Phoenix Academy Australia

Last updated: 13 พ.ค. 2564  |  1256 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อออสเตรเลีย_เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย_Phoenix_Academy_Perth

สถาบัน Phoenix Academy Australia
สถาบันสอนภาษา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย
เรียนต่อออสเตรเลีย เมือง เพริ์ธ  

 

แนะนำสถาบันการศึกษา

สถาบัน  Phoenix Academy 
ที่เมืองเพริ์ธ ออสเตรเลีย
Phoenix Academy เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย เเละหลักสูตรภาษาเพื่อการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา 

Phoenix Academy เป็นสถาบันสอนภาษาของออสเตรเลียและเป็นองค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียน (RTO-หมายเลขผู้ให้บริการ 50030) ที่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษ (ELICOS) ให้กับนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานหรือการเดินทาง หรือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการศึกษาเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา / VET ต่อไป


สถาบันสามารถ เปิดรับเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาเพื่อการมุ่งสู่โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมศึกษาเนื่องจากทำงานใกล้ชิดกับโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในเมืองเพริ์ธ นอกจากนี้แล้วยังสอนภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการสำหรับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

สถาบันมีความกว้างขวาง อาคารเรียนกว้างใหญ่ บรรยากาศดี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กมาจากทางฝั่งยุโรป และมีนักเรียนจากนานาชาติมากมายจากหลายประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพริ์ธประมาณ 10 นาที สามารถเดินทางเข้าในตัวเมืองได้อย่างสะดวก ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย

สถาบันสามารถช่วยเตรียมความพร้อมของหลักสูตรที่เน้นการเข้าเรียนต่อสถาบันอุดมศึกษาของประเทศออสเตรลียได้มากมายโดยไม่ต้องสอบ IELTS/TOEFL หากว่าสอบผ่านระดับภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณท์การรับเข้ายังระดับที่ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องการ

ถ้าผู้เรียนเน้นการเข้าเรียนต่อในระดับสูงๆขึ้นไปขอแนะนำให้เรียนหลักสูตร English for Academic Purpose – University / IELTS Preparation  

วิทยาเขตเเละที่ตั้ง

 

 

 

 

วิทยาเขตอยู่ในบริเวณสวนที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฝั่ง West Perth ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10 นาที เมืองเพริ์ธเป็นเมืองแห่งไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เมืองเพริ์ธเป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากไทยเพียงแค่ 6 ชม ส่วนเวลาเร็วกว่าที่ไทยเพียง 1 ชม 


หลักสูตรที่เปิดสอน


Programme หลักสูตรยอดนิยมสำหรับนักเรียนไทย

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
เป็นการผนวกการเรียนทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง เข้ากับการพัฒนาทักษะ การเรียนในช่วงเช้าจะเน้นหนักที่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งจำเป็นต่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล การเรียนในช่วงบ่ายเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆที่นักเรียนต้องการ โดยเลือกวิชาภาคบ่ายที่เหมาะกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ตัวอย่างหัวข้อเหล่านี้ได้แก่ สำนวนต่างๆ ภาพยนตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน และ วัฒนธรรม

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการสำหรับเตรียมเข้าโรงเรียนมัธยม High School Preparation 

 • สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี  
 • เรียน 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 • ระดับภาษา Beginner to Advanced
 • ระยะเวลา 2-48 สัปดาห์
 • จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเรียน 15-18 คน 


3. High School Holiday Program – หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ กิจกรรมท่องเที่ยว พักโฮมสเตย์  

 • นักเรียนอายุ 11-17 ปี 
 • ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์ 
 • เปิดช่วงทำกิจกรรมในระหว่างเดือน Jan – April, July-August เท่านั้น


4. High School Preparation 
หลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการสำหรับเตรียมเข้าโรงเรียนมัธยม

 • สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี
 • ระยะเวลา 2-48 สัปดาห์
 • แนะนำให้ลงเรียนเป็นเทอมได้แก่ระยะเวลา 1-4 เทอม @ เทอมละ 3 เดือน 

5. Young Learners Program - หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก
นักเรียนอายุ 6-11 ปี (เดินทางกับผู้ปกครอง) / 2-48 สัปดาห์

6. High School Holiday Program – หลักสูตรภาษาอังกฤษและกิจกรรม นักเรียนอายุ 11-17 ปี /1-4 สัปดาห์

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆได้เเก่ 

 • Academic English Program (AEP) – University Preparation หลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการสำหรับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
 • Global Business Skills
 • One to One – Business Communications
 • Cambridge Examinations       
 • Study Tours (Junior)
 • New Generation (Evening)
 • Study Tours (Adult)
 • Global Business Skills
 • Demi/Au Pair Program
 • Job Club
 • InternshipEnglish for Business Purposes

  หลักสูตรทางธุรกิจ

 • Academic English Program (AEP) – University Preparation
 • Global Business Skills
 • Foundation Studies – Certificate IV in Business (BSB40215)
 • Diploma of Business – Work Ready (BSB50215)
 • Diploma of Business – University Pathway (BSB50215)


  หลักสูตรทางวิชาชีพ
 • Phoenix TESOL Certificate / TKT Preparation
 • Cambridge Teaching Knowledge Test (TKT)
 • Teacher Training – CELTA
 • Teacher Training – Delta
 • Customised Teacher Training
 • The Certificate IV in Training & Assessment (TAE40116)
 • Corporate Training
 • English for Business Purposes
 • WA TVET Consortium
 • Global Leadership and Communication
 • High Performer’s Leadership Development Programme
 • Applied Leadership and Management Development

รายละเอียดที่พัก
 
1. โฮมสเตย์หรือโฮสแฟมิลี พักครอบครัวชาวออสเตรเลีย
สถาบันให้บริการจัดหาที่พักอาศัย ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม ตามความต้องการที่เเตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยจัดให้นักเรียนได้เข้าพักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของชาวออสเตรเลีย เพื่อให้ทุกๆคนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยการได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต้องอยูร่วมอาศัยกับคนต่างชาติและต่างวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตนเองพร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างไป โฮมสเตย์จะจัดหาอาหารไว้ให้ โฮมสเตย์ส่วนมากมีความทุ่มเท และมีประสบการณ์ในการให้การดูแลนักเรียนต่างชาติมายาวนาน แแต่ละครอบครัวได้รับการคัดเลือกและตรวจสอบอย่างพิถีพิถันจากทางสถาบัน รวมถึงมีการตรวจประวัติคดีต่างๆของครอบครัวโฮมสเตย์นั้นๆแล้ว ทางเลือกที่พักเเบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ รถประจำทาง เพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียนเองโดยที่โฮสจะช่วยแนะนำวิธีการเดินทางให้

2. หอพักนักศึกษาติดกับวิทยาเขต ได้แก่ Beatty Lodge
หอพักนักศึกษาเป็นตัวเลือกที่พักที่สะดวกและคุ้มค่า เป็นที่พักแบบโฮสเทล 70 ห้อง มีห้องเดี่ยวเตียงแฝดห้องพักรวมและห้องพักรวม มีสิ่งอำนวยความสะดวกสะอาดทันสมัยพร้อมพื้นที่ปรุงอาหารเอง พนักงานที่เป็นมิตรและเป็นมิตรพร้อมบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง
มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ ได้แก่ สระว่ายน้ำ บาร์บีคิว โต๊ะพูล Foxtelโทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี อีเมลและอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ไม่เกิน 5 นาทีจากคาเฟ่ร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด สามารถจัดแพ็คเกจที่พักและการพักผ่อนตามความต้องการได้

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้