วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในจีน

Sino-British College (SBC) เป็นวิทยาลัยนานาชาติที่ก่อตั้งโดย มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - University of Shanghai for Science and Technology (USST) โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน (MoE) USST เป็นมหาวิทยาลัยในจีนเพียงแห่งเดียว และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรทางตอนเหนือของอังกฤษ 9 แห่ง จากในกลุ่ม NCUK

Nankai University มหาวิทยาลัยนานไค เมืองเทียนจิน นานไคเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์สอนเป็นภาคภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศจีนและในระดับนานาชาติ

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) หรือชื่อย่อว่า “ตงฉ่าย” เมืองต้าเหลียน เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดทั้งหลักสูตร

Powered by MakeWebEasy.com