Westminster International College (WIC)

Last updated: 21 ม.ค. 2564  |  1065 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อมาเลเซีย_Westminster_International_College_Malaysia


Westminster International College (WIC) 

เมือง กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 
เรียนภาษาที่มาเลเซีย เรียนปริญญาตรีมาเลเซีย เรียนปริญญาโท


แนะนำสถาบันการศึกษา


Westminster International College (WIC)

สถาบัน Westminster International College (WIC) เป็นสถาบันในเครือของ London School of Commerce Group of Colleges (LSC) ที่มีชื่อเสียงของลอนดอน ประเทศอังกฤษ เเละในฐานะที่เป็นสถาบันในเครือของ LSC ดังนั้นหลักสูตรของสถาบัน จึงได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วสหราชอาณาจักร โดยนักเรียนจะได้รับวุฒิปริญญาจาก Cardiff Metropolitan University ในประเทศอังกฤษ

จุดมุ่งหมายของสถาบัน สถาบัน Westminster International College (WIC) คือการช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของการศึกษาที่มีคุณภาพสูง โดยที่เสียค่าใช้จ่ายในราคาที่ไม่แพงมากนัก หลักสูตรของสถาบันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีโครงสร้างการสอนที่ดี และมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนและมีความคิดในเชิงวิเคราะห์มากขึ้น 

นอกจากนี้ทางสถาบันได้รับการรับรองมาตราฐานอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) และคณะกรรมการแห่งชาติจากประเทศมาเลเซีย (National Accreditation Board in Malaysia)


วิทยาเขตเเละที่ตั้ง
สถาบัน Westminster International College ตั้งอยู่ในเขตโซนการศึกษาใน เขต Subang Jaya รัฐ Selangor ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประมาณ 20 นาที

สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้า ในโซนนั้นเเวดล้อมด้วยสถาบันการศึกษามากมาย อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า  ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากมาย


หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย  (Pre-sessional English)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะเข้าไปเรียนในระดับปริญญา โดยก่อนเริ่มเรียนนักเรียนจะต้องทำการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้ประเมินความรู้และระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียน ซึ่งหลังจากที่ผลทดสอบออกมาแล้วนักเรียนจะได้รับการประเมินช่วงระยะเวลาที่นักเรียนควรลงเรียนในหลักสูตรนี้ โดยระดับของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • Intermediate Recommended Entry Level: IELTS 4.5
 • Upper Intermediate Recommended Entry Level: IELTS 5.0
 • Advanced Recommended Entry Level: IELTS 5.5


ระยะเวลาในการเรียน
 สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษจะใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 4 - 12 เดือน
  
หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย Foundation

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครตรงเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิ A-Level หรือไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าระดับมัธยมปลายๆตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้นๆ 

โดยนักเรียนจำเป็นต้องลงเรียนในหลักสูตร Foundation เป็นระยะเวลา 3 เทอม ก่อนที่จะโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร Foundation จะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับหลักสูตรทางวิชาการ ก่อนที่จะพบเจอความเข้มข้นทางวิชาการในระดับวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวการเรียนในระดับปริญญาได้ง่ายขึ้น

ระยะเวลาในการเรียน สำหรับหลักสูตร Foundation จะใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 12 เดือน

ข้อกำหนด

 1. นักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป
 2. คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป
 3. ต้องจบ O-Level อย่างน้อย 5 ตัว หรือคุณสมบัติเทียบเท่าอื่น ๆ


หลักสูตรปริญญาตรีเเบบ 2 + 1 Year สาขา BA (Hons) Business Studies

หลักสูตรปริญญา Business Studies ของสถาบัน Westminster International College ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวในฐานะผู้บริหารในอนาคต ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของการค้า อุตสาหกรรม และการบริหารองค์กร โดยหลักสูตรนี้ในการเรียน 5 ภาคการศึกษาแรก นักเรียนจะเรียนอยู่ที่สถาบัน Westminster ที่ประเทศมาเลเซีย จากนั้นในปีสุดท้ายนักเรียนจะเรียนที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย Cardiff Metropolitan University  ของประเทศอังกฤษ โดยวุฒิปริญญาที่นักเรียนจะได้รับเป็นวุฒิที่ได้รับจาก Cardiff Metropolitan University

ระยะเวลาในการเรียน ระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีใช้เวลาทั้งหมด 3 ปี โดยปี 1-2 เรียนที่มาเลเซีย ส่วนปีสุดท้ายนักเรียนจะเรียนที่ประเทศอังกฤษ
ข้อกำหนด     

 1. นักเรียนมีอายุไม่ต่ำว่า 18 ปี
 2. คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป
 3. ได้รับวุฒิการศึกษา A-Levels หรือ STPM


ระบบปริญญาตรีเเบบ 3 + 0 Year สาขา BA (Hons) Business Studies

หลักสูตรปริญญา Business Studies ของสถาบัน Westminster International College ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ ในฐานะผู้บริหารในอนาคต ซึ่งจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของการค้า อุตสาหกรรม และการบริหารองค์กร ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกันระหว่างสถาบัน Westminster International College และ Cardiff Metropolitan University ของประเทศอังกฤษ โดยวุฒิปริญญาที่นักเรียนจะได้รับเป็นวุฒิที่ได้รับจาก Cardiff Metropolitan University
  
ระยะเวลาในการเรียน ระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3 ปี ที่ประเทศมาเลเซีย
ข้อกำหนด      

 1. นักเรียนมีอายุไม่ต่ำว่า 18 ปี
 2. คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป
 3. ได้รับวุฒิการศึกษา A-Levels หรือ STPM


Part-time MBA for Executives
 

หลักสูตร MBA แบบ Part-time สำหรับผู้บริหารนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจที่กำลังมองหาหลักสูตรในการเรียนในด้านการจัดการธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้การทำงานในโลกธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โปรแกรมการสอนได้รับการออกแบบมาให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อตัวนักเรียน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หลักสูตรนี้จะทำการสอนแบบ Part-time โดยจะให้นักเรียนทำการเข้าร่วมในการเรียนทุก ๆ 6-8 สัปดาห์ และทางสถาบันจะจัดเตรียมความพร้อมในการศึกษาให้มีความเหมาะสมในแต่ละบุคคล โดยหลักสูตร MBA จะประกอบด้วยรายวิชาในการเรียนจำนวนหนึ่งร่วมกับการทำโปรเจคหลัก โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้จะทำการเรียนในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้นักเรียนยังมีตัวเลือกพิเศษสำหรับในการเรียนภาคการสุดท้าย โดยนักเรียนสามารถที่จะโอนหน่วยกิตไปเรียนในแคมปัสอื่น ๆ ของ LSC ได้ทั้งในเอเชีย ยุโรป และลอนดอน วุฒิ MBA ที่นักเรียนจะได้รับเป็นวุฒิที่ได้รับจาก Cardiff Metropolitan University
  
ระยะเวลาในการเรียน หลักสูตร Part-time ใช้ระยะเวลาในการเรียน 18-24 เดือน
ข้อกำหนด

 1. อายุขั้นต่ำ 21 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรอง และมีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 3. มีคะแนนสอบรวมในการ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 โดยคะแนนในแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
  สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน TOELF คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 72 คะแนน โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำในแต่ส่วนไว้ดังนี้
  • Speaking ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • Writing ไม่ต่ำกว่า 17 คะแนน
  • Reading ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน
  • Listening ไม่ต่ำกว่า 17 คะแนน


ปริญญาโท สาขา Master of Business Administration (MBA)

หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรการศึกษาธุรกิจที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล โดยหลักสูตรของทางสถาบันได้มีการรวบรวมวิชาการในด้านต่างๆ รวมไปถึงทฤษฎีในการบริหารการจัดการไว้อย่างเข้มข้น ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้นักเรียนที่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้รับความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับหน้าที่การงานของตนเองได้ 

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจมักจะเป็นหลักสูตรที่ดึงดูดผู้คนจากหลากหลายสาขาทางวิชาการ โดยหลักสูตร MBA จะประกอบไปด้วยการเรียนการสอนทางวิชาการ และการทำวิทยานิพนธ์ร่วมกัน แกนหลักของหลักสูตร MBA ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำให้นักเรียนให้รู้จักองค์ประกอบที่หลากหลายของธุรกิจ เช่น บัญชี, การเงิน, การตลาด, การบริการจัดการทรัพยากรบุคคล, การบริหารเชิงกลยุทธ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการศึกษาในระดับ MBA นี้จะช่วยเพิ่มโอกาส และพัฒนาคุณภาพในการทำงานของนักเรียน เพราะเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก 

โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้จะทำการเรียนภายในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้นักเรียนยังมีตัวเลือกพิเศษสำหรับในการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย โดยนักเรียนสามารถที่จะโอนหน่วยกิตไปเรียนในแคมปัสอื่น ๆ ของ LSC ได้ทั้งในเอเชีย ยุโรป และลอนดอน
  
ระยะเวลาในการศึกษา หลักสูตร Master of Business Administration (MBA) 12 เดือน

ข้อกำหนด

 1. อายุขั้นต่ำ 21 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรอง และมีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 3. มีคะแนนสอบรวมในการ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 โดยคะแนนในแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
  สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน TOELF คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 72 คะแนน โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำในแต่ส่วนไว้ดังนี้
  • Speaking ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • Writing ไม่ต่ำกว่า 17 คะแนน
  • Reading ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน
  • Listening ไม่ต่ำกว่า 17 คะแนน

รายละเอียดที่พัก

อพาต์เมนต์
สถาบันมีห้องพักที่เป็นอพาร์ทเม้นท์คอนโดมิเนี่ยม ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถาบันที่สามารถเดินถึงได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและเฟอร์นิเจอร์ครบครัน สะอาดเเละปลอดภัย มีเครื่องปรับอากาศ ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า เครื่องกรองน้ำ กาต้มน้ำไฟฟ้า และการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ หนึ่งยูนิตมี 4-5 ห้องพัก แชร์ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ และห้องครัวด้วยกัน 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้