New
Best Seller

ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2020

คุณสมบัติสินค้า:

ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2020 เรียนในโรงเรียนมัธยม Kerikeri High School ในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก Bay of Islands & Northland ทางตอนบนของเกาะเหนือ เรียนวิชาการร่วมชั้นกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์แบบ 1 ต่อ 1 ในโรงเรียนมัธยม Kerikeri High School ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง Kerikeri เที่ยวโอ๊คเเลนด์ 2 วัน 2 คืน เดินทางด้วยการบินไทย บินตรงจาก กรุงเทพ-โอ๊คเเลนด์ (ไม่ต้องต่อเครื่อง)

หมวดหมู่ : ซัมเมอร์เเคมป์

Share

Summer Camp NZ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ มีนาคม 2020

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนโดยฝ่ายการศึกษาของสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย 
สำหรับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเเละรับรองคุณภาพด้านการศึกษาเเละการให้บริการของประเทศนิวซีแลนด์Summer Camp NZ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ มีนาคม 2020

เรียนในโรงเรียนมัธยม Kerikeri High School ในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก Bay of Islands & Northland ทางตอนบนของเกาะเหนือ เรียนวิชาการร่วมชั้นกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์แบบ 1 ต่อ 1 ในโรงเรียนมัธยม Kerikeri High School ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง Kerikeri เที่ยวโอ๊คเเลนด์ 2 วัน 2 คืน

* ทำกิจกรรมพิเศษไม่ซ้ำใคร!! เรียนขี่ม้าที่ Equestrian Academy เรียนแล่นเรือใบที่ทะเลสาบ Manuwai ผจญภัยโหนสลิงสุดมันส์ ที่ Whangarei Adventure Forest ชมนกกีวีที่หายากที่ Kiwi North Kiwi House และอื่นๆอีกมากมาย

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง เรียนวิชาการ กีฬา และทำกิจกรรมเต็มวันร่วมกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ทุกวัน เรียนในโรงเรียนมัธยมท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของเมือง เปิดประสบการณ์ใหม่ที่พร้อมอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุดมันส์ ท้าทาย ที่ไม่เคยทำมาก่อน!! ชมความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของประเทศนิวซีแลนด์ แวะเที่ยวเมืองโอ๊คแลนด์ก่อนกลับบ้านด้วยความสุขแบบสุดๆ!!


* วันที่ 14 มีนาคม – 9 เมษายน 2020
* ระยะเวลา 4 สัปดาห์
* รับนักเรียนอายุ 11 ปี ขึ้นไป
* บินตรงสายการบินไทย & รวมซิมการ์ดของ NZ
**โปรโมชั่น สมัครพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดคนละ 1,000 บาท!!

กรุ๊ปลีดเดอร์ประจำโครงการซัมเมอร์เเคมป์นิวซีเเลนด์ 2020
    ครูไก่ วาสนา สุมาลา  Wasana Sumala 

 

ตารางการเดินทางของการบินไทย

บินตรงสายการบินไทย (ไม่ต้องต่อเครื่อง) 

1)    ขาไป TG 491   
ออกจากกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020 
เวลา 18.45 น. 
ถึงโอ๊คแลนด์ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 เวลา 12.05 น.


2)    ขากลับ TG 492  
ออกจากโอ๊คแลนด์ วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2020 
เวลา 13.10 น. 
ถึงกรุงเทพฯ วันเดียวกัน เวลา 20.25 น.ราคาแพคเกจซัมเมอร์นิวซีแลนด์

*รวม*

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ การบินไทย รวมค่าภาษีสนามบิน น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ (ยกเว้นที่โอ๊คแลนด์) ซักผ้าให้โดยครอบครัวโฮมสเตย์
 • ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศนิวซีแลนด์
 • เสื้อยืดที่ระลึกของ วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล
 • พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน Kerikeri High School ดูแลตลอดเวลา
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม

 
**ไม่รวม**

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่กำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ ของฝากที่ระลึก


รายละเอียดการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดสมัครโครงการซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2020 ใบสมัครโครงการซัมเมอร์
 • ชำระค่ามัดจำทันทีเมื่อจองโครงการ 30,000 บาท เเละส่งหลักฐานการชำระเงิน
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนที่เหลืออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • ชำระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารขอวีซ่า ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2020
 • หมดเขตการรับสมัครเเละชำระค่าโครงการ วันที่ 15 มกราคม 2020
 • วันปฐมนิเทศน์ก่อนออกเดินทาง วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10.00-12.00 น.

 
การยกเลิกการเดินทางและเงื่อนไขการคืนค่าธรรมเนียม

1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนในโครงการไม่ถึง 10 คน 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากนักเรียนต้องการยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม 

4. หากจ่ายเงินค่าโครงการเต็มจำนวนแล้ว ต้องการทำการยกเลิก ( ทั้งนี้ค่ามัดจำจะไม่ได้คืนทุกกรณี )

4.1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 100%
4.2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน จะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืน 30%
4.3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับเงินคืน

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่ท่านได้ชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอคืนเงินจะกระทำได้หรือไม่ เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับ ตัวแทนท่องเที่ยวฯ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่วนค่าบริการของโครงการจะขอคืนเงินไม่ได้


6. ราคาค่าบริการจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาของค่าธรรมเนียมต่างๆ การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง


7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์โรคระบาด การนัดหยุดงาน การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ


8. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
โรงเรียนมัธยม Kerikeri High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kerikeri ในเขต Bay of Islands มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,550 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 5% ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศฝั่งยุโรปและมีนักเรียนจากภูมิภาคเอเชียน้อยมาก นักเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์ส่วนมากเป็นคนท้องถิ่น

*นักเรียนจะได้เรียนวิชาการเต็มวันกับเพื่อนบัดดี้ 1 ต่อ 1

โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น Year 7 จนถึงมัธยมปลาย Year 13 โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมต้อนรับนักเรียนจากนานาชาติด้วยไมตรีจิตร โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนได้อย่างเต็มที่และมีอิสรภาพทางด้านความคิดอย่างเป็นธรรมชาติ โรงเรียนส่งเสริมทั้งในด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมนอกเวลาเรียนต่างๆได้อย่างสมดุล


เมือง Kerikeri เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา ปลอดภัย อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางด้าน Sailing Academy สถาบันสอนการแล่นเรือใบ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่พร้อมต้อนรับผู้คนที่มาเที่ยว Bay of Islands  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของ Northland ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย


  รูปภาพของโรงเรียน Kerikeri High School         รายละเอียดของโรงเรียน Kerikeri High School  ทำลิงค์ไปที่บทความโรงเรียน

 

 

ที่พักและอาหาร

พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์
โรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวและที่พักอย่างเหมาะสมให้ตามความต้องการของนักเรียน โฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีว่าเป็นบ้านพักที่สะอาด ปลอดภัย และ มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

 • โฮมสเตย์บ้านพักละ 2 คน / แยก ชาย-หญิง / ห้องนอนเดี่ยว หรือ ห้องคู่
 • ที่พัก 2 คืนที่โอ๊คแลนด์ เป็นที่พักแบบโฮสเทลของนักศึกษา (ไม่รวมอาหาร) 
 • อาหาร 3 มื้อจัดให้โดยโฮมสเตย์  


การเดินทาง 

นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละบ้าน

 

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ นิวซีเเลนด์  มีนาคม 2020 

  ดาวโหลดโบร์ชัวร์ ซัมเมอร์ นิวซีเเลนด์ มีนาคม 2020

 

สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของเกาะเหนือ เที่ยวโอ๊คแลนด์ !!!

ขึ้นชมวิวเมืองโอ๊คแลนด์ที่ Sky Tower ช๊อปปิ้งของฝากที่ระลึกก่อนกลับบ้าน 
เรียนขี่ม้าที่ Equestrian Academy
เรียนการแล่นเรือใบที่ทะเลสาบ Manuwai
ผจญภัยโหนสลิงสุดมันส์ ที่ Whangarei Adventure Forest

ล่องเรือ Cream Boat Trip ที่ Bay of Islands เพื่อชมโขดหิน The Hole in the Rock ชมปลาโลมาแสนน่ารัก
ชมบ้านนกกีวี่สัตว์หายากที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ที่ Kiwi North Kiwi House
โชว์ตัดขนแกะและทัวร์ฟาร์มสุดน่ารัก Sheep World Bay of Islands : Cream Boat Trip

อ่าวที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดินแดนในฝัน ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังเป็นแหล่งสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีของชนพื้นเมืองเมารี และอารยธรรมตะวันตก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในเกาะเหนือ และติดอันดับที่ 12 จาก 115 แห่งทั่วโลก (จากนิตยสาร National Geographic) ล่องเรือชม The Hole in The Rock ที่ปลายแหลม Cape Brett สัมผัสกับความงามโดยการล่องเรือผ่านช่องหินขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เตอร์ พันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกที่สามารถพบได้ในน่านน้ำของนิวซีแลนด์เท่านั้น

ท่าเรือ Paihia Harbor, Bay of Islands

เป็นท่าเรือที่สุดแสนจะคึกคักด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวมากมายทั้งชาวต่างชาติและนิวซีแลนด์ พักผ่อนหย่อนใจ ว่ายน้ำที่ริมชายหาด Paihia Harbor เป็นจุดล่องเรือชมอ่าว Bay of Islands ที่แสนจะโด่งดังที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ มากมายด้วยร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารริมทะเล ร้านไอศครีม และของฝากที่ระลึก ชมฝูงแมวน้ำ หรือสิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ ระหว่างโขดหิน ชมปลาโลมาเฮกเตอร์  
Equestrian Academy

สนุกไปกับกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนขี่ม้า ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการบังคับม้า ให้เดิน วิ่ง กระโดด หรือจะเป็นการทำจินตลีลาบนหลังม้า เรียนรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับม้ามากขึ้น เช่น วิธีดูแลม้า การบังคับ และ อ่านนิสัยของม้าจากท่าทางที่แสดงออก 
   เรียนขี่ม้าเเละการบังคับม้า ไม่ยากไม่ง่าย เเถมยังสนุกอีกด้วย
Whangarei Adventure Forest

เปลี่ยนบรรยากาศเป็นการผจญภัยแสนสนุกในผืนป่าใหญ่ กับระดับความหวาดเสียว แบบไม่จำกัดอายุ เช่น การเดินไต่เชือก ชิงช้าโหนสลิง ข้ามกำแพงเชือก เดินข้ามสะพานแขวน รับรองความปลอดภัยเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำและสอนการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เล่นทุกคนอย่างเคร่งครัด
  ผจญภัยโหนสลิงสุดมันที่ Whangarei Adventure Forest
Sailing Lake Manuwai

สนุกไปกับกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการแล่นเรือใบ ในทะเลสาป มานูวาอิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่มาพร้อมความสดชื่น กับการแล่นเรือไปตามกระแสน้ำ ไปพร้อมกับครูผู้ฝึกทุกลำ เสริมทักษะใหม่ๆในการแล่นเรือใบ ที่นับว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่หา ไม่ได้ง่ายนัก 
  กิจกรรมเล่นเรือใบที่ทะเลสาบ Wanuwai อากาศสดชื่นลมพัดชิวว์ๆ
  Team Building เรียนเเล่นเรือใบ สุขใจกับท้องฟ้าใสๆอากาศดีๆ
Auckland City Tour & ขึ้น Sky Tower

เดินทางสู่เมืองที่ใหญ่ที่สุดและน่าอยู่ที่สุดในโลก เมืองโอ๊คแลนด์ ที่ได้ชื่อว่า The City of Sails มีประชากรต่อจำนวนเรือยอร์ชมากที่สุด ชมวิวที่ชั้นดาดฟ้า Sky Deck ที่ Sky Tower ที่เห็นวิวรอบทิศทางของเมืองโอ๊คแลนด์ แบบรอบทิศ 360 องศา ตื่นเต้นกับความสูงจากพื้นดินกว่า 220 เมตรและพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุให้เห็นวิวข้างล่างได้ ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทายได้จากที่นี่  
Sheep World Show and Farm Tour

เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสัตว์โลกขนปุยชื่อดังของนิวซีแลนด์ที่ฟาร์มสุดน่ารัก Sheep World and Farm Tour เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสัตว์โลกขนปุยชื่อดังของนิวซีแลนด์ ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมของสุนัขต้อนแกะ การคัดเลือกแกะเพื่อตัดขน พร้อมทั้งโชว์ตัดขนแกะแบบสดๆ ป้อนนมและสัมผัสแกะสุดน่ารัก

Kiwi North Kiwi House

ชมบ้านนกกีวี่ Kiwi North Kiwi House ชมสัตว์หายากที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ ในดินแดนที่มีแต่เวลากลางคืน ณ กีวี่นอร์ธ กีวี่เฮ้าส์ หรือบ้านนกกีวี่ ที่นี่จะถูกทำให้มืดเหมือนกลางคืนตลอดเวลา เพื่อให้เห็นภาพของนกกีวี่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติซึ่งโดยปกติแล้วกีวี่จะหาอาหารในเวลากลางคืนเท่านั้น เรียนร่วมชั้นกับบัดดี้ที่นิวซีแลนด์มันดีอย่างนี้นี่เอง#ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์


น้องตั้งประทับใจ #ซัมเมอร์นิวซีแลนด์เป็นพิเศษ
เพราะได้บัดดี้น่ารักแบบนี้นี่เอง

 

#ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ ที่ รร มัธยม Kerikeri High school ที่เขต Bay of Islands, NZ 

 

Alexis เป็นตัวแทนของนักเรียนไทยในการกล่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ #ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ 

 

เมื่อน้องอิงค์ถูกยิงคำถามรัวๆจากเพื่อนบัดดี้ เเล้วจะตอบยังไงดี #ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์

 

ฝาแฝดน้องเกรซน้องไกด์ ชอบอะไรตรงกันบ้างต้องตามไปดูกันเลย #ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์  

 

ความประทับใจน้องนุดี มีความสุขที่สุดกับ ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ Summer Camp New Zealand

 

บุ๊งบุ้ง โบนัส ก็คนเพื่อนเยอะนี่นา ช่วยไม่ได้จริงๆที่จะมีความสุขมากๆแบบนี้นะคะ #ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์  

 

น้องพุด น้องเอิน น้องมินนี่ 3 สาว ขอพ็อคเก็ตมันนี่เพิ่มอีกสักนิดนะคะ #ซัมเมอร์นิวซีเเลนด์ 


 
Powered by MakeWebEasy.com