Dongbei University of Finance and Economics

Last updated: 21 ม.ค. 2564  |  2096 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อจีน_มหาวิทยาลัย_Dongbei_University_of_Finance_and_Economics

Dongbei University of Finance and Economics
เมืองต้าเหลียน

แนะนำสถาบันการศึกษา

Dongbei University of Finance and Economics เมืองต้าเหลียน 

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) หรือชื่อย่อว่า “ตงฉ่าย” เมืองต้าเหลียน 
เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดทั้งหลักสูตร


เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดในต้าเหลียน DUFE ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1952 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านการเงินการธนาคารและเศรษฐศาสตร์ที่ติดอันดับต้นๆของจีนและติดอันดับ TOP 1 ใน 3 ของประเทศในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีงานทำมากที่สุดของจีน ด้วยนักศึกษากว่า 20,000 คน 

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความทันสมัยผสมผสานอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว เปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เป็นโปรแกรมอินเตอร์ ที่จัดตั้งโดย The Global Institute of Management and Economics (GIME) 

แนะนำ The Global Institute of Management and Economics (GIME) 

เป็นคณะนานาชาติ คณะแรกแรกที่มหาวิทยาลัยก่อตั้งเพื่อรองรับนักเรียนจากนานาประเทศ และเพื่อโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   เปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันรองรับนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  GIME เป็นศูนย์กลางการทำวิจัยที่มีเป้าหมายในการสร้างศูนย์การบริหารการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการสื่อสารสนเทศ บัญชีและการเงินระหว่างประเทศ ที่ทำงานร่วมมือกับศูนย์การวิจัยนานาชาติมากมาย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลก เพื่อที่จะสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดเพื่อนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาจะได้รับโอกาสได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้จากกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลายจากที่นี่   

GIME มีนักวิชาการที่มุ่งเน้นการวิจัย โดยมีชุมชนนักศึกษาที่หลากหลายซึ่งมีนักศึกษามากกว่า 1,000 คน มีคณาจารย์มากกว่า 60 คนซึ่งไม่เพียง แต่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่หลากหลาย แต่หลายคนจบการศึกษาจาก Cambridge University, Birkbeck University of London London School of Economics and Political Science, University of California (Berkeley), Pennsylvania State University, Washington State University และ University of Sydney .. ด้วยแผนการที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการจัดการธุรกิจและการวิจัยทางเศรษฐกิจชั้นนำของโลก GIME จึงมอบสิ่งที่สมบูรณ์แบบในการวางรากฐานสำหรับอาชีพในอนาคตของคุณ


ทำไมต้องเรียนที่ Dongbei University of Finance and Economics

 • เป็น TOP 5 อันดับแรกในประเทศจีนสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงินและธุรกิจ
 • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกการสอนที่ทันสมัยทำให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
 • ชั้นเรียนหลายชาติช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนของคุณ
 • เปิดสอนหลักสูตรปริญญาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาจีนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของคุณ


มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสบการณ์ซึ่งสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เอกสารการเรียนการสอนทั้งหมดจัดให้เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับการมอบหมายงานและการสอบ

ส่วนการเรียนภาษาจีนเป็นส่วนบังคับของการศึกษาระดับปริญญาของนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสพิเศษในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีนมาก่อน เนื่องจากคุณสามารถเรียนภาษาจีนระดับเริ่มต้นได้ 


วิทยาเขตเเละที่ตั้ง

วิทยาเขตของสถาบัน

สถาบันตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองต้าเหลียนซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียงแค่ 8.4 กม. ใช้เวลาเดินทางเพียง 25 นาที ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพราะว่ามีเส้นทางการเดินรถบัสครอบคลุมทั้งเมือง อีกทั้งค่าครองชีพและค่าโดยสารราคาไม่สูงมาก สามารถเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้ง สนามบิน สถานีรถไฟได้อย่างสะดวก

มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดขนาดใหญ่ 2 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการค้นคว้าหาข้อมูลการเรียนการสอนต่างๆเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสื่อคอมพิวเตอร์อย่างเพียบพร้อมพร้อมทีมงานไอทีที่คอยช่วยเหลือ และมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายทั้ง stadium ที่อยู่กลางแจ้งที่พึ่งทำเสร็จใหม่หรือนักเรียนอาจจะใช้ลงจริงที่อยู่ในแคมปัสก็ได้

แนะนำเมืองต้าเหลียน

ต้าเหลียนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนใช้เวลาเดินทางเพียง 50 นาทีโดยการนั่งเครื่องบินจากปักกิ่งหรือ 2 ชั่วโมงจากเซี่ยงไฮ้ 

เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามเป็นฮ่องกงแห่งจีนเหนือ มีกลิ่นอายของบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียปะปนหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างภายในตัวเมือง

ปัจจุบันต้าเหลียนมีสถานะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมากของจีน จึงมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น

เมืองต้าเหลียนเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญทางภาคเหนือ ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รับการจัดลำดับจากสหประชาชาติให้เป็น 1 ใน 500 เมืองทั่วโลกที่มีสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมในปี 2001 และ จากการบริหารพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ต้าเหลียนจึงถูกยกฐานะเป็นเมืองต้นแบบใน การพัฒนา ให้กับเมืองต่างๆ ของจีน ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้ถูกทยอยย้ายออกไปอยู่นอกเมือง 

ปัจจุบัน ต้าเหลียนจัดได้ว่าเป็นเมืองที่สะอาดและ อากาศดีที่สุดในจีนเหนือ


หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดที่เป็นภาคภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 
ปริญญาตรี  

 • Bachelor of Business Management
 • Bachelor of Tourism Management
 • Bachelor of Financial Management
 • Bachelor of International Trade


ปริญญาโท  

 • Master of International Business Management
 • Master of Tourism Management
 • Master of International Trade
 • Master of Financial Management
 • Master of E-Commerce
 • Master of Management Science and Engineering


หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
Foundation of English Language (Communication & Cultural Skills) 
ระยะเวลาเรียน 8-16 สัปดาห์ 

เทอมการศึกษา  
เดือนกันยายนของทุกปี 

ระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำในการสมัครเรียน
ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
  IELTS 5.5 – 6.0


รายละเอียดที่พัก

ที่พักของสถาบันเเบบหอพักในมหาวิทยาลัย

เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งที่พักในมหาวิทยาลัยอยู่ฝั่งตะวันตกของมหาวิทยาลัย เป็นที่พักแยกให้เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น 

อพาร์ทเม้นท์ข้างนอกมหาวิทยาลัย

นักศึกษาอาจเลือกที่พักนอกมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยบริหารจัดการทางเลือกอื่น ๆ ที่จะพักนอกมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

  

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้