ระบบการศึกษาของมาเลเซีย

Last updated: 14 พ.ค. 2564  |  9208 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อมาเลเซีย

ระบบการศึกษาในมาเลเซีย
  
ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียโดยภาพรวมแล้วแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อม Pre-school education
 • ประถมศึกษา Primary education
 • มัธยมศึกษา Secondary
 • อนุปริญญา Post-secondary education or Pre-university level
 • การศึกษาระดับอุดมศึกษา Higher education

ภาคการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 เทอม

เทอม 1 เริ่มต้นในมกราคม จนถึง มิถุนายน
เทอม 2 เริ่มต้นในกรกฎาคม ถึง ธันวาคม
 
ระดับชั้นเรียนเเละเกณฑ์อายุ 

 • เตรียมอนุบาล อายุ 3-4 ปี
 • อนุบาล อายุ 4-6 ปี
 • ระดับประถมศึกษา 
  Darjah 1 อายุ 6-7 ปี
  Darjah 2  อายุ 7-8 ปี
  Darjah 3 อายุ 8-9 ปี
  Darjah 4 อายุ 9-10 ปี
  Darjah 5 อายุ 10-11 ปี
  Darjah 6 อายุ 11–12 ปี
 • ระดับมัธยมศึกษา เเบ่งออกเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary)
  Form 1 อายุ 12-13 ปี
  Form 2 อายุ 13–14 ปี
  Form 3 อายุ 14-15 ปี
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary)
  Form 4 อายุ 15–16 ปี
  Form 5 อายุ 16-17 ปี
  เตรียมอุดมศึกษา Form 6 อายุ 17-18 ปี
 • ระดับอุดมศึกษา
  ระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย
  ระยะเวลาเรียน 4 ปีขึ้นไปสำหรับปริญญาตรีขึ้นอยู่กับหลักสูตร

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)

 
มัธยมศึกษาประกอบด้วยการศึกษาใน 2 ระดับคือ Lower Secondary (Tingkatan 1-3) และUpper Secondary (Form 4-5) ประกอบไปด้วย 5 ปีการศึกษา โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ Upper Secondary มี 3 สาขาคือเน้นด้านวิชาการ (Art และScience) เน้นด้านเทคนิคและเน้นด้านวิชาชีพ

นักเรียนที่เลือกเรียนสายวิชาการและเทคนิคเมื่อจบแล้วจะต้องสอบผ่านข้อสอบของรัฐคือ SPM (Sijit Pelajaran Malasia) และสายวิชาชีพคือ SPMV (Sijit Pelajaran Malasia Vokasional) หรือ Malaysian Certificate of Education examination หากเป็นโรงเรียนที่ใช้แบบแผนการเรียนการสอนระบบอังกฤษ จะมีการสอบ General Certificate of Education 'O' Levels หรือ GCSE (General Certificate of Secondary Education)
 
การศึกษาระดับเตรียมอุดม (Post-secondary Education)
 
หลังจากจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว นักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนต่อในระดับ Form 6 หรือ เตรียมอุดมศึกษา หลักสูตรมี 3 สาขาคือ Arts, Science และ Technical ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี เมื่อจบแล้วจะต้องสอบ ข้อสอบพื้นฐานSijil Tinggi Persekolahan Malaysia หรือ STPM หรือ Malaysian Higher School Certificate examination (เทียบเท่ากับ the General Certificate of Education 'A' Levels ของระบบอังกฤษ) คุณวุฒินี้เป็นที่ยอมรับทั้งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นในประเทศและต่างประเทศ
 
นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระบบ Matriculation ระยะเวลาเรียน 1 ปี การเรียนการสอนครอบคลุมความรู้พื้นฐานในการเรียนมหาวิทยาลัย และ เนื้อหาวิชาไม่ซับซ้อน แต่ผล Matriculation สามารถใช้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาภายในมาเลเซียเท่านั้น
 
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
 
ในการศึกษาระดับนี้ออกเป็น3 ประเภทได้เเก่ 
1. สถาบันของรัฐบาล
2. สถาบันของเอกชน
3. สถาบันของต่างประเทศที่เปิดวิทยาเขตในมาเลเซีย

สถาบันของเอกชนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญา

เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ Form 5 เปิดสอนหลักสูตรระดับอุมศึกษาหลายแบบ ได้แก่

1. Internal Programmes เป็นหลักสูตรของสถาบันนั้นๆ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ยอมรับ และสามารถเทียบโอนเพื่อเรียนต่อในปริญญาตรีได้

2. Linkage Programmesคือหลักสูตรที่เปิดร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยรูปแบบหลักสูตรมีหลายลักษณะดังนี้

a. Twinning Degree Programmes เป็นการเปิดหลักสูตรร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ โดยที่ช่วงแรกของหลักสูตรเปิดสอนที่ประเทศมาเลเซียและช่วงสุดท้ายไปศึกษายังสถาบันในต่างประเทศที่เปิดหลักสูตรร่วมกัน และได้รับ          ปริญญาจากสถาบันในต่างประเทศ
b. Credit Transfer Degree Programmes การโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันในประเทศอื่นๆ 
c. Advanced Standing ProgrammesเหมือนกับTwinning Degree Programmes แต่ต่างตรงกันที่หลักสูตรนั้นทำร่วมกันหลายสถาบัน
d. External Degree Programmesการใช้สถานที่ของสถาบันในมาเลเซียเป็นศูนย์การสอนและศูนย์สอบของสถาบันในต่างประเทศ
e. Joint Programmes เป็นหลักสูตรที่ทำร่วมกันในระดับปริญญาร่วมกับสถาบันในมาเลเซียและสถาบันต่างประเทศ
 
3) สถาบันของต่างประเทศที่เปิดวิทยาเขตในมาเลเซีย
 
ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เข้ามาเปิดวิทยาเขตในประเทศมาเลเซีย หรือ เรียกกันว่า ‘offshore campus’ โดยที่สามารถเปิดรับทั้งนักศึกษาต่างชาติ และ นักศึกษามาเลเซียเข้าเรียนได้ หลักสูตรการเรียนการสอนใช้มาตรฐานเดียวกับสถาบันในประเทศแม่ และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ จึงเริ่มได้รับรับความนิยมจากนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากประโยชน์ค่าเรียน และค่าครองชีพที่ถูกกว่าเดินทางไปเรียนต่อในประเทศนั้นๆโดยตรง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้