Sunway International School โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เเบบมีหอพักในตัว

Last updated: 10 พ.ย. 2564  |  4213 จำนวนผู้เข้าชม  | 

study_in_malaysia_เรียนมัธยมมาเลเซีย_Sunway_International_School


Sunway International School

เรียนโรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เมือง กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 

แนะนำสถาบันการศึกษา


โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย Sunway International School

Sunway International School (SIS)  ก่อตั้งใน ปี 2008 โดย Sunway Education Group ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนมากกว่าการเรียนในห้องเรียน  

ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรใน Grades 7 ถึง 11 จากกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดา สำหรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนระบบแคนาดา เน้นการสะสมคะแนนในระหว่างภาคเรียนมากกว่า โดยคะแนนร้อยละ 70 จะมาจากการเรียนในระหว่างภาคเรียน และร้อยละ 30 จะมาจากการสอบปลายภาค ซึ่งทางอาจารย์จะช่วยนักเรียนในการปรับพื้นฐานและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา

 

นอกจากนี้การเรียนการสอนที่นี่ยังใช้ระบบ Smartboard ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน ด้วยการใช้ wireless internet ไปทั่วโรงเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีโน๊ตบุ๊กเป็นของตัวเองเพื่อไว้สำหรับการพัฒนาทักษะความรู้ ค้นหาข้อมูล และการวิจัยต่างๆ  

จุดเด่นของ Sunway International School

·        เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้

การเรียนการสอนใน Sunway International School เพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยนักเรียนทุกคนจะมีโน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองและสามารถเลอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ในโรงเรียน

·        อาจารย์ที่ปรึกษา

นักเรียนทุกคนที่ Sunway International School จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยในการประเมินจุดเด่นและศักยภาพของนักเรียน รวมถึงช่วยนักเรียนและผู้ปกครองในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรในการเรียนและเป้าหมายในอนาคตของนักเรียนอีกด้วย

·        บ้านหลังที่สองของนักเรียน

Sunway International School ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ร้านอาหาร และร้านต่าง ๆ ธนาคาร และคลินิก นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาประเภทต่าง ๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักเรียน 

หอพักของนักเรียนเป็นห้องติดแอร์และบริการ wireless ในทุกๆที่ในหอพัก นอกจากนี้หอพักของโรงเรียนยังมีระบบความปลอดภัยต่อนักเรียนอย่างมากด้วย

·        หลักสูตรการเรียนการสอนของ Sunway International School เป็นหลักสูตรจาก Ontario (Ontario Curriculum)

เป็นหลักสูตรที่เน้นการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามความสนใจและความสามารถของพวกเขา นักเรียนที่นี่จะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนนี้เป็น หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดา ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนมากกว่าร้อยละ 80 เป็นชาวแคนาดา และอาจารย์เหล่านี้ต่างก็ได้รับวุฒิในการสอนและมีประสบการณ์ในการสอนมานาน           

ซึ่งนักเรียนที่จบ Grade 11 ที่นี่สามารถเรียนต่อ Grade 12 และจบด้วยวุฒิ The Ontario Secondary School Diploma (OSSD) ซึ่งเป็นวุฒิที่ได้รับการรับรองและสามารถนำไปเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือเลือกเรียนต่อได้ที่สถาบันในเครือของ Sunway Group 

Sunway International School เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย ที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบระบบแคนาดา ของ year 7-11 

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย  the Ontario College of Teachers (OCT) หลักสูตรนี้ได้รับความสนใจมากจากผู้ปกครองและนักเรียน เพราะใช้อาจารย์ชาวแคนาดามาสอนที่นี่มากกว่า 80% ของคณาจารย์ทั้งหมด จำนวนนักเรียนของ Sunway International School มีจำนวนมากขึ้นๆในทุกๆปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน year 7 และ 8 เพราะถือว่าเป็นรากฐานของการก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมได้อย่างเต็มตัวเเละเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตทางการศึกษา

Sunway International School มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเอื้ออำนวยต่อนักเรียนทุกคนในการเรียนรู้ ห้องเรียนจะมีขนาดเล็กพอเหมาะที่จะทำให้ครูผู้สอนสามารถสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนก็สามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง
 

 

 

1)  SIS Sunway Iskandar Puteri
เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล ประถม Grades 1 to 5, IB Middle Year Program and IBDP  Sunway International School ตั้งอยู่ที่ บันดาร์ ซันเวย์ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ห่างจากใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ประมาณ 16 กม.  บนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิ เช่น ร้านอาหาร และร้านต่าง ๆ ธนาคาร นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักเรียนมากมายให้เลือก เเละอยู่ใกล้กับ Sunway Lagoon โรงพยาบาลเเละห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เเละโรงเเรม 

2) SIS Sunway City กัวลาลัมเปอร์ (เปิดใหม่ปี 2023) 
เปิดสอนโปรแกรมระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5  / โปรแกรม Ontario Grades 6 ถึง 11 และ IBDP

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรจาก Ontario (Ontario Curriculum) ประเทศเเคนาดา

เป็นหลักสูตรที่เน้นการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามความสนใจและความสามารถ  นักเรียนที่นี่จะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ซึ่งตัวหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศแคนาดา ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนมากกว่าร้อยละ 80 จึงมาจากแคนาดา และอาจารย์เหล่านี้ต่างก็ได้รับการรับรองการสอนและมีประสบการณ์ในการสอนมานาน

ระดับชั้นการเรียน

นักเรียน Grade 7 – 8 
* นักเรียนไม่สามารถอยู่หอพักกับทางโรงเรียนได้ จะต้องพักที่โฮมสเตย์ที่ผู้ปกครองจะต้องหาเองเท่านั้น * 

มุ่งเน้นไปที่การปรับพื้นฐานจากระดับประถมศึกษาเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมทางวิชาการที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณและทักษะการเรียนรู้  นักเรียนจะได้สัมผัสกับความสนุกสนานและการเรียนรู้ที่มีผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเรียนและการสำรวจปัญหาและความคิดด้วยความมั่นใจเพื่อเตรียมความมั่นใจในการเรียนระดับมัธยม

Grade 9 - 10

เกรด 9 และ 10 โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้านวิชาการในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของการศึกษา โปรแกรมที่เน้นการเรียนรู้ เช่นการทำโครงงาน ทัศนศึกษา การทำวิจัยอิสระและการทำงานเป็นกลุ่ม ในชั้นปีนี้โปรแกรมจะเริ่มต้นการแนะนำนักเรียนถึงความสำคัญของการเก็บสะสมหน่วยกิตจากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นไปตามแบบการเรียนการสอนของ โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ Ontario Secondary School
 
Grade 11

โปรแกรมชั้น Grade  11 เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ระดับเตรียมอุดมศึกษา การเตรียมการเกี่ยวข้องกับการเลือกวิชาเฉพาะทางมากขึ้น บวกทั้งการเรียนที่เน้นแนวความคิดขั้นสูงและเจาะลึกลงรายละเอียด นักเรียนจะได้รับคำแนะนำให้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสารองค์กรและการวิจัยค้นคว้าสำหรับกระบวนการเรียนรู้

Grade 12 Canadian International Matriculation Programme with the Ontario Secondary School Diploma (OSSD) ที่ Sunway College 

Grade 12 เรียนเพื่อจบด้วยประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาชั้นสูง (OSSD) ของออนตาริโอ แคนาดา ที่เป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงที่ได้รับการต้อนรับโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก Grade 12 เปิดสอนโดย Sunway ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมสำหรับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะได้รับประสบการณ์การศึกษานานาชาติ  หรือ เมื่อเรียนจบ Year 11 นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อโปรแกรมอื่นๆเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เช่น เคมบริดจ์ GCE A-Level,  Canadian International Matriculation Programme, Australian Matriculation 

หลักสูตรประกาศนียบัตร The International Baccalaureate (IB) Grade 11-12

หลักสูตร IB เน้นวิชาการที่หลากหลายและเน้นการพัฒนาส่วนบุคคลของนักเรียน โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาขบวนการที่หาความรู้ และสร้างแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จทั้งทางด้านบุคคลและทางด้านวิชาการที่ท้าทาย หลักสูตร IB เป็นโปรแกรมที่เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยด้านวิชาการที่ท้าทายและมีความสมดุลที่เตรียมนักเรียนอายุ 16-19 สำหรับการเรียนเพื่อสร้างความประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการทางด้าน สังคมอารมณ์และร่างกายเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน

ทางเลือกอื่นๆ

เมื่อนักเรียน เรียนจบ Year 11 สามารถเลือกที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมปลายหรือมุ่งสู่ วิทยาลัยของ Sunway College ซึ่งเป็นทางเลือกอื่นๆอีกมากมายก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของ Sunway University หรือว่าไปเรียนต่อที่อื่นได้ทั่วโลก เช่น 

 

  • Australian Matriculation Programme
  • Cambridge GCE A-Level Programme
  • Canadian International Matriculation Programme
  • Monash University Foundation Year
  • Sunway Foundation In Arts Programme
  • Sunway Foundation In Science & Technology


เทอมการศึกษา
เปิด 2 เทอม ได้แก่ เดือนมกราคม และเดือน กรกฎาคม 

Grade 7          January
Grade 8          January
Grade 9          January & July
Grade 10        January & July
Grade 11        January & July
IB Diploma     January

รายละเอียดที่พัก

หอพักนักเรียน 
สำหรับนักเรียนต่างชาติระดับ Grade 9 ขึ้นไปเท่านั้น  
เป็นหอพักในบริเวณโรงเรียน ติดแอร์และมี wireless ในทุก ๆ ที่ในหอพัก นอกจากนี้หอพักของโรงเรียนยังมีระบบความปลอดภัยต่อนักเรียนอย่างมากด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้