สถาบันภาษาในนิวซีแลนด์

สถาบันภาษา Worldwide School of English เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์

สถาบัน UP Education ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ สามารถรับนักเรียนที่อายุ 13 ปีขึ้นไป

เรียนภาษาอังกฤษในนิวซีเเลนด์ กับ Kaplan International Languages NZ เมืองโอ๊คแลนด์ เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกแห่ง กับการเลือกเรียนภาษาอังกฤษของ Kaplan ทั่วโลก

Christchurch College of English (CCEL) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (University of Canterbury) เมืองไครสต์เชิร์ส เรียนต่อนิวซีเเลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีเเลนด์ เรียนต่อนิวซีเเลนด์

Powered by MakeWebEasy.com