Erican College

Last updated: 21 ม.ค. 2564  |  1169 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อมาเลเซีย_Erican_College_Malaysia


Erican College 

เรียนภาษาที่มาเลเซีย เรียนปริญญา เมือง กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 


แนะนำสถาบันการศึกษา

Erican Education Group เป็นกลุ่มการศึกษาที่ได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จในด้านการศึกษามากมายจากรัฐบาลของมาเลเซีย และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ซึ่งมีนักเรียนกว่า 200,000 ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา, คอร์สภาษา และคอร์สอื่นๆ 
  
ในฐานะที่สถาบัน Erican College เป็นหนึ่งในกลุ่มของ Erican Education Group และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของเอเชีย จึงทำให้สถาบัน Erican College เป็นตัวเลือกที่ยอดนิยมของนักเรียน โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ในหลากหลายสาขาวิชาที่สถาบันได้คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้สถาบัน Erican College ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาของสถาบันเต็มไปด้วยคุณภาพ
  
ภายในสถาบัน Erican College  มีอุปกรณ์ในการสอนที่ทันสมัย และครบครัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องมัลติมีเดีย, ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ห้องสันทนาการ, ห้องถ่ายภาพ, ห้องกระจายเสียง, เลานจ์สำหรับให้นักเรียนพักผ่อน, แกลเลอรี่, ห้องให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ และอื่น ๆ อีกมากมายที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่
  
ทางสถาบัน Erican College เปิดสอนหลักสูตรโปรแกรมในการเรียนที่หลากหลายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษา, หลักสูตร Diploma ตลอดจนหลักสูตรปริญญาในสาขาต่าง ๆ เช่น ศิลปะ, ธุรกิจ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การออกแบบ, การบัญชี, การสื่อสารจิตวิทยาและการท่องเที่ยว

คณะครูผู้สอนที่ทางสถาบันได้คัดเลือกมาทำการสอนนักเรียนนั้น แต่ละบุคคลล้วนแต่เป็นครูระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในด้านการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอนอยู่ ทำให้นักเรียนสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่เเละสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเเท้จริง

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีคอร์สสำหรับการฝึกอบรมความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา

วิทยาเขตเเละที่ตั้งของ Erican College

สถาบัน Erican College ตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสถาบันตั้งอยู่ติดกับตึกเเฝดปิโตรนาส KLCC TWIN TOWERS ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศมาเลเซีย เเละเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์ แวดล้อมไปด้วยสถานฑูต ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และบริษัทข้ามชาติชั้นนำระดับโลก เป็นสถานที่สะดวก และง่ายต่อการเดินทาง


หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน Erican College

เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเฉพาะทั้งในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนไวยากรณ์ โดยถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะกับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียนที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานตลอดจนระดับสูง โดยนักเรียนจะได้เรียนอยู่ในระดับชั้นที่เหมาะสมจากผลการทดสอบวัดระดับภาษาที่นักเรียนได้ทำการสอบ  ภายในห้องเรียนจะเป็นคลาสขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน 25 คน ต่อห้อง ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนแบบใกล้ชิด โดยครูผู้สอนจากทางสถาบัน Erican College ส่วนใหญ่จะเป็นครูที่มาจากประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย และมาเลเซีย
 
หลักสูตรภาษาทั่วไปแบ่งได้ 12 ระดับ
โดยแต่ละระดับจะใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 4 สัปดาห์ (เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

 • Level 1 และ Level 2 (Starter)
  เหมาะสำหรับนักเรียนที่เกือบไม่มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษเลย  โดยหลักสูตรในระดับนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะเริ่มต้นในการเรียนภาษาอังกฤษ
 • Level 3 และ Level 4 (Beginner)
  เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่จำกัด  โดยในระดับนี้จะเป็นการเรียนรู้ด้านองค์ประกอบไวยากรณ์ที่สำคัญ เช่น คำกริยาพื้นฐาน 
 • Level 5 และ Level 6 (Pre-Intermediate)
  เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบในระดับ Beginner แล้ว หรือนักเรียนที่จะกลับมาเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งหลังจากที่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วในอดีต ในระดับนี้จะเป็นการเรียนรู้ด้าน องค์ประกอบไวยากรณ์ เช่น verb tenses, modals, quantifiers และ comparison structures.
 • Level 7 และ Level 8 (Intermediate)
  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ได้เรียนผ่านในระดับ  Pre-Intermediate แล้ว โดยเนื้อหาเป็นการเรียนต่อเนื่องในเรื่องของไวยากรณ์จากระดับก่อนหน้านี้ ซึ่งจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์ และพัฒนาด้านทักษะการเขียนเพิ่มเติม
 • Level 9 และ Level 10 (Upper-Intermediate)
  ในระดับนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนผ่านระดับ Intermediate มาแล้ว โดยเนื้อหาในระดับนี้จะเป็นการเรียนองค์ประกอบของไวยากรณ์ที่ครอบคลุม เช่น  passive voice, conditional structures,โคงสร้าง modals รวมไปถึง adjectives และ adverbs. 
 • Level 11 และ Level 12 (Advanced)
  หลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบในระดับ Advanced แล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร  Certificate in Advanced English (CAE) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านักเรียนได้ประสบความสำเร็จในการรียนภาษาอังกฤษ


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Business English Communication)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้องการที่จะฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อที่นำไปใช้ในการทำงาน โดยเป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการปรับปรุงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น customer service, International Business และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยจะเป็นการเรียนรู้ด้วย วิธี Participative Learning Method (PLM) คือการที่ให้นักเรียนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 
หลักสูตรทางวิชาการ (Academic Programmes) ในระดับอุดมศึกษา 

สถาบัน Erican College ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรทางวิชาการมากมายทั้งในระดับ Foundation, Certificate, Diploma และ ปริญญาตรี โดยมีหลักสูตรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ดังนี้

 • Foundation in Arts
 • Certificate in Airline Cabin Crew / Foundation in Travel & Tourism / Travel and Tourism Consultant / Managing the Travel Business
 • Diploma in Interior Design / Graphic Design / Information Technology / Business Administration / Accountancy / Retail Management / Mass Communication / Psychology / Hotel Management / Tourism Management / Culinary Arts / Cognitive Science 

รายละเอียดที่พัก

ที่พักแบบอพาต์เมนต์

สถาบันมีบริการแนะนำห้องพักที่เป็นอพาร์ทเม้นท์คอนโดมิเนี่ยม ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถาบันที่สามารถเดินถึงได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สะอาดเเละปลอดภัย มีอินเตอร์เน็ตWireless ทีวี ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า ห้องครัว รวมไปถึง สระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย และการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ หนึ่งยูนิตมี 4-5 ห้องพัก แชร์ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ และห้องครัวด้วยกัน 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้