เรียนระดับประถม เเละ มัธยมศึกษา

Last updated: 10 ก.พ. 2564  |  1396 จำนวนผู้เข้าชม  | 

St_Peter_s_Cambridge_High_School_in_New_Zealand_โรงเรียนประจำนิวซีแลนด์_โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

หลักสูตรที่น่าสนใจ-เรียนระดับมัธยมศึกษา

เรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยม

การได้มีโอกาสไปศึกษาต่อมัธยมในต่างแดนถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิต  เนื่องจากวัยมัธยมเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างมาก ควรเลือกโรงเรียนที่นักเรียนสามารถปรับตัวและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างสนุก สนานเหมาะสมกับวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ

ประเภทของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษาจำแนกได้ตามลักษณะของการรับนักเรียน เช่น สหศึกษา ชายล้วน หญิงล้วน หรือแบ่งตามศักยภาพในการดูแลนักเรียน อาทิ โรงเรียนประจำไป-กลับ หรือแบ่งตามความลักษณะเด่นด้านวิชาการเฉพาะ เช่น เน้นด้านดนตรี กีฬา เกษตรกรรม หรือด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เน้นการเตรียมนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมโดยเฉพาะเเละโรงเรียนที่เป็นระบบสอนสองภาษา

ข้อดีของการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ

คือการได้มีโอกาสเรียนรู้และใช้ภาษาที่สองได้อย่างลึกซึ้ง และครอบคลุมในเกือบทุกด้าน รวมถึงการสำเนียง และการออกเสียงก็เป็นไปได้อย่างธรรมชาติมากกว่า หลังจากจบหลักสูตรแล้ว วุฒิการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การพิจารณาตอบรับจากมหาวิทยาลัยจึงเป็นไปได้ง่ายกว่า และรวดเร็ว มีนักการศึกษาได้ทำการค้นคว้าไว้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเภทโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กล่าวว่า นักเรียนหญิงที่เรียนในโรงเรียนหญิงล้วนมีแนวโน้มที่จะมีผลสมฤทธิ์ในการ เรียนที่ดี ในขณะที่นักเรียนชายจะมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่ดีกว่าหากเรียนในโรงเรียนสหศึกษา  แต่การศึกษาชิ้นนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนเดียว ซึ่งยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอีกหลายด้าน อาทิสภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนที่มาจากต่างบ้านต่างเมือง เพื่อนร่วมชั้น ความใสใจของโรงเรียน สภาพอากาศ เป็นต้น

ผู้ปกครอง และนักเรียน ควรมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงจุดมุ่งหมายในการเดินทางไปศึกษาต่อต่าง ประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคจากความไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในต่างแดน ควรทำความเข้าใจกับบรรยากาศการเรียนการสอนของประเทศนั้นๆ หลักสูตรเตรียมเข้าระดับมัธยมศึกษาอาจเป็นการเรียนภาษาอังกฤษผสมผสานเข้ากับพื้นฐานวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อการปรับตัวที่ดียิ่งขึ้นก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศนั้นๆ 

หลักสูตรเตรียมตัวทางด้านภาษาอังกฤษระยะสั้นหรือเรียนวิชาการระยะสั้น 

สามารถเลือกลงได้ตั้งแต่ 1 เทอมเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน หลักสูตรเตรียมความพร้อม อาจจะเปิดสอนในโรงเรียนที่นักเรียนได้ลงเรียนไว้ หรือ เป็นโรงเรียนภาษาเอกชนที่แนะนำโดยสถาบันการศึกษา ข้อดีของหลักสูตรนี้คือผู้ปกครองที่ยังไม่แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านพร้อมสำหรับการเรียนต่างประเทศ หรือไม่ สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมมัธยมระยะสั้นเพื่อให้บุตรหลานได้ลองสัมผัสกับการเรียนการสอนให้คุ้นเคยเสียก่อนแล้วจึงตัดสินใจส่งบุตรหลานต่อในระดับมัธยมศึกษาในระยะยาวต่อไปได้

เรียนต่อโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ - โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์

โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์จัดได้ว่ามีคุณภาพสูงอันดับต้นๆของเอเชีย การเรียนการสอนเข้มข้น ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษ และจีน เดินทางสะดวก การเรียนต่อมัธยมของรัฐบาล ซึ่งต้องผ่านข้อสอบกลาง หรือ AEISหรือ เลือกเรียนต่อมัธยมเอกชน ที่มีหลักสูตรให้เลือกอย่างหลากหลาย

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนอย่างแท้จริง ประเทศสงบ สะอาด มีความปลอดภัยสูง ใกล้ชิดธรรมชาติ โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ เน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาและค้นหาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีคุณพ่อ คุณแม่คนดัง นักวิชาการชื่อดังหลายท่านนิยมส่งบุตรหลานเรียนต่อนิวซีแลนด์กันเป็นจำนวน มาก เนื่องจากความมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์นั่นเอง

โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียมีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ทั้งโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล และเอกชน ในทุกรัฐชองออสเตรเลีย ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบภาษามาก่อน ก็สามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียได้ เนื่องจากทางโรงเรียนมัธยมมีศูนย์ภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติในการปรับพื้น ฐาน โรงเรียนมีความพร้อมในการรับนักเรียนต่างชาติ อุปกรณ์การเรียนครบครัน อาจารย์ใส่ใจและติดตามผลการเรียนของนักเรียนสม่ำเสมอ และนักเรียนจากหลากหลายประเทศเลือกที่จะเรียนต่อมัธยมในออสเตรเลีย เนื่องจากอากาศที่อุ่นสบาย บรรยากาศเป็นกันเอง อาหารการกินรสชาติถูกปาก ทำให้นักเรียนต่างชาติปรับตัวง่าย และมีความสุขในการเรียน และใช้ชีวิตในออสเตรเลีย

โรงเรียนมัธยมในอเมริกา

โรงเรียนมัธยมในอเมริกาที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้จะเป็นโรงเรียนเอกชน รับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Grade 7 - 12 หรือมัธยม 1 – 12 ผู้ปกครองสามารถเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนมัธยมเอกชนในอเมริกา ทั้ง ที่เป็นโรงเรียนไปกลับ และโรงเรียนประจำ ซึ่งมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายในทุกรัฐ โรงเรียนมัธยมในอเมริกา มาตรฐานการเรียนการสอนชั้นเยี่ยม และโดดเด่น นอกจานี้ยังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และเน้นด้านกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนปรับตัวเช้าเพื่อนๆ และสังคมที่มีความต่างด้านความคิดได้

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นแม่แบบของระบบการศึกษาของโลก ในด้านมาตรฐานของระบบการศึกษา โรงเรียน และ บุคคลากร นอกเหนือจากความแช็งแกร่งด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ มุ่งปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความเป็นผู้นำ คุณธรรม เป็นสิ่งสำคัญ โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้นั้น จะเป็นโรงเรียนประจำของเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกด้านที่จะให้การดูแลนักเรียนต่างชาติ เป็นอย่างดี พร้อมหอพักที่สะอาด ปลอดภัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองสามารถวางใจได้กับการดูแลพิเศษของโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมในแคนาดา

โรงเรียนมัธยมในแคนาดาหากเป็นโรงเรียนรัฐบาล จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และบริหารงานโดยกรรมการเขตของโรงเรียน มีคุณภาพดี โรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกแห่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนต่างชาติมีหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาดามากกว่า 90% โรงเรียนเอกชนในแคนาดา เป็นโรงเรียนที่มีอยู่ในทุกมณฑล สามารถเลือกโรงเรียนชายล้วน, หญิงล้วน หรือสหศึกษาได้ แต่อัตราส่วนนักเรียนต่างชาติจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล มีหอพักอยู่หลายโรงเรียน และหลายแห่งสามารถเลือกอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดาได้

โรงเรียนมัธยมในจีน

โรงเรียนมัธยมในจีนปัจจุบัน เริ่มมีผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน เรียนต่อโรงเรียนมัธยมในจีนกันมากขี้น ข้อดีที่ชัดเจนคือการเรียนภาษาจีน ที่สามารถฝึกได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความมั่นใจในการสี่อสารภาษาจีนได้ตลอดชีวิต รวมทั้งค่าเรียน ค่าครองชีพที่ไม่ต่างจากบ้านเรา และหลักสูตรที่เข้มข้น โดยเฉพาะ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามแนวตะวันออกในด้านความกตัญญู ขยัน อดทน และหนักแน่น เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการเรียนการสอนของจีน

วุฒิการศึกษาแบบนานาชาติ

A'level / O'level /IB เปิดสอนได้ยังโรงเรียนมัธยมได้ทั่วโลก โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องเรียนที่ประใด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้