Kaplan International Languages USA

Last updated: 14 พ.ค. 2564  |  1521 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนภาษาอังกฤษ_เรียนต่ออเมริกา_Kaplan_USA

Kaplan International Languages USA
เรียนภาษาอังกฤษ ในวิทยาเขตกว่า 20 แห่งทั่วอเมริกา เรียนภาษาในอเมริกา

 

แนะนำสถาบันการศึกษา

สถาบันสอนภาษา Kaplan International English USA

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Kaplan International English USA ด้วยประสบการณ์กว่า 70 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกแห่ง กับการเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือศูนย์อื่นๆของ Kaplan ทั่วโลก ได้เเก่ Kaplan International English  เเคนาดา, อังกฤษ ,สก็อตแลนด์ , ไอร์แลนด์ , สหรัฐอเมริกา, แคนาดา , ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ , และมอลตา 
  
Kaplan International English USA เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการในการศึกษาภาษาอังกฤษ และ โปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศอื่นๆ Kaplan International English USA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในการเรียนการสอนให้นักเรียนของเรามีโอกาสและมีความสำเร็จในการเรียน โดยที่สถาบันมีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม

จุดมุ่งหมายของเราถูกกำหนดเพื่อความสนุกสนานในการเรียนและมีการเรียนสอนที่มีคุณภาพสูง มีการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ในบางครั้งนักเรียนที่ Kaplan International English USA อาจจะไปทัศนศึกษาของจากนอกโรงเรียนเพื่อแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนเช่นไปทะเล ไปเมืองใหญ่ต่างๆ และไปดูศุนย์วัฒนธรรมและศูนย์ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

คุณวุฒิทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกาคือมาตรฐานสูงสุดด้านวิชาการ ซึ่งสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกามีความภูมิใจอย่างยิ่งกับการจัดหาเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่นักศึกษา คุณสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากระบบการศึกษาของอเมริกา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่มีนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษามากที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด้านการต้อนรับและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากความเป็นมิตรของคนอเมริกันและการยอมรับความแตกต่างอย่างกว้างขวางในสังคมอเมริกัน

นายจ้างจำนวนมากมักจะสรรหาพนักงานที่มีความรู้ ปรับตัวได้ดี และมีประสบการณ์ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นักเรียนต่างชาติจะได้มาจากการเรียนที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานให้กับคุณ
 
Kaplan International English USA ตระหนักดีว่าการทดสอบที่ได้มาตรฐานมีความสำคัญเพียงใดต่อการประเมินผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้น แม้ว่าผู้จัดทำแบบทดสอบจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับการทดสอบ แต่ Kaplan International English USA กลับมีความเห็นต่างออกไป และเริ่มสอนพิเศษและเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบ SAT หลังจากนั้นคำร่ำลือถึงความสำเร็จของนักเรียนของ Kaplan ก็แพร่ออกไป และภายในเวลาไม่นานนักเรียนก็เริ่มหลั่งไหลมาสู่ Kaplan จนเต็มและล้นชั้นเรียน  ในขณะที่จำนวนวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกาที่เริ่มใช้วิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานเพื่อประเมินผู้สมัครเข้าวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 1975 Stanley H. Kaplan ได้ขยายกิจการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีศูนย์เตรียมสอบทั้งสิ้น 23 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา เมื่อถูกถามว่าตัวอักษรแรกของชื่อกลางของเขาหมายถึงอะไร เขาจะตอบเสมอว่าหมายถึง “คะแนนที่สูงขึ้น” (Higher scores)


วิทยาเขตเเละที่ตั้ง
 

 

 

ศูนย์การเรียนของ Kaplan International English USA ในอเมริกา

 • Berkeley
 • New York (Midtown & East Village)
 • Boston (Downtown & Harvard Square)
 • Chicago Downtown
 • Chicago IIT
 • Highline
 • Irvine
 • Miami
 • Philadelphia
 • Portland
 • San Francisco
 • San diego
 • LA Westwood
 • Seattle
 • Whittier และ Washington DC


หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Intensive English เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English USA หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน ในขณะที่การเรียน ภาษาอังกฤษทั่วไป จะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเองจะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม การเรียนวิชาเลือกก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ตามความสนใจ
  
การเรียนหลักสูตรแบบเข้มข้นนี้ จะเป็นการเน้นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นนั้นนักเรียนต้องได้รับการเรียนการสอนที่มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนให้ความสนใจมากกว่าทักษะอื่นด้วย เช่น ถ้านักเรียนสนใจด้านการพูด ทางโรงเรียนของเราก็จะเน้นเรื่องการพูดให้กับนักเรียนมากชึ้น ไม่เพียงเท่านั้นนักเรียนจะยังได้รับการเรียนการสอนเรื่อง ไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางคณาจารย์ของเราได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีให้นักเรียน สามรถเรียนรู้ และสนุกไปกับมันได้อย่างง่ายดาย

วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
อายุขั้นต่ำ: 16
พื้นฐานภาษาอังกฤษ: สำหรับความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ
ระยะเวลาเรียน: ตั้งแต่ 2+ สัปดาห์ขึ้นไป
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 10 – 15 คน
จำนวนคาบเรียน: 35 คาบเรียนต่อ สัปดาห์ (25 ชั่วโมง เรียนทุกวัน)
  
หลักสูตรอื่นๆ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ Business English Courses
 • หลักสูตรฝึกงานในต่างประเทศ Internship and English Course
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทุกระดับ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว - Academic Year and Semester
 • หลักสูตรเตรียมสอบและเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
 • OPUS Paid Work & Study and Internship Program หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษและทำงาน


หลังจากที่ตั้งใจเรียนอย่างหนัก นักเรียนอาจต้องการทราบพัฒนาการของตนเองตั้งแต่เริ่มหลักสูตร จากการติดตามผลอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ เราจะสามารถประเมินผลการเรียนของนักเรียนและออกใบประกาศนียบัตรของสถาบันที่มีการบอกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงานได้ในอนาคต


รายละเอียดที่พัก

เราให้บริการจัดหาที่พักอาศัยให้กับนักเรียนของ Kaplan International English USA คุณสามารถที่จะเลือกสำรองที่พักแบบห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ในโฮมสเตย์ บ้านพักหรืออพาร์ทเม้นท์ได้ ถ้าคุณต้องการห้องคู่ คุณจะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติที่มีเพศเดียวกันและอายุเท่ากัน โดยแต่ละคนจะมีเตียงแยกต่างหาก เราพยายามที่จะจัดให้คุณได้อาศัยอยู่ร่วมห้องหรือโฮมสเตย์กับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ ต่างภาษา เพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษได้ตลอดทุกเวลา

Host Family ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ใกล้สถาบัน แต่คุณจะต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟใต้ดิน รถประจำทาง หรือรถไฟ เพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเลือกไปเรียน ยกตัวอย่างเช่น ในลอสแองเจลิส ดับลิน หรือลอนดอนอาจจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-50 นาที แล้วแต่เมืองที่เลือก  
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้