สถาบันภาษาในนิวซีแลนด์

สถาบันภาษา Worldwide School of English ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์

สถาบันภาษา UP Education ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ สามารถรับนักเรียนที่อายุ 13 ปีขึ้นไป

เรียนภาษากับ Kaplan International Colleges เมือง โอ๊คแลนด์

Christchurch College of English (CCEL) เมืองโอ๊คแลนด์ เเละเมืองไครสต์เชิร์ส เรียนต่อนิวซีเเลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีเเลนด์ เรียนต่อนิวซีเเลนด์

Powered by MakeWebEasy.com