รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. ปี 2564

Last updated: 11 มิ.ย. 2564  |  1776 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. ปี 2564

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผู้สมัครสอบฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. แล้ว 
ข้อมูลอัพเดท มิถุนายน 2564 

สหราชอาณาจักร

1.1 เนติบัณฑิตอังกฤษ

1.2 Bournemouth University
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property Law

1.3 BPP University
- Master of Laws in International Business Law

1.4 Brunel University
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Intellectual Property Law

1.5 King’s College London
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International Business Law,
- Master of Laws in Transnational Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Tax Law
- Master of Laws in International Tax Law
- Master of Laws in Intellectual Property Law
- Master of Law in Intellectual Property and Information Law
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in International Financial Law,

1.6 London School of Economics and Political Science
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation,
- Master of Laws in International Business Law,
- Master of Laws in Corporate and Commercial Law,
- Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Taxation
- Master of Laws in Intellectual Property Law
- Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

1.7 Middlesex University
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International Business Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Employment Law

1.8 Nottingham Trent University
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Trade Law

1.9 Oxford Brookes University
- Master of Laws in International Law,

1.10  Queen Mary University of London)
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International Business Law,
- Master of Laws in Banking and Finance Law,
- Master of Laws in Commercial and Corporate Law,
- Master of Laws in Computer and Communications,
- Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution,
- Master of Laws in Insurance Law,
- Master of Laws in Media Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Tax Law
- Master of Laws in Intellectual Property Law
- Master of Laws in Environmental Law

1.11 School of Oriental and African Studies (SOAS)
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in Banking Law,
- Master of Laws in Banking and Financial Law,
- Master of Laws in International Economic Law

1.12 Swansea University
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Maritime Law

1.13 University of Aberdeen
- Master of Laws in International Law,
- Master of Laws (General Law),
- Master of Laws in Oil and Gas Law,
- Master of Laws (Criminal Justice),
- Master of Laws in Commercial Law,
- Master of Laws in Criminal Justice and Criminology,
- Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights,
- Master of Laws Private International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property Law
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in International Commercial Law with Professional Skills
- Master of Laws in Energy and Environmental Law

1.14 University of Birmingham
- ปริญญาเอกทางกฎหมาย

1.15 University of Bristol
- Bachelor of Laws
- Master of Laws in Commercial Law,
- Master of Laws in International Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Maritime Law

1.16 University of Cambridge
- Bachelor of Arts (Law Tripos) , (หลักสูตร 3 ปี)
- Master of Laws (LL.M.,)

1.17 University College London
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International Banking and Finance,
- Master of Laws in International Business Law,
- Master of Laws in Criminal Justice, Family and Social Justice

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Family and Children Law
- Master of Laws in Intellectual Property Law
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in Maritime Law
- Master of Laws in International Banking and Finance

1.18 University of Dundee
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in Environmental Law

1.19 University of Durham
- Bachelor of Laws
- Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Trade and Commercial Law

1.20 University of East Anglia
- Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial and Business Law
- Master of Laws in International Trade Law
- Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

1.21 University of Edinburgh
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in Competition Law and Innovation,
- Master of Laws in Innovation, Technology and the Law,
- Master of Laws in Commercial Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property Law
- Master of Laws in Global Environment and Climate Law
(กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)
- Master of Laws in International Banking Law and Finance

1.22 University of Exeter
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial Law

1.23 University of Essex
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce,
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต. รับรองแล้ว)
- Master of Laws in Internet Law,
- Doctor of Philosophy in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in International Commercial and Business Law
- Master of Laws in International Trade Law

1.24 University of Glasgow
- Master of Laws in Corporate and Financial Law,
- Master of Laws in International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy
- Master of Laws in International Commercial Law

1.25 University of Huddersfield
- Master of Laws in International Law,

1.26 University of Kent
- Master of Laws in Human Rights,
- Master of Laws in Criminal Justice
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in Criminal Justice Law)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in International Environmental Law
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Environmental Law and Policy)
- Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights
- Master of Laws in Intellectual Property
- Master of Laws in Intellectual Property with International Commercial Law

1.27 University of Leeds
- Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society,
- Master of Laws in International Business Law,
- Master of Laws in International Law,
- Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice,
- Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study, ปริญญาเอกทางกฎหมาย

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property Law
- Master of Laws in International Trade Law
- Master of Laws in International Insolvency Law

1.28 University of Leicester
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial Law

1.29 University of Liverpool
- Master of Laws in International Business Law,
- Master of Laws (LL.M.,)

1.30 University of London
- Master of Laws (LL.M.,)
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property Law

1.31 University of Manchester
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International Financial Law,
- Master of Laws in International Business Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Tax Law
- Master of Laws in Intellectual Property
- Master of Laws in International Business and Commercial Law
- Master of Laws in International Trade Transactions

1.32 University of Newcastle Upon Tyn
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

1.33 University of Nottingham
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International Law,
- Master of Laws in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in Maritime Law
- Master of Laws in Environmental Law
- Master of Laws in International Trade and Commercial Law
- Master of Laws in International Trade and Commercial Law

1.34 University Of Northumbria
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Trade Law

1.35 University of Oxford
- M.A. ทางกฎหมาย,
- Majister Juris,

1.36 University of Reading
- Master of Laws in International Law,
- Master of Laws in International Corporate Finance

1.37 University of Southampton
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Maritime Law

1.38 University of Strathclyde
- Master of Laws
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Economic Law
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Commercial Law)

1.39 University of Sunderland
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Human Rights

1.40 University of Sussex
- Master of Laws in International Financial Law,
- Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law,
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Commercial Law
- Master of Laws in International Trade Law

1.41 University of the West of England, Bristol
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Trade and Economic Law

1.42 University of Wales
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs

1.43 University of Warwick
- Bachelor of Laws (LL.B.)
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International Economic Law,

นิวซีแลนด์

1  University of Auckland
- Master of Laws in Public Law,
- Master of Laws in Litigation and Dispute Resolution,

แคนาดา

1 McGill University
- Master of Laws (LL.M.,)

2 York University
- Master of Laws in International Business Law

ออสเตรเลีย

1 Australian National University
- Master of Law (LLM)

2 Bond University
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in International Trade Law

3 Deakin University
- Master of Laws (LL.M.,)

4 Macquarie University
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in Commercial Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of International Trade and Commerce Law
- Master of Laws in International Environmental Law

5 Monash University
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International and Comparative Law,
- Master of Laws in Commercial Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in Intellectual Property and Communications Law)

6 Queensland University of Technology
- Master of Laws in Commercial Law,
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property Law

7 University of Adelaide
- Master of Laws (LL.M.,)

8 University of Canberra
- Master of Laws (LL.M.,)

9 University of Melbourne
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in Commercial Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Intellectual Property Law
- Master of Laws in Tax Law
- Master of Tax

10 University of New South Wales
- Master of Laws (LL.M.,)
- Master of Laws in International Law,
- Master of Laws in Criminal Justice and Criminology,
- Master of Laws in International Business and Economic Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Laws in Environmental Law

11  University of Queensland
- Master of Laws in International Economics and Finance Law,
- Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Law in the Field of International Trade

12 University of Sydney
- Master of Laws in Environmental Planning Law,
- Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
- Master of Labour Law and Relations”

13 University of Technology Sydney
- Master of Laws

14 University of Western Sydney
- Master of Business Law,


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้