดินทางสายการบินเเห่งชาติของไต้หวัน EVA Air

1) ขาไป BR 62 วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2023
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.40 น. ถึงสนามบินไทเปเวลา 16.30 น.

2) ขากลับ BR 67 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2023
ออกจากสนามบินไทเป เวลา 9.00 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 11.35 น.

สิ่งที่รวมในโครงการ

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน EVA Air หรือเทียบเท่า รวมค่าภาษีสนามบิน / นำ้หนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัม
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• ค่าเรียน ค่ากิจกรรม
• ค่าทัศนศึกษา ค่าเดินทาง ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
• ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม
• ใช้เครื่องซักผ้า อบผ้า รีดผ้า ผงซักฟอก ที่โรงเเรม 24 ช.ม
• รวมอาหาร 3 มื้อ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้น วันเสาร์เเละอาทิตย์ ที่ออกทัศนศึกษานอกสถานที่)
• ไม่ต้องทำวีซ่า
• เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
• พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันดูแลตลอดเวลา

เงื่อนไขการจองโครงการ

• กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.wisdomhouse.co.th/summer_online_application 
• ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท เมื่อจองโครงการ
• ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 8 เดือนขึ้นไป
• ชำระค่าโครงการที่เหลือ ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023
• ผู้สมัครยินยอมและรับทราบเงื่อนไขการยกเลิกโครงการทุกประการ
โปรดดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomhouse.co.th/termscondition
• หากนักเรียนติด covid ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทจะดูแลนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างดีที่สุด เเต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกลับคืนมาและไม่สามารถขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ทุกกรณี

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความหมาะสมโดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ในกรณที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06782

ตารางกิจกรรม SUMMER TAIWAN 2023 
ซัมเมอร์ ไต้หวัน เมษายน 2023   ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ ไต้หวัน เมษายน 2023 

เจาะลึกไทเปเเบบทุกซอกทุกมุม
 • ตึกไทเป 101  
 • ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติ้ง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • วัดหลงซาน
 • เมืองเก่าปัวผีเหลียว
 • ตลาดกลางคืน
 • ตั้นสุ่ย
 • Beitou
 • Keelung
 • เดินทางพร้อมพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยตลอดเวลา* 

  
ซิตี้ทัวร์เมืองไทเป ตึกไทเป 101 (Taipei 101)
เป็นหนึ่งในเเลนด์มาร์คของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ เป็นหนึ่งในเเลนด์มาร์คของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ 

ย่านซีเหมินติง(Ximending)
เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน มีห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนมต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น

หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน (Si Si Nan Cun Village)
หมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวันถือเป็นตลาดสไตล์ฮิปสเตอร์ที่ตั้งอยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศ มีขายของที่ระลึกและงานฝีมือ อาหารโฮมเมดท้องถิ่นและสินค้าทำมือน่ารักๆสไตล์ไต้หวัน

ย่านเมืองเก่าปัวผีเหลียว (Bopiliao Historical Block)
ถนนสายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี เป็นย่านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการสอดแทรกงานศิลปะลงไปด้วย จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวฮิปๆเเห่งหนึ่งของเมืองไทเป

ตลาดกลางคืนเมียวโขว (Miaokou Night Market)
ไทเปเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับว่ามีของกินริมทางอร่อยที่สุดเป็นอันดับสองของทวีปเอเชีย จุดเด่นของการท่องเที่ยวไต้หวันก็คือ ตลาดกลางคืน หรือ ไนท์มาร์เก็ต เป็นเเหล่งของกิน ของฝาก ที่เปิดจนถึงเที่ยงคืน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชก มีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่มีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์

วัดหลงซาน (Lungshan Temple)
เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป มีอายุเกือบ 300 ปี ภายในวัดมีนี้มีจุดเด่นและรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เด่นจนใครๆต้องแวะถ่ายภาพเอาไว้ นั่นก็คือกระถางธูปที่มีการแกะสลักรูปปั้นคนสไตล์ยุโรปอยู่บนกระถาง ซึ่งขัดกับงานสถาปัตยกรรมภายในวัดทั้งหมด

ท่าเทียบเรือริมทะเลตั้นสุย (Tamsui District)
ท่าเทียบเรือแห่งนี้มีลักษณะเป็นปากแม่น้ำตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตำบลตั้นสุย เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้าสำคัญของไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้กลายเป็นแหล่งรวมตัวทั้งของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งในแต่ละวันจะมีเรือประมงขนาดเล็กและเรือยอร์ชจอดเทียบท่ามากมาย

 ชมวีดีโอทั้งหมดของทุกโครงการ     

 ชมความประทับใจทั้งหมด  


หลงรักหมดใจกับน้องไทโอ Amazing Thio who steals our hearts #ซัมเมอร์ไต้หวัน  


น้องปลื้มหนุ่มชุมพรที่รักแม่เต็มหัวใจ กับการมาไต้หวันครั้งแรก #ซัมเมอร์ไต้หวัน 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้