Sunway International School โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เเบบมีหอพักในตัว

Last updated: 1 เม.ย 2567  |  4738 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Sunway International School  โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เเบบมีหอพักในตัว


Sunway International School

เรียนโรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เมือง กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 

แนะนำสถาบันการศึกษา


Sunway International School (SIS)
ก่อตั้งใน ปี 2008 โดย Sunway Education Group ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนมากกว่าการเรียนในห้องเรียน และส่งมอบการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ที่ SIS Sunway City Kuala Lumpur นักเรียนสามารถเลือกที่จะสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Ontario Secondary School Diploma (OSSD) ของแคนาดา, International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ของเคมบริดจ์ หรือ International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) คุณวุฒิทั้ง 3 ประการนี้เป็นคุณวุฒิก่อนเข้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำและการศึกษาด้านวิชาชีพทั่วโลก

การศึกษาของแคนาดาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 5 อันดับแรกของโลกอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการประเมินนักศึกษานานาชาติ (PISA) International Baccalaureate (IB) มอบการศึกษานานาชาติคุณภาพสูงแก่นักศึกษามากกว่าหนึ่งล้านคนใน 146 ประเทศ

เทคโนโลยีและความรู้ด้านดิจิทัล
เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตนักศึกษาที่ SIS SIS เป็นโรงเรียน Google Classroom และนักเรียนจะเรียนรู้ผ่านแล็ปท็อปและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่โรงเรียนจัดเตรียมให้ เราจัดเตรียมนักเรียนให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และสอนให้พวกเขาเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ สิ่งอำนวยความสะดวกอันชาญฉลาดของ SIS วิทยาเขตที่เปิดใช้งาน WiFi และการใช้การเรียนรู้ออนไลน์และระบบการจัดการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมนักเรียนให้เจริญเติบโตในยุคดิจิทัล

จุดเด่นของ Sunway International School
·        เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้
การเรียนการสอนใน Sunway International School เพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยนักเรียนทุกคนจะมีโน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองและสามารถเลอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ในโรงเรียน

·        อาจารย์ที่ปรึกษา
นักเรียนทุกคนที่ Sunway International School จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยในการประเมินจุดเด่นและศักยภาพของนักเรียน รวมถึงช่วยนักเรียนและผู้ปกครองในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรในการเรียนและเป้าหมายในอนาคตของนักเรียนอีกด้วย

·        บ้านหลังที่สองของนักเรียน
Sunway International School ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ร้านอาหาร และร้านต่าง ๆ ธนาคาร และคลินิก นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาประเภทต่าง ๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักเรียน หอพักของนักเรียนเป็นห้องติดแอร์และบริการ wireless ในทุก ๆที่ในหอพัก นอกจากนี้หอพักของโรงเรียนยังมีระบบความปลอดภัยต่อนักเรียนอย่างมากด้วย
     

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง
 

 

 

วิทยาเขต SIS Sunway City กัวลาลัมเปอร์
วิทยาเขตเปิดใหม่ปี 2023
ที่อยู่ PT 1379, Jalan Subang 1, Usj 1, 47600 Subang Jaya, Selangor

วิทยาเขต Sunway City Kuala Lumpur เป็นวิทยาเขตที่ได้รับการรับรองสีเขียว ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้มากถึง 3,000 คน ในทุกระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

วิทยาเขต Sunway City Kuala Lumpur (KL) ห่างจากใจกลางเมือง KL 20 นาที และห่างจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) 40 นาที  Sunway City KL ครอบคลุมพื้นที่ 800 เอเคอร์ เป็นเมืองที่ยั่งยืนแบบครบวงจรแห่งแรกของมาเลเซียที่ได้รับการรับรองโดย Green Building Index (GBI) พร้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวด้านความบันเทิง การพักผ่อน และไลฟ์สไตล์มากมาย ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพระดับโลก


 ชมรูปภาพของโรงเรียน 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
1. หลักสูตรแคนาดา (ออนแทรีโอ): ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา (เกรด 1-5), โรงเรียนมัธยมต้น (เกรด 6-8), โรงเรียนมัธยม (เกรด 9-11)

2. หลักสูตรเคมบริดจ์: ประถมศึกษา (ปีที่ 1-6), มัธยมศึกษาตอนต้น (ปีที่ 7-9), มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 10-11)

3. หลักสูตร IBDP ใช้เวลาเรียน 2 ปี เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

ระดับชั้นการเรียน
Grade 7 – 8 * นักเรียนไม่สามารถอยู่หอพักกับทางโรงเรียนได้ จะต้องพักที่โฮมสเตย์ที่ผู้ปกครองจะต้องหาเองเท่านั้น *
มุ่งเน้นไปที่การปรับพื้นฐานจากระดับประถมศึกษาเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมทางวิชาการที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณและทักษะการเรียนรู้  นักเรียนจะได้สัมผัสกับความสนุกสนานและการเรียนรู้ที่มีผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนและการสำรวจปัญหาและความคิดด้วยความมั่นใจเพื่อเตรียมความมั่นใจในการเรียนระดับมัธยม

Grade 9 - 10
โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้านวิชาการในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของการศึกษา โปรแกรมที่เน้นการเรียนรู้ เช่นการทำโครงงาน ทัศนศึกษา การทำวิจัยอิสระและการทำงานเป็นกลุ่ม ในชั้นปีนี้โปรแกรมจะเริ่มต้นการแนะนำนักเรียนถึงความสำคัญของการเก็บสะสมหน่วยกิตจากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นไปตามแบบการเรียนการสอนของ โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ Ontario Secondary School

Grade 11
โปรแกรมชั้น Grade  11 เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ระดับเตรียมอุดมศึกษา การเตรียมการเกี่ยวข้องกับการเลือกวิชาเฉพาะทางมากขึ้น บวกทั้งการเรียนที่เน้นแนวความคิดขั้นสูงและเจาะลึกลงรายละเอียด นักเรียนจะได้รับคำแนะนำให้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสารองค์กรและการวิจัยค้นคว้าสำหรับกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรประกาศนียบัตร International Baccalaureate (IB) 2 ปี
หลักสูตร IB เน้นวิชาการที่หลากหลายและเน้นการพัฒนาส่วนบุคคลของนักเรียน โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาขบวนการที่หาความรู้ และสร้างแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จทั้งทางด้านบุคคลและทางด้านวิชาการที่ท้าทาย หลักสูตร IB เป็นโปรแกรมที่เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยด้านวิชาการที่ท้าทายและมีความสมดุลที่เตรียมนักเรียนอายุ 16-19 สำหรับการเรียนเพื่อสร้างความประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการทางด้าน สังคมอารมณ์และร่างกายเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน

ทางเลือกอื่นๆ
เมื่อนักเรียน เรียนจบ Year 11 สามารถเลือกที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมปลายหรือมุ่งสู่ วิทยาลัยของ Sunway College  ที่เป็นสถาบันในเครือของ Sunway Education Group ซึ่งเป็นทางเลือกอื่นๆอีกมากมายก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของ Sunway University หรือว่าไปเรียนต่อที่อื่นได้ทั่วโลก เช่น

  Australian Matriculation Programme
  Cambridge GCE A-Level Programme
  Canadian International Matriculation Programme
  Monash University Foundation Year
  Sunway Foundation In Arts Programme
  Sunway Foundation In Science & Technology


เทอมการศึกษา
เปิด 2 เทอม ได้แก่ เดือนมกราคม และเดือน กรกฎาคม 


รายละเอียดที่พัก

ที่พักของโรงเรียน SIS House
*นักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป สามารถพักหอพักในโรงเรียนได้*
SIS House อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 5 นาที โดยการเดิน โรงเรียนมุ่งหวังที่จะเป็น "บ้านที่อยู่ห่างไกลจากบ้าน" และสถานที่สำหรับคุณที่จะอยู่ เรียนรู้ และเติบโต ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและใบหน้าที่เป็นมิตรเสมอ 

เจ้าหน้าที่หอพัก จะดูแลความปลอดภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน ตลอดจนเส้นทางการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพของพวกเขาในฐานะปัจเจกบุคคล SIS House กำหนดมาตรฐานของกฎเกณฑ์และความคาดหวัง มอบแนวทางและคำแนะนำสำหรับผู้พักอาศัยเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถอยู่อาศัย เรียนรู้ และเติบโตร่วมกันเป็นชุมชนเดียวกันได้อย่างดี  

SIS House ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการที่พักเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์พัฒนาเยาวชนในการบำรุงเลี้ยงจิตใจและสร้างลักษณะนิสัยที่มุ่งพัฒนาบุคคลรอบรู้ให้พร้อมสำหรับการศึกษาหลังมัธยมศึกษาทั่วโลกเมื่อพวกเขาออกจาก SIS House
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้