Queen Elthelburga's Collegiate

Last updated: 17 พ.ค. 2564  |  1921 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่ออังกฤษ_โรงเรียนประจำอังกฤษ_เรียนมัธยมอังกฤษ_Queen_Ethelburga_s_Collegiate

 Queen Ethelburga's Collegiate
โรงเรียนประจำอังกฤษ เมือง ยอร์ค


แนะนำสถาบันการศึกษา

โรงเรียนประจำอังกฤษ Queen Elthelburga's Collegiate 
โรงเรียนประจำอังกฤษ Queen Elthelburga's Collegiate 
 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีประวัติดีเด่นด้านวิชาการของสหราชอาณาจักร  98% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  
Queen Ethelburga’s Collegiate ก่อตั้งในปี 1912 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีคุณภาพการสอนเป็นอันดับ 1 ในทางตอนเหนือของอังกฤษ และประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการมากที่สุดในอังกฤษ เป็นโรงเรียนที่รู้จักกันมากที่สุดทั้งในหมู่นักเรียนอังกฤษและนักเรียนจากต่างประเทศ ในแง่ของการให้การศึกษาที่เป็นเลิศ ความเอาใจใส่นักเรียน และมีความเป็นกันเอง ความมุ่งหวังของโรงเรียนเน้นชั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักเรียนเพลิดเพลินกับการศึกษาและมุ่งไปสู่โลกอาชีพอย่างประสบความสำเร็จ โดยวัดจากจากคะแนนเฉลี่ย UCAS A-Level ของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด

นอกจากการให้การสอนที่มีคุณภาพแก่นักเรียนแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมและการใช้ชีวิตด้วย โรงเรียนมีรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ The Kindergarten, Chapter House รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 – 11 ปี ส่วน Queen Ethelburga’s รับเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 11 – 21 ปี ด้วยคุณภาพการสอนที่สูง ประมาณ 98% ของนักเรียนที่จบไปสามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอังกฤษได้ 

ที่วิทยาลัย Queen Ethelburga’s เราพยายามให้จำนวนเด็กอังกฤษกับเด็กต่างชาติมีความสมดุลกัน ในบางชั้นจำนวนเด็กอังกฤษจะเป็นสัดส่วน 3/4 ในขณะที่มีจำนวนเด็กต่างชาติเพียง 1/4 ในขณะเดียวกันบางชั้นจะมีสัดส่วนนักเรียนอังกฤษต่อนักเรียนต่างชาติเป็นครึ่งต่อครึ่ง ความตั้งใจที่จะรักษาสมดุลนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย จำนวนนักเรียนอังกฤษมีมากพอที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านได้รับประโยชน์เต็มที่จากการมาเรียนที่อังกฤษ ขณะเดียวกันก็มีนักเรียนจากประเทศเดียวกับบุตรของท่านด้วย ทำให้เด็กไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเพียงลำพัง วิทยาลัย Queen Ethelburga’s มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ การเป็นทางเลือกแรกที่ผู้ปกครองหลายคนเลือกที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่บุตรหลานของตน ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดแรงดลใจที่เหมาะแก่นักเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง  

ผู้ปกครองของนักเรียนจากทั่วโลกที่ศึกษาอยู่ที่ Queen Ethelburga's มีทั้งนักธุรกิจ นักการทูตราชวงศ์ นักการเมือง นักกฎหมาย แพทย์ ผู้นำประเทศ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงและนายทหาร เมื่อเด็กทุกคนได้มาอยู่ร่วมกัน เกิดมิตรภาพที่ยั่งยืนตลอดไป มีการติดต่อพบปะกันอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนเช่นนี้มีอิทธิพลและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในภายภาคหน้า
  
ทันทีที่ท่านมาถึงวิทยาลัย Queen Ethelburga’s ท่านจะรู้สึกได้ว่าที่นี่พิเศษ เป็นกันเอง และแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ในทางที่ดีกว่า บรรยากาศในโรงเรียนดีเยี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและคุณภาพดีอย่างที่โรงเรียนอื่นยากจะเทียบ นักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างกล่าวถึงความทุ่มเทที่เรามอบให้ เจ้าหน้าที่ที่อุทิศตนดูแล และความสมบูรณ์ในแบบของการศึกษาที่เราจัดให้
 
ผลการสอบที่ดี หมายความว่าวิทยาลัย Queen Ethelburga’s มีประวัติที่น่าชื่นชม โดยติดอันดับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่าน GCSE และ A-Level เป็นจำนวนมากที่สุดของหนังสือพิมพ์ Sunday
Times ด้วย เรามีเป้าหมายที่จะให้การศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนทุกคน โดยมี
ความสำเร็จทางวิชาการเป็นแกนกลาง และมีทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตเป็นหัวใจ
วิทยาลัย Queen Ethelburga’s ยินดีต้อนรับนักเรียนที่อยู่ประจำในโรงเรียนในระหว่างภาคการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน

 • เสนอหลักสูตรที่สมดุลและมีเนื้อหากว้างขวางแก่นักเรียนทุกคน
 • ปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนในฐานะบุคคลหนึ่ง
 • พยายามเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ความสามารถในการพึ่งตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ปลูกฝังให้เกิดนิสัยในการซักถาม
 • ส่งเสริมให้มีวินัยในตนเองและความประพฤติที่มีมาตรฐานสูง
 • จัดให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สร้างความสุขและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
 • เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต
 • ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจ
 • ส่งเสริมความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ
 • ส่งเสริมให้ตระหนักเกี่ยวกับชุมชนและโลก
 • ให้ความรู้และความชำนาญด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษา
 • จัดให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย


คำวิจารณ์ที่มักจะได้รับจากผู้ปกครอง
 เช่น 

 • “คุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นเด่นชัด ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา คณาจารย์ก็น่าประทับใจมาก”
 • “ลูกสาวของเราชอบกิจกรรมนอกหลักสูตร กีฬา และการขี่ม้าทุกประเภทเลย”
 • “ลูกชายเรามีวุฒิภาวะและช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น เขามีความสุขมากค่ะ มิหนำซ้ำยังมีพัฒนาการทางการเรียน และชอบกีฬาทุกประเภทเลย”
 • “เราเลือก Chapter House เพราะที่นี่ให้การศึกษาอย่างครบถ้วนแถมยังเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางวิชาการอีกด้วย”
 • “หอพักนักเรียนประจำดีเยี่ยม เพื่อนผมไม่เชื่อเลยว่าจะดีขนาดนี้ เธอบอกว่าเธออยากกลับไปเป็นนักเรียนอีก!”
 • “ทุกคนเป็นกันเองและมีน้ำใจมาก ดิฉันกับสามีพอใจจริงๆ ลูกๆ ชองเราก็พอใจมาก ทั้งสองคนเรียนได้ดี เราจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง ยอร์คสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากเมือง จึงทำให้เด็กนักเรียนอยู่ในเขตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ มีบริการรถบัสรับส่ง ค่าเรียนถูกกว่าโรงเรียนอื่นในเมืองเดียวกันถึง 20% โรงเรียนลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดถึง £65 ล้านปอนด์ และศูนย์กีฬาแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดไปเร็วๆนี้อีก £6 ล้านปอนด์
ทันทีที่ท่านมาถึง Queen Ethelburga’s ท่านจะรู้สึกได้ว่าที่นี่พิเศษ เป็นกันเอง และแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ในทางที่ดีกว่า บรรยากาศในโรงเรียนดีเยี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและคุณภาพดีอย่างที่โรงเรียนอื่นยากจะเทียบ นักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างกล่าวถึงความทุ่มเทที่เรามอบให้ เจ้าหน้าที่ที่อุทิศตนดูแล และความสมบูรณ์ในแบบของการศึกษาที่เราจัดให้
 
อาคารธอร์ปอันเดอร์วูดฮอลล์
ใจกลางโรงเรียนที่โดดเด่นของเรา ท่ามกลางความสะดวกสบายทันสมัยทั้งหมด เป็นที่ตั้งของอาคารธอร์ปอันเดอร์วูดฮอลล์ (Thorpe Underwood Hall) เราตั้งอย่างสง่างามอยู่ระหว่างเมืองแฮร์โรเกต (Harrogate) และเมืองยอร์ก (York) อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตของเรามากว่า 1,000 ปีแล้ว ปี 1292 ธอร์ปอันเดอร์วูดฮอลล์ (Thorpe Underwood Hall) เป็นวิหารฟาวน์เทนส์แอบบี (The Monastery of Fountains Abbey) ซึ่งเจ้าอาวาสและพระบุตรวัดเลือกเป็นสถานที่สงบจิตใจ เรายังคงเห็นสระน้ำรูปกลมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบันได้รับการบูรณะอย่างสวยงามในสภาพแวดล้อมที่รื่นรมย์และปลอดภัย อีกสิ่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การจดจำคือ ที่ตั้งตรงนี้ทำให้เราห่างไกลจากอาชญากรรมและความไม่น่าพึงใจที่มักจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ผู้ปกครองหลายคนจากต่างประเทศเลือกเราด้วยเหตุผลนี้เป็นสำคัญ โรงเรียนของเรามั่นคงปลอดภัย


หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับ Year 7, 8, 9
• English
• Geography
• Modern Foreign Languages
• athematics
• Music
• Science

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับ Year 10 - 11
• GCSE Art & Design
• GCSE Business Studies
• GCSE Design & Technology: Graphic Products
• GCSE Drama
• IGCSE English
• IGCSE Food and Nutrition
• GCSE Geography
• GCSE History: Modern World History
• GCSE Mathematics
• GCSE Modern Foreign Languages
• GCSE Music
• GCSE Science
• GCSE Biology
• GCSE Chemistry
• GCSE Physics


หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับ Sixth Form (Year 12 – 13)
• Biology
• Business Studies
• Chemistry
• Psychology
• Math
• English Language
• Economics
• Physics
• Business and Management
• History
• Art


ภาคการศึกษา

1 ปีการศึกษาประกอบไปด้วย 3 เทอมได้แก่

 1. AUTUMN TERM September - December
 2. SPRING TERM January – April
 3. SUMMER TERM April – July

รายละเอียดที่พัก

หอพักนักเรียน
หอพักสำหรับนักเรียนประจำ หรือ Boarding House จะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นการสื่อสารด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เป็นที่นิยมกับผู้ปกครองและเด็กๆ ห้องนอนทุกห้องมีโทรศัพท์สายตรง จานดาวเทียม พลาสมาทีวี เครื่องเล่นดีวีดี ห้องครัวขนาดเล็ก ตู้เย็น มุมสำหรับดนตรี เครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำในตัวส่วนบุคคล การเดินทางค่อนข้างสะดวก ทางโรงเรียนมีบริการรถรับส่งจากสนามบินและสถานีรถไฟ


หอพักนักเรียนมีส่วนที่เป็นครัวทุกชั้น มีทีวีดาวเทียม 20 ช่อง มุมดนตรี เด็กนักเรียนสามารถนำสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก เช่น กระต่าย hamster หรือปลาทอง มาเลี้ยงที่หอพักได้ ส่วนสัตว์มีพิษและสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ เป็นกฎห้ามของหอพักที่ห้ามนำมาเลี้ยง ใกล้หอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬา อย่างเช่น ปิงปอง บาสเก็ตบอล 5-a-side football หรือแม้แต่บาร์บีคิว

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้