Riccarton High School

Last updated: 21 ต.ค. 2564  |  713 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Riccarton High School

โรงเรียนมัธยม Riccarton High School 
โรงเรียนมัธยม เมืองไครสต์เชิร์ช ในนิวซีแลนด์


แนะนำสถาบันการศึกษา

โรงเรียนมัธยม Riccarton High School เป็นโรงเรียนมัธยมรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1958 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 13 ปีขึ้นไป สำหรับเรียน Year 9-13

โรงเรียนมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 29% ของนักเรียน จาก 36 ประเทศทั่วโลก ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาสู่โรงเรียน เรามีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของเราว่าเป็นโรงเรียนที่ให้บริการและดูแลต้อนรับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี  นักเรียนทั้งโรงเรียนมีจำนวนประมาณ 950 คน ซึ่งทำให้ครู สามารถให้การดูแลส่วนบุคคลและสนองตอบความสนใจของพวกเขาได้เป็นอย่างดี ทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะเข้าถึงความเข้มงวดด้านวิชาการอย่างดีเยี่ยม


โรงเรียนมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สังคม  และความเป็นเลิศทางปัญญา คือความพากเพียรพยายาม ที่และการพัฒนาด้านความคิด เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ นั้นสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จดีที่สุดทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 

ผลการเรียนเฉลี่ยระดับประเทศ ความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษาต่างชาติสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่มาของความภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียน  

จุดเด่น Riccarton High School
เป็นโรงเรียนมัธยมที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยกย่องจากผู้ปกครอง ทางโรงเรียนนำเสนอการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  เรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน มุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วม และการสนับสนุนนักเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงซึ่งนำพาความสำเร็จอันสูงสุดทางการเรียน ทักษะส่วนบุคคลและประโยชน์อันสูงสุดต่อสังคม

ที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก
โรงเรียนมัธยม Riccarton High School  ตั้งอยู่ในไครสต์เชิร์ช มีประชากรประมาณ 370,000 คน โรงเรียนประกอบไปด้วยเนื้อที่กว้างขวาง กว่า 10 ไร่ มีห้องเรียน สนามแข่งขันกีฬา และ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม   ในปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิลปะการแสดง และ โรงยิม นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เงินทุนสำหรับห้องเรียนเฉพาะทางใหม่ถึง 13 ห้องเรียน โรงเรียนได้ร่วมมือกับสภาเทศบาลเมืองไครสต์เชิร์ช ในการสร้างห้องสมุดชุมชนขนาดใหญ่ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่โรงเรียน 

เราภาคภูมิใจในสิ่งต่อไปนี้ที่เรามี
·         สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรแบบครอบครัว
·         พื้นที่กว้างขวาง
·         ห้องสมุดที่ได้รับรางวัล มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อการใช้งานร่วมกันกับชุมชน เปิดบริการสัปดาห์ละ7 วัน
·         ทีมวอลเลย์บอลชายและหญิงซึ่งครองตาแหน่งชนะเลิศ
·         อาคารฝ่ายเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และภาษาซึ่งเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้
·         การสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันล้ำสมัย
·         หลักสูตรการผจญภัย
·         บริการอินเทอร์เน็ตWi-Fi ทั่วบริเวณโรงเรียน
·         บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าของ
·         โรงเรียนก่อตั้งในปี1958 มีประวัติทางการศึกษาอย่างยาวนาน

การดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน
·  การปฐมนิเทศและโปรแกรมเพื่อนดูแลเพื่อน
·  ครอบครัวโฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน มีการติดตาม และ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
·  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ  ESOL หลากหลายระดับ สำหรับนักเรียน Year 9 ถึง Year 13

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง

Riccarton High School
ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไครสต์เชิร์ช ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ที่สวยงาม โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวเมืองไครสต์เชิร์ช เพียง 8.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที

โรงเรียนมัธยม Riccarton High School  อยู่ย่านชานเมืองริคคาร์ตัน ประกอบไปด้วย ร้านค้า จำนวนมาก โรงภาพยนตร์ โรงเรียนสอนเต้นรำ โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว โรงเรียนบัลเลต์ และอื่น ๆอีกมากมาย ใกล้กับ โรงเรียนมัธยม Riccarton ที่อยู่ในทำเลสมบูรณ์พร้อมไปด้วยทุกสิ่งที่นักเรียนนานาชาติต้องการ


หลักสูตรที่เปิดสอน


เปิดสอนหลักสูตรระบบการศึกษาของประเทศนิวซีเเลนด์ Year 9 ถึง Year 13

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) 

  • นักเรียนรุ่นเยาว์อาจจะมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน เมื่อเริ่มต้นการศึกษา
  • นักเรียนอาวุโสจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับกลางหรือระดับก้าวหน้า
  • นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามระดับที่ระบุไว้ อาจได้รับการสัมภาษณ์จากทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าเรียน ณ โรงเรียนสอนภาษา หรือเรียนพิเศษเพิ่มเติม


ภาคการศึกษา
1 ปีการศึกษาประกอบไปด้วย 4 เทอม
เทอม 1 มกราคม – เมษายน
เทอม 2 พฤษภาคม – กรกฏาคม
เทอม 3 กรกฏาคม – กันยายน
เทอม 4 ตุลาคม – ธันวาคม
นักเรียนส่วนมากเริ่มเรียนต้นปี แต่อาจเข้าเรียนประมาณเทอมที่ 2 หรือ 3  ได้ถ้าถ้าหากมีผลการเรียนดี

รายละเอียดที่พัก

โฮมสเตย์หรือโฮสแฟมิลี พักครอบครัวชาวนิวซีเเลนด์
โรงเรียนให้บริการจัดหาที่พักอาศัยให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม ตามความต้องการที่เเตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยจัดให้นักเรียนได้เข้าพักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวถ้องถิ่น เพื่อให้ทุกๆคนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยการได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต้องอยูร่วมอาศัยกับคนต่างชาติและต่าง วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตนเองพร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ที่แตกต่างไป

โฮมสเตย์จะจัดหาอาหารมื้อเช้าและมื้อค่ำไว้ให้ (ยกเว้นต้องการแบบไม่รวมอาหารทุกมื้อ) ครอบครัวของโฮมสเตย์ซึ่งให้การดูแลนักเรียนโดยทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหาครอบครัวให้ ตามความต้องการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล โฮมสเตย์ส่วนมากมีความทุ่มเท และมีประสบการณ์ในการให้การดูแลนักเรียนต่างชาติมายาวนาน แแต่ละครอบครัวได้รับการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างพิถีพิถันจากทางสถาบัน รวมถึงมีการตรวจประวัติคดีต่างๆของครอบครัวโฮมสเตย์นั้นๆแล้ว ที่พักเเบบโฮมสเตย์ Host Family นักเรียนจะต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ รถประจำทาง เพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียน
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้