โรงเรียนมัธยมศึกษาในมาเลเซีย

โรงเรียนประจำเอกชน Tenby Schools มาเลเซีย เเบบมีหอพัก เมือง Ipoh เมืองหลวงของรัฐเปรัค เป็นโรงเรียนเอกชน นานาชาติ แบบมีหอพักในตัว ต้อนรับนักเรียน อายุ 7 -18 ปี สำหรับนักเรียนที่สามารถพักหอพัก ต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป

โรงเรียนเอกชน นานาชาติซิตี้ฮาร์เบอร์ แบบมีหอพักในตัว City Harbor International School (CHIS) เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาระดับพรีเมียม เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เข้ามาเปิดวิทยาเขตในประเทศมาเลเซีย หรือ เรียกกันว่า ‘offshore campus’ โดยที่สามารถเปิดรับทั้งนักศึกษาต่างชาติ และ นักศึกษามาเลเซียเข้าเรียนได้ หลักสูตรการเรียนการสอนใช้มาตรฐานเดียวกับสถาบันในประเทศแม่ และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ จึงเริ่มได้รับรับความนิยมจากนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากประโยชน์ค่าเรียน และค่าครองชีพที่ถูกกว่าเดินทางไปเรียนต่อในประเทศนั้นๆโดยตรง

โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เรียนระบบแคนาดา เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรใน Grades 7 ถึง 11 จากกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดา สำหรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนระบบแคนาดา มีหอพักนักเรียนในตัว

Epsom College Malaysia โรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย เเบบประจำ เรียนระบบอังกฤษ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Powered by MakeWebEasy.com