Roedean School

Last updated: 2020-11-14  |  16 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่ออังกฤษ_มัธยมอังกฤษ_Roedean_School

โรงเรียน Roedean School
เมือง ไบร์ทตัน

แนะนำสถาบันการศึกษา

Roedean School 

Roedean School เป็นโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนหญิงล้วน รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11-18 ปี โรงเรียนนี้เน้นสอนให้เด็กฝึกตัดสินใจ ฝึกให้เด็กเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ สอนให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกล้าที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และให้เด็กมีความใฝ่รู้เพื่อเป็นเด็กที่ฉลาด นอกจากนั้น โรงเรียนยังสอนให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันโดยตระหนักถึงความเท่าเทียมและความซื่อสัตย์ การให้ความเคารพและการยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัย

นักเรียนต่างชาติของโรงเรียนแห่งนี้คิดเป็น 45% ของเด็กนักเรียนทั้งหมด ในจำนวนนี้มีนักศึกษาหญิงจาก 30 ประเทศทั่วโลก แต่ที่มากที่สุดได้แก่ แคนาดา อเมริกา  รัสเซีย  ฮ่องกง จีน ไนจีเรีย และนักเรียนจากประเทศอื่นๆมากมาย

จาก Independent Schools Inspectorate (ISI) Report ในปี 2011 มีรายงานว่าผลการเรียน GCSE ของนักเรียนจาก Roedean ได้คะแนนดี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาความสามารถของเด็กนักเรียนที่มีมาตั้งแต่ Year 7 ถึง Year 11 จึงทำให้มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยสูงกว่าเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความสามารถเท่ากัน ส่วนผลการสอบ A Level ของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ    

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง

Roedean School ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมือง Brighton มองเห็นวิวท่าเรือ และทิวทัศน์ของเมือง Brighton ที่สวยงามจากฝั่งตะวันตกของโรงเรียน  มีหมู่บ้าน Rottingdean พร้อมกังหันลมและสนามกอล์ฟ ซึ่งอยู่แนวชายฝั่งไปทางทิศตะวันออกการเดินทางสามารถมาได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ หากมาทางรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจากสถานีรถไฟ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Lower School (Year 7, 8, 9) รับเด็กนักเรียนหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 11 – 13 ปี  
  • GCSE (Year 10, 11) รับเด็กนักเรียนหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 14 – 16 ปี
  • Sixth Form สำหรับนักศึกษาหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป 

ภาคการศึกษา
1 ปีการศึกษาประกอบไปด้วย 3 เทอมได้แก่

  1. AUTUMN TERM September - December
  2. SPRING TERM January – April
  3. SUMMER TERM April – July
รายละเอียดที่พัก

Roedean School


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com