บทความทั้งหมด

St Lawrence College เป็นโรงเรียนประจำเอกชน ในอังกฤษ เมืองแรมส์เกต สำหรับนักเรียนอายุ 7-18 ปี มีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศที่แท้จริงของชุมชน เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และไม่ต้องสงสัยเลยว่าค่านิยมของโรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bales College ลอนดอน โรงเรียนเอกชนอังกฤษ ในลอนดอน ที่พักเเบบโฮมสเตย์ Bales College เป็นโรงเรียนเอกชนและวิทยาลัย Sixth Form สำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี เปิดรับนักเรียนจากในสหราชอาณาจักรและนักเรียนต่างชาติ นักเรียนของเราส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในท้องถิ่น และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15%

Bales College โรงเรียนเอกชนอังกฤษ ในลอนดอน ที่พักเเบบโฮมสเตย์ Bales College เป็นโรงเรียนเอกชนและวิทยาลัย Sixth Form สำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี เปิดรับนักเรียนจากในสหราชอาณาจักรและนักเรียนต่างชาติ นักเรียนของเราส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในท้องถิ่น และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15%

โรงเรียนประจำเอกชน Tenby Schools มาเลเซีย เเบบมีหอพัก เมือง Ipoh เมืองหลวงของรัฐเปรัค เป็นโรงเรียนเอกชน นานาชาติ แบบมีหอพักในตัว ต้อนรับนักเรียน อายุ 7 -18 ปี สำหรับนักเรียนที่สามารถพักหอพัก ต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป

โรงเรียนประจำในอังกฤษ Myddelton College เป็นโรงเรียนประจำชั้นนำในสหราชอาณาจักร เปิดรับนักเรียนชายและหญิงทุกคนที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปี นักเรียน Myddelton สามารถริเริ่มคิดเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย เราสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตวิชาการ ทั้งที่โรงเรียนและที่อื่นๆ เราสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรตลอดจนโครงการที่มีความหลงใหล เราใส่ใจอนาคตและความสำเร็จ

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว จะต้องได้รับการฉีดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทางเข้าประเทศครบสองเข็ม ซึ่งวัคซีนที่ได้การยอมรับได้แก่  Pfizer, Moderna, AstraZeneca /COVISHIELD, and Janssen (Johnson & Johnson) ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงแรมที่รัฐบาลจัดหาให้ในช่วง 3 วันแรก แต่สามารถออกไปอยู่ที่พักอื่นๆได้ เพื่อรอฟังผลตรวจภายใน 3 วัน (และภายใน 3 วันนี้ยังไม่สามารถออกไปไหนได้)

Graduate Route Visa UK สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการอยู่และทำงานในสหราชอาณาจักรหลังเรียนจบการศึกษา ผ่าน Graduate Route Visa โดย ยื่นขอวีซ่าแยกต่างหากสำหรับวีซ่านักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผู้สมัครสอบฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. แล้ว  ข้อมูลอัพเดท มิถุนายน 2564 

โรงเรียนเอกชน นานาชาติซิตี้ฮาร์เบอร์ แบบมีหอพักในตัว City Harbor International School (CHIS) เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาระดับพรีเมียม เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนรัฐบาลของออสเตรเลีย มีรัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุน หลักสูตรคุณภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีโรงเรียนในหลากหลายเขตให้เลือกมากมายทั่วทุกเขตภูมิภาคของทุกๆรัฐ โรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็น day school มีที่พักแบบโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนต่างชาติ

Powered by MakeWebEasy.com