Ozford Melbourne Australia

Last updated: 18 ต.ค. 2565  |  1353 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อออสเตรเลีย_เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย_Ozford_college_Melbourne_australia

สถาบัน Ozford Melbourne Australia 
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนมัธยม เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญา
เมือง เมลเบิร์น ออสเตรเลีย 


แนะนำสถาบันการศึกษา


สถาบัน Ozford Melbourne Australia  ถือว่าได้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่งของออสเตรเลีย และมีนักเรียนที่เข้าร่วมรับการศึกษาจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นเองหรือมาจากประเทศต่างๆจากทั่วโลก

สถาบัน Ozford Melbourne Australia  เป็นสถาบันการศึกษาที่ใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสมากมายที่สามารถเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการในด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษต่างๆ
  
สถาบันมุ่งมั่นที่จะทำพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนของเรา เพิ่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นประสบผลสำเร็จทางการศึกษาตามที่ได้คาดหวังไว้  เราไม่เพียงเห็นความสำคัญของการศึกษาทางวิชาการเท่านั้น แต่ทางสถาบันของเรายังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักเรียนอีกด้วย สถาบันมุ่งเน้นอยู่ในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนักเรียนทุกคนที่ได้ศึกษาอยู่นี่ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
  
สถาบัน Ozford Melbourne Australia มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความหลากหลายทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบและความถนัดของตนเองได้ ซึ่งทำให้มีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น
  
ภายในสถาบัน Ozford Melbourne Australia นั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักเรียนที่ยอดเยี่ยม อาทิ ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาหาข้อมูล รวมถึงการตกแต่งห้องที่ทันสมัยและน่าอยู่เหมาะแก่เรียนรู้ จึงเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักเรียนของเราที่เข้ารับการศึกษาที่นี่ได้เป็นอย่างดี

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง

 

 

 

สถาบัน Ozford Melbourne Australia ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ รัฐวิคตอเรีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลียเป็นสถานที่ที่สวยงามและปลอดภัยในการศึกษา

เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่มากมาย เช่น ร้านอาหารและระบบการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สะดวกในการเดินทางและใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระพร้อมกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตไปด้วยในตัว


หลักสูตรที่เปิดสอน


สถาบัน Ozford Melbourne Australia มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งหลักสูตรของเรานั้นได้จัดทำขึ้นอย่างมีมาตรฐานและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนได้อย่างแน่นอน

หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน


Higher Education in Australia
Master of Business Administration (MBA)
Master of Professional Accounting (MPA)
Graduate Diploma in Management
Graduate Certificate in Management
Bachelor of Business (Accounting)
Bachelor of Business
Diploma of Business

High School in Melbourne
Year 10 High School Program
Victorian Certificate of Education (VCE)

English Language Centre
General English
English for Academic Purposes (EAP)
English for Secondary School Preparation (ESSP)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร General English เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป
หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเองจะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม การเรียนวิชาเลือกก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ตามความสนใจ

วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาเรียน: 10-40 สัปดาห์
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 15-18 คน
กำหนดระดับภาษา:  ตั้งแต่ Beginner เป็นต้นไป
  
English for Academic Purposes (EAP)  หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
จะเป็นการเน้นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นนั้นนักเรียนต้องได้รับการเรียนการสอนที่มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนให้ความสนใจมากกว่าทักษะอื่นด้วย เช่น ถ้านักเรียนสนใจด้านการพูด ทางโรงเรียนของเราก็จะเน้นเรื่องการพูดให้กับนักเรียนมากชึ้น ไม่เพียงเท่านั้นนักเรียนจะยังได้รับการเรียนการสอนเรื่อง ไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางคณาจารย์ของเราได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีให้นักเรียน สามรถเรียนรู้ และสนุกไปกับมันได้อย่างง่ายดาย

วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาเรียน: 10-24 สัปดาห์
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 15 คน 
กำหนดระดับภาษา: ขั้นต่ำที่ Level 3 หรือ IELTS 5.5

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลีย เรียนทั้งหมด 20 สัปดาห์ ชั้นเรียนมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะและทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติเพื่อการศึกษาเชิงวิชาการ ซึ่งนำเสนอในบทเรียนตามหัวข้อประจำสัปดาห์ ธีมของบทเรียนจะให้คำศัพท์ที่จำเป็นแก่นักเรียนในการมีส่วนร่วมในการสร้างบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน  ในระหว่างสัปดาห์ นักเรียนฝึกทักษะทั้งสี่ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ตลอดจนไวยากรณ์ ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ โปรแกรมนี้ยังรวมถึงช่วงของการบุกรุกที่น่าตื่นเต้นและให้ข้อมูล การทัศนศึกษา และเซสชั่นภาษาอังกฤษแบบไดนามิก

วันที่เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
ระยะเวลาเรียน: 10-40 สัปดาห์
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 15-18 คน
กำหนดระดับภาษา:  ตั้งแต่ Beginner เป็นต้นไป 

รายละเอียดที่พัก

สถาบันให้บริการจัดหาที่พักอาศัยให้กับนักเรียน โดยที่ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกที่พัก เเบบโฮมสเตย์ หรือ อพาร์ทเม้นท์ / Hostel ได้ ซึ่งราคาก็แตกต่างกันออกไป  โดยสามารถเลือกได้ทั้งแบบห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ หากต้องการห้องคู่ นักเรียนจะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติที่เพศเดียวกันและอายุไล่เลี่ยกัน เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษได้ตลอดทุกเวลา


โฮมสเตย์หรือโฮสแฟมิลี พักครอบครัวชาวออสเตรเลีย  
โฮมสเตย์จะจัดหาอาหารมื้อเช้าและมื้อค่ำไว้ให้ (ยกเว้นต้องการแบบไม่รวมอาหารทุกมื้อ) ครอบครัวของโฮมสเตย์ซึ่งให้การดูแลนักเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหาครอบครัวให้  ตามความต้องการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล โฮมสเตย์ส่วนมากมีความทุ่มเท และมีประสบการณ์ในการให้การดูแลนักเรียนต่างชาติมายาวนาน แแต่ละครอบครัวได้รับการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างพิถีพิถันจากทางสถาบัน รวมถึงมีการตรวจประวัติคดีต่างๆของครอบครัวโฮมสเตย์นั้นๆแล้ว 

ที่พักเเบบโฮมสเตย์หรือโฮสแฟมิลี นักเรียนจะต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ  รถประจำทาง เพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-50 นาที 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้