ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2024 เรียนในโรงเรียนมัธยมร่วมชั้นกับนักเรียนนิวซีเเลนด์

คุณสมบัติสินค้า:

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2024 เรียนในโรงเรียนมัธยมเอกชน 2 โรงเรียน เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนนิวซีเเลนด์ เรียนเต็มวัน เเยกตามอายุผู้เรียน มีบัดดี้ดูเเลตลอดทั้งโปรเเกรม ⭐สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!⭐ • โรงเรียนมัธยมหญิงล้วน St Mary’s College (รับ 10 คน) • โรงเรียนมัธยมชายล้วน St Peter’s College (รับ 10 คน)

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

Summer Camp NZ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ มีนาคม 2024

  
วิสดอม เฮ้าส์ ได้รับการคัดเลือกเเละรับรองคุณภาพด้านการศึกษาเเละการให้บริการประเทศนิวซีแลนด์ จากสถานฑูตนิวซีเเลนด์ประจำประเทศไทย 

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2024
เรียนในโรงเรียนมัธยมเอกชน 2 โรงเรียน เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนนิวซีเเลนด์ เรียนเต็มวัน เเยกตามอายุผู้เรียน  มีบัดดี้ดูเเลตลอดทั้งโปรเเกรม


⭐สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!⭐
·        โรงเรียนมัธยมหญิงล้วน St Mary’s College  (รับ 10 คน)
·        โรงเรียนมัธยมชายล้วน  St Peter’s College (รับ 10 คน)

รายละเอียดโครงการ
·        วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2024
·        ราคาค่าโครงการ 220,000 บาท  
·        รับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป
·        เรียนร่วมชั้นกับเพื่อนนิวซีแลนด์ตลอดทั้งวัน เเยกตามอายุผู้เรียน
·        มีเพื่อนบัดดี้ดูแลตลอดทั้งโปรเเกรม
·        พักบ้านโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์
·        เที่ยว Auckland Zoo, Kiwi Valley Farm เเละ New Market

   ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2024

วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จัดโปรแกรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมเอกชน ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง เรียนวิชาการร่วมกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ทุกวัน เเยกชั้นเรียนตามอายุ ในโรงเรียนมัธยมชายล้วน St Peter's College เเละโรงเรียนมัธยมหญิงล้วน St Mary's College ที่เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือเดียวกัน ทั้งสองโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโอ๊คเเลนด์เพียง 2.5 กิโลเมตร  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก


St Peter's College, Epsom, Auckland
www.st-peters.school.nz
เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนคาทอลิคที่เก่าแก่ที่สุดเเห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1939 โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7-13 นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากแล้ว  โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากในห้องเรียน เช่น ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม เปิดสอนการเรียนระบบ NCEA ที่เป็นระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์และระบบ Cambridge เป็นหลักสูตรคู่ขนาน มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 60 คน


St Mary’s College, Ponsonby, Auckland
www.stmaryak.school.nz
เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนคาทอลิคที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1850 โรงเรียนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่เต็มไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรม โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Top ที่ 15 ของโรงเรียนในโอ๊คแลนด์ที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการในอันดับต้นๆอย่างต่อเนื่อง  St Mary’s College ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7-13 มีมีนักเรียนประมาณ 1,000 คนเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 40 คน

พักกับครอบครัว โฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์
โรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวและที่พักอย่างเหมาะสม โฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีว่าปลอดภัย สะอาดเเละมีบรรยากาศเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
• โฮมสเตย์บ้านพักละ 2-3 คน / แยก ชาย-หญิง ห้องนอนเดี่ยว หรือ ห้องรวม 
• รวมอาหาร 3 มื้อจัดให้โดยโฮมสเตย์
•  โปรดทราบว่าครอบครัวโฮมสเตย์ในเมืองใหญ่มีค่อนข้างจำกัด ครอบครัวส่วนใหญ่มักมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน ทางโรงเรียนอาจไม่สามารถทำตามความต้องการทุกอย่างของนักเรียนได้ จึงขอความกรุณาให้นักเรียนมีข้อจำกัดเรื่องที่พักให้น้อยที่สุด 

การเดินทางไป-กลับโรงเรียน
นักเรียนเดินทางไป-กลับ โรงเรียนเเละที่พัก โดยรถเมล์หรือขนส่งสาธารณะด้วยตนเอง

ราคาแพคเกจซัมเมอร์นิวซีแลนด์
*รวม*
·        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือสายการบินอื่นๆเทียบเท่า
·        รวมค่าภาษีสนามบิน / น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม
·        ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
·        ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
·        ที่พักเเละอาหาร 3 มื้อจัดโดยโฮมสเตย์
·        ค่าทำวีซ่า
·        เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น
·        พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนดูแลตลอดเวลา
·        นักเรียนไทยใส่ชุดยูนิฟอร์มหรือเสื้อโปโลของโรงเรียนที่ไทยในขณะที่เข้าเรียนที่โรงเรียนในนิวซีเเลนด์

**ไม่รวม**

 • ไม่รวมค่าเดินทางโดยรถประจำทางหรือขนส่งสาธารณะจากบ้านไปโรงเรียน ให้นักเรียนเตรียมงบประมาณค่าตั๋วเดินทางประมาณที่ NZD 50 สำหรับ 1 เดือน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก


รายละเอียดการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดสมัครโครงการซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2024
  สมัครโครงการซัมเมอร์ทางออนไลน์
 • ชำระค่ามัดจำทันทีเมื่อจองโครงการ 30,000 บาท เเละส่งหลักฐานการชำระเงิน
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ 
 • เรียกเก็บเอกสารขอวีซ่า เเละ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2024
 • ชำระค่าโครงการที่เหลือ ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2024

• ผู้สมัครยินยอมและรับทราบเงื่อนไขการยกเลิกโครงการทุกประการ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomhouse.co.th/termscondition 

• หากนักเรียนติด covid ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทจะดูแลนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างดีที่สุด เเต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกลับคืนมาและไม่สามารถขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ทุกกรณี

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความหมาะสมโดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ในกรณที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06782

 

 

 

 

 

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ นิวซีเเลนด์  มีนาคม 2024

  ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2024

 

  


 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้