สถาบันภาษาในนิวซีแลนด์

สถาบันภาษา Worldwide School of English เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์

สถาบัน UP Education ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ สามารถรับนักเรียนที่อายุ 13 ปีขึ้นไป

เรียนภาษากับ Kaplan International Colleges เมืองโอ๊คแลนด์ เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์

Christchurch College of English (CCEL) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (University of Canterbury) เมืองไครสต์เชิร์ส เรียนต่อนิวซีเเลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีเเลนด์ เรียนต่อนิวซีเเลนด์

Powered by MakeWebEasy.com