Epsom College Malaysia โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เเบบประจำ

Last updated: 21 ม.ค. 2564  |  5847 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อมาเลเซีย_โรงเรียนมัธยมมาเลเซีย_Epsom_College_Malaysia

Epsom College Malaysia  
โรงเรียนมัธยม เเบบมีหอพักในตัว เมือง กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 

 

แนะนำสถาบันการศึกษา

Epsom College Malaysia โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เเบบประจำ เรียนระบบอังกฤษ

Epsom College Malaysia โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เเบบประจำ มีหอพักในตัว  
เป็นโรงเรียนนานาชาติ ใช้ระบบการเรียนการสอนเป็นระบบอังกฤษ มีหอพักในตัว เเบบะสหศึกษา มีนักเรียนชายและหญิงประมาณ 900 คน 

โรงเรียน Epsom College ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นที่แรก ในปี ค.ศ. 1855 โดย ดร.จอห์น พร็อพ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำในอังกฤษที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคณะแพทย์และราชวงศ์ โดยมีสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นผู้อุปถัมภ์  


Epsom College เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาทั้ง ชายและหญิง รับนักเรียน อายุ 11-18 ปี และมีหอพักสำหรับนักเรียน เเยกชาย-หญิงใน บริเวณโรงเรียน
  
วิทยาเขตโรงเรียนมัธยม Epsom College ประเทศมาเลเซีย 

คณะผู้ก่อตั้งได้มองเห็นการพัฒนาที่สำคัญทางการศึกษาของประเทศมาเลเซียที่ต้องการให้บุตรหลานได้เรียนที่โรงเรียนตามต้นฉบับเเบบอังกฤษด้วยค่าครองชีพที่ไม่เเพงมากนัก อีกทั้งยังคงรักษามาตรฐานการเรียนการสอนเเบบอังกฤษเอาไว้ จึงเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาที่ใช้ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบดั้งเดิมของประเทศอังกฤษทั้งหมด โดยไม่ว่านักเรียนจะเรียนที่อังกฤษ หรือที่ประเทศมาเลเซีย ครูที่สอนเป็นครูต่างชาติทั้งหมด
  
โรงเรียน Epsom College เป็นโรงเรียนที่ได้รวมความเป็นเลิศทางวิชาการกับประสบการณ์ที่เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และมีโครงสร้างหลักสูตรที่ยังคงระบบและเอกลักษณ์ของอังกฤษ บริเวณภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมายให้กับนักเรียน เช่น อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย อาคารเรียนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การเล่นดนตรี การเล่นละคร โรงยิม สระว่ายน้ำ สนามหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ

 

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง

 

 

 

 

Epsom College  ประเทศมาเลเซีย เป็นโรงเรียนประจำแบบอังกฤษ มีหอพักในตัว ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 50 เอเคอร์ เมือง Bandar Enstek รัฐเนกรีเซมบีลัน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ หรือ 50 นาทีจากสนามบินนานาชาติ Kuala Lumpur International Airport


หลักสูตรที่เปิดสอน

นักเรียนที่โรงเรียน Epsom College ในประเทศมาลเซียจะเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ และทุกวิชาที่สอนจะทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เมื่อนักเรียนจบการศึกษานักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา IGCSEs และ A-Level ตามระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ

โรงเรียนมัธยม Epsom College ในประเทศมาเลเซียเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มีการศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้สามารถเข้าเรียนต่อได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และโรงเรียนการแพทย์ ทั้งในประเทศอังกฤษ อเมริกา และมาเลเซีย

โดยโรงเรียนได้แบ่งการเรียนไว้ 3 ระดับดังนี้
  
Lower School: Years 7 to 9
  
สำหรับการศึกษาในปีแรก (Year 7) จะเป็นการวางรากฐานการศึกษาพื้นฐานให้แก่นักเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานในการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการวางรากฐานการศึกษาใหม่เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนที่ดีสำหรับในอนาคต วิชาที่นักเรียนได้เรียนจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งวิชาคณิตศาสตร์, Modern Languages, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การออกแบบและเทคโนโลยี,ดนตรี, ศิลปะ, การละคร, PE และ PSHE สำหรับในส่วน Year 8 และ 9 ก็จะเป็นการเรียนต่อยอดจาก Year 7 ขึ้น โดยจะเป็นการพัฒนาความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดจากในระดับ Year 7
  
Upper School: Years 10 & 11
  
สำหรับการศึกษาใน Year 10 และ 11 นักเรียนจะต้องเรียนทั้งหมด 7 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์, Modern Language, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, PSHCE และ PE) กับวิชาเลือกอีก 3 วิชา ซึ่งมีให้เลือกมากมายตามความสนใจของนักเรียน เช่น ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษามลายู, ภาษาจีนกลาง, ภาษาสเปน, การออกแบบ และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปะ, การละคร, พลศึกษา และดนตรี
  
Sixth Form: Years 12 & 13
  
สำหรับในการศึกษา Year 12 และ 13 จะเป็การศึกษาในรายวิชา A-Level  7 วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ร่วมกับการเรียน Extended Project และ IELTS ที่มีเพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
รายวิชาในระดับ A-Level มีให้นักเรียนเลือกหัวข้อศึกษาตามความสนใจดังนี้
วรรณคดีอังกฤษ/ ภาษาฝรั่งเศส,จีนกลาง,สเปน/ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม/ชีววิทยา,เคมี,ฟิสิกส์/ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ การศึกษาธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,ภูมิศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ และประวัติศาสตร์/ ศิลปะ,การออกแบบและเทคโนโลยี,ดนตรี,การศึกษาโรงละคร/ พลศึกษา
  
เทอมการศึกษา 

หนึ่งปีการศึกษาประกอบไปด้วย 3 เทอม ได้แก่

1. AUTUMN TERM : September - December
2. SPRING  TERM :  January – March
3. SUMMER TERM :April – July   

 

รายละเอียดที่พัก

หอพักนักเรียน 
Epsom College รับนักเรียน อายุ 11-18 ปี ในการเข้าหอพัก เเยกนักเรียนชาย-หญิงใน บริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีการจัดหอพักไว้ให้สำหรับนักเรียน ซึ่งจะมีครูหอพักคอยดูแลนักเรียน คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน รวมทั้งสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้