LVS Ascot School

Last updated: 2021-05-14  |  350 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงเรียนประจำอังกฤษ_LVS_Ascot_London_School

LVS Ascot School  
โรงเรียนประจำใรอังกฤษ เขต Ascot เมือง ลอนดอนแนะนำสถาบันการศึกษา

โรงเรียนประจำ LVS Ascot  (The Licensed Victuallers School)
โรงเรียนประจำ LVS Ascot School เป็นโรงเรียนสหศึกษา Ascot เขต Berkshire ประเทศอังกฤษ  โรงเรียนอยู่ใกล้กับลอนดอน และห่างจาก Royal Windsor เพียง 4 ไมล์และห่างจาก สนามบิน London Heathrow เพียง 20 นาที

โรงเรียนมีนักเรียนกว่า 900 คน มีทั้งเรียนท้องถิ่นจากเขต Surrey และ ลอนดอนเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนท้องถิ่นต่อนักเรียนต่างชาติที่ 95:5 หรือประมาณ 50 คน สามารถรับนักเรียนประจำได้ที่ 200 คน  มีหอพักสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุ 7 ปีขึ้นไป 
 
โรงเรียนประจำ LVS Ascot (The Licensed Victuallers School) เป็นโรงเรียนที่รวบรวมนักเรียนความสามารถทุกแขนง มีทั้งแผนกประถมและมัธยมที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางและเป็นพื้นที่สีเขียว
มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทั้งใน LVS Ascot Junior และ LVS Ascot Senior Schools นักเรียนที่เป็น Day School และนักเรียนประจำ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรร่วมได้หลากหลาย

โรงเรียนมีผลงานโดดเด่น ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ และด้านการแสดง พร้อมนำเสนอหลักสูตรที่ท้าทายด้วยกิจกรรมหลักสูตรร่วมที่หลากหลาย

การดูแลอภิบาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ LVS Ascot ในแผนก LVS Ascot Senior Schools นักเรียนจะถูกจัดสรรให้เข้าร่วมโปรแกรมของหอพัก มีครูประจำหอพัก House Master และ Mistresses ที่สนับสนุนโดยทีมงานอาจารย์ผู้สอนและดูแลทางด้านสวัสดิการและการพัฒนาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ส่วนแผนกนักเรียน LVS Ascot Junior จะดูแลเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา


วิทยาเขตเเละที่ตั้ง
โรงเรียนอยู่ใกล้กับลอนดอน และห่างจาก Royal Windsor เพียง 4 ไมล์และห่างจาก สนามบิน London Heathrow เพียง 20 นาที


หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดรับนักเรียนต่างชาติเป็นนักเรียนประจำสำหรับ Year 7-13ภาคการศึกษา
1 ปีการศึกษาประกอบไปด้วย 3 เทอมได้แก่

  1. AUTUMN TERM September - December
  2. SPRING TERM January – April
  3. SUMMER TERM April – July


รายละเอียดที่พัก

หอพักนักเรียน
โรงเรียนประจำ LVS Ascot School  มีหอพักที่ยอดเยี่ยม สำหรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เรียนแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หรือ Sixth Form ภายในสถานที่ที่ทันสมัย สะดวกสบายและกว้างขวาง ใน Ascot, Berkshire โรงเรียนอยู่ใกล้กับวินด์เซอร์และสามารถเดินทางไปสนามบิน London, Heathrow และ Gatwick ได้อย่างง่ายดาย 


มีหอพักสำหรับนักเรียน 200 คน กับ 4 หอพักแยกชาย หญิง ซึ่งแต่ละห้องมีบรรยากาศเป็นของตัวเองและทีมงานที่เอาใจใส่พนักงานทุกคนในรั้ววิทยาเขตเดียวกัน
 
จุดมุ่งหมายของการอยู่หอพักประจำที่ LVS Ascot คือการพัฒนาบุคคลทั้งในด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาศีลธรรมทั้งในด้านสังคมและอารมณ์ ในบรรยากาศที่ให้กำลังใจในเชิงบวก ด้วยห้องพักอันทันสมัย พร้อมกับทีมงานที่ดูแลอย่างใกล้ชิดที่ได้รับการสนับสนุนจากรองหัวหน้าฝ่ายอภิบาลอยู่ให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน

มีกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมนอกสถานที่มากมายที่ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในช่วงเย็นและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ LVS Ascot Boarding มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเน้นการศึกษาและการพัฒนาความมั่นใจของนักเรียนในอนาคต

ส่วนอาจารย์ประจำหอพัก (houseparents) ของเราจะได้รับการสนับสนุนจากทีมคณาจารย์ประจำโรงเรียน และทีมแพทย์ประจำโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนประจำสารพัดอย่างสมำเสมอในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงการจัดท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์และการท่องเที่ยวแบบ ไป-กลับในวันเดียวกัน ซึ่งอาจารย์หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำผู้มีประสบการณ์จะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com