Kristin School

Last updated: 12 มี.ค. 2564  |  1309 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Kristin_School_NZเรียนต่อนิวซีแลนด์_โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Kristin School
เมืองโอ๊คแลนด์ โรงเรียนมัธยมเอกชน นิวซีเเลนด์

แนะนำสถาบันการศึกษา

Kristin School 
เป็นโรงเรียนเอกชน สหศึกษา ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ ออกไปประมาณ 50 นาที เปิดสอนในระบบการศึกษาแบบนิวซีแลนด์ และ ระบบ IB เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน IB มากที่สุดในแถบ Australasia ที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์

จำนวนนักเรียน : ระดับอนุบาลถึง Year 13 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,630 คน แบ่งออกเป็น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Year 7- 10 จำนวน 520 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 11-13 จำนวน 510 คน

โรงเรียนคริสติน เป็นโรงเรียนแบบไปเช้า-เย็นกลับ ดังนั้นนักเรียนนานาชาติทุกคนจึงอาศัยอยู่ในบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักเรียน : 1:10
จำนวนนักเรียนนานาชาติ : 3% ของนักเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา : ปลายเดือนมกราคม จนถึง สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม โดยมีวันหยุดปิดภาคเรียนนาน 2-3 สัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน

ระยะเวลาต่ำสุดในการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย :
• 1 เทอม หลักสูตรระยะสั้น
• 2 บี หลักสูตร NCEA หรือหลักสูตรอนุปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรนานาชาติ ไอบี (IB)  

ภารกิจของโรงเรียน 
เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้รับการศึกษารอบด้านอย่างที่ดีกว่าและเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณาญาณ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้อย่างเอาจริงเอาจังตลอดชั่วชีวิต

จุดเด่นของโรงเรียน  

 • โรงเรียน Kristin ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกยอดเยี่ยม : บริเวณกว้างขวาง ขนาดใหญ่ ห้องสมุดนำสมัย โรงละคร 2 โรง ห้องเต้นรำ ห้องซ้อมดนตรีส่วนตัว โรงยิมเนเซียม 2 โรง ห้องพักนักเรียนชั้นปีสุดท้าย ร้านกาแฟ สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามฮ๊อคกี้ระดับการแข่งขันแห่งชาติ บ้านพักสกี
 • โรงเรียน Kristin เป็นโรงเรียนแห่งแรกของนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตร IB ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติ ตั้งแต่ ค.ศ. 1989 ในทุกระดับชั้นในโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (Primary Years Programme หรือ PYP), หลักสูตรการศึกษา ระดับกลาง (Middle Years Programme หรือ MYP) และหลักสูตรการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (Diploma Programme) ในมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีจำนวนนักเรียน IB มากที่สุดในแถบ Australasia ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน IB คิดเป็น 70% ของนักเรียนทั้งหมด
 • นักเรียนจำนวนมากที่ได้คะแนนสูงในระดับนานาชาติและบางคนเคยได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เช่นที่ แคมบริดจ์ อ๊อกฟอร์ด สแตมฟอร์ด และเยล เช่นเดียวกันกับรางวัลเป็นทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • ศูนย์การสอบ PSAT และ SAT ที่ได้รับการรับรองอย่างครบถ้วน
 • หลักสูตรศิลปะการแสดงที่ได้รับรับการยอมรับในระดับชาติ
 • ประสบการณ์การศึกษากลางแจ้งผ่านวิชาเฉพาะทางต่างๆ และการออกพักกางเต็นค้างคืน
 • กีฬาหิมะและโปรแกรมกอล์ฟ การพัฒนาการกีฬาและโปรแกรมวันหยุดพักผ่อนต่างติดอยู่ในอันดับสูง
 • มีโปรแกรมบริการชุมชนและให้คำปรึกษา
 • ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • ที่พักแบบโฮมสเตย์อยู่ในการดูแลจากทางโรงเรียน
 • นักเรียนนานาชาติได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเพิ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโรงเรียนและทำให้หลักสูตรมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
 • เปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง


วิทยาเขตเเละที่ตั้ง

โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่ในเขตอัลบานี ทางชายฝั่งด้านเหนือของโอ๊คแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีชีวิตชีวามากที่สุดของนิวซีแลนด์  ยังห้อมล้อมไปด้วยแนวชายฝั่งและป่าไม้ธรรมชาติอันสวยงาม  อยู่ห่างจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์โดยรถยนต์เพียง 30 นาที และจากสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ 50 นาที 


หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใน Year  11 จำนวน 24 วิชาเลือก
ใน Year  12 และ 13 จำนวน 48 วิชาเลือก 
นอกจากหลักสูตร  IB แล้ว ยังมีการเปิดสอนในวิชาหลักสูตรของคุณวุฒิแห่งชาติของการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาในระบบการเรียนการสอนของนิวซีแลนด์  (NCEA) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษากลางแจ้ง พลศึกษา ศิลปะและ เทคโนโลยี

ทางเลือกสำหรับวิชาต่างๆ

 • กลุ่มที่ 1 (ภาษา  วรรณกรรมโลก) อังกฤษ เกาหลี จีน สำหรับภาษาอื่นสามารถจัดให้ได้
 • กลุ่มที่ 2 (ภาษาที่เกิดจากการเรียนรู้) ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน
 • กลุ่มที่ 3 (ปัจเจกบุคคลและสังคม) ระบบนิเวศและสังคม อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยา
 • กลุ่มที่ 4 (วิทยาศาสตร์ทดลอง) ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ระบบสิ่งแวดล้อมและสังคม วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • กลุ่มที่ 5 (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์
 • กลุ่มที่ 6 (ศิลปะ) ศิลปะ ถ่ายรูป กราฟิค ดนตรี เต้นรำ ศิลปะการละคร


การกีฬา :
เปิดสอนตลอดทั้ง 4 เทอม ได้แก่ การกีฬาผจญภัย โปโลน้ำ จักรยานภูเขา ขี่ม้า กีฬาหลากประเภท ยิมนาสติค กอล์ฟ

 • เทอมที่ 1 : ได้แก่ ว่ายน้ำ แล่นเรือยอชท์ ทัชรักบี้ คริคเกต เทนนิส
 • เทอมที่ 1 และที่ 2 : ได้แก่ แบดมินตัน วอลเลย์บอล กีฑา/การวิ่งแข่งตามเส้นทางชนบท
 • เทอมที่ 2 และที่ 3 : ได้แก่ รักบี้ยูเนี่ยน ฮ๊อคกี้ ฟุตบอล บาสเกตบอล เนทบอล
 • เทอมที่ 3 และที่ 4 : ได้แก่ วอลเลย์บอล กีฬาหิมะ
 • เทอมที่ 4 : ได้แก่ กีฑา การวิ่งแข่งตามเส้นทางชนบท แล่นเรือยอชท์ ทัชรักบี้ เทนนิส

ศิลปะการแสดง :
ได้แก่  วงประสานเสียง วงออเคสตร้า วงดนตรีคอนเสิร์ต วงดนตรีแจ๊ช เต้นรำ ละคร ดนตรี


รายละเอียดที่พัก


โฮมสเตย์หรือโฮสแฟมิลี พักครอบครัวชาวนิวซีเเลนด์

สถาบันให้บริการจัดหาที่พักอาศัย ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม ตามความต้องการที่เเตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยจัดให้นักเรียนได้เข้าพักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของชาวนิวซีเเลนด์ เพื่อให้ทุกๆคนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยการได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต้องอยูร่วมอาศัยกับคนต่างชาติและต่างวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตนเองพร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างไป โฮมสเตย์จะจัดหาอาหารไว้ให้ โฮมสเตย์ส่วนมากมีความทุ่มเท และมีประสบการณ์ในการให้การดูแลนักเรียนต่างชาติมายาวนาน แแต่ละครอบครัวได้รับการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างพิถีพิถันจากทางสถาบัน รวมถึงมีการตรวจประวัติคดีต่างๆของครอบครัวโฮมสเตย์นั้นๆแล้ว ทางเลือกที่พักเเบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ รถประจำทาง เพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียนเองโดยที่โฮสจะช่วยแนะนำวิธีการเดินทางให้

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้