วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในจีน

สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเท่าไร แจกแจงค่าใช้จ่ายของชีวิตในมหาวิทยาลัยทุกด้านเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทุกอย่าง  ค่าเทอม เมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกาการศึกษาในประเทศจีนมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก แม้ว่าจะยังคงแพงกว่าบางประเทศในยุโรป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาและสาขาวิชานักศึกษาสามารถคาดหวังว่าจะจ่ายระหว่าง 11,480 ถึง 20,880 หยวนต่อปีการศึกษา 

สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเท่าไร แจกแจงค่าใช้จ่ายของชีวิตในมหาวิทยาลัยทุกด้านเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทุกอย่าง  ค่าเทอม เมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกาการศึกษาในประเทศจีนมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก แม้ว่าจะยังคงแพงกว่าบางประเทศในยุโรป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาและสาขาวิชานักศึกษาสามารถคาดหวังว่าจะจ่ายระหว่าง 11,480 ถึง 20,880 หยวนต่อปีการศึกษา 

ระบบการศึกษาของจีนถือเป็นระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนักเรียนที่ศึกษาอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาของจีนนั้นคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 20 จากทั่วโลก รัฐบาลจีนจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมาก เหนือกว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ ตั้งแต่ปี 1986 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีพร้อมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาแก่นักเรียนจีน โดยในปัจจุบัน คาดว่าจะมีประชากรราวร้อยละ 93 ของประชากรทั่วประเทศที่จบการศึกษาภาคบังคับนี้ นอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับและภาคเอกชนมีบทบาทในการลงทุนหรือการบริหารจัดการการศึกษาอีกด้วย

Sino-British College (SBC) เป็นวิทยาลัยนานาชาติที่ก่อตั้งโดย มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - University of Shanghai for Science and Technology (USST) โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน (MoE) USST เป็นมหาวิทยาลัยในจีนเพียงแห่งเดียว และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรทางตอนเหนือของอังกฤษ 9 แห่ง จากในกลุ่ม NCUK

Nankai University มหาวิทยาลัยนานไค เมืองเทียนจิน นานไคเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์สอนเป็นภาคภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศจีนและในระดับนานาชาติ

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) หรือชื่อย่อว่า “ตงฉ่าย” เมืองต้าเหลียน เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดทั้งหลักสูตร

Powered by MakeWebEasy.com